Denník N

Komjatické priateľstvá robia našu krajinu horšou

Ľubomír Jahnátek Foto – TASR
Ľubomír Jahnátek Foto – TASR

Uprednostňovanie a zvýhodňovanie priateľov spôsobom, ktorý nerešpektuje morálne hodnoty či dokonca porušuje zákon, robí spoločnosť nespravodlivejšou a krajina trpí. Nekompetentnosť a diletantstvo sú často priamym dôsledkom protežovania kamarátov.

Autor je teológ a etik

Ešte som nestretol rozumnú osobu, ktorá by spochybňovala význam, hodnotu a dôležitosť priateľstva pre ľudský život. Väčšina z nás sa dokáže jednoznačne stotožniť s tvrdením, že bez priateľstva nie je možné žiť dobrý a šťastný život. Nie je preto prekvapujúce, že niektoré krajiny oslavujú Deň priateľstva – ten medzinárodný si pripomenieme 30. júla.

O priateľstve písali najväčší filozofi Platón a Aristoteles, najvýznamnejší kresťanskí myslitelia Augustín a Akvinský, ako aj mnohí súčasní humanitní a spoločenskí vedci. Na predmetnú tému je v knižnici Chicagskej univerzity – kde píšem tento text – k dispozícii 10 454 kníh v angličtine. Zjednodušme si to a zamyslime sa nad dvoma druhmi priateľstiev: posvätným vzťahom s etickou a morálnou dimenziou a profánnym vzťahom, v ktorom ideály a hodnoty nezohrávajú dôležitú rolu. To druhé môžeme tiež nazvať priateľstvom komjatického typu.

Úroveň sociálneho a politického života je vo veľkej miere závislá od druhu a kvality našich priateľstiev. V súvislosti s korupciou sa často objavujú zlé dvojičky – nepotizmus a klientelizmus. Zvýhodňovanie rodinných príslušníkov a rôznych klientov však nie sú jediné typy neetického zvýhodňovania, ktoré majú korumpujúcu moc a robia spoločnosť objektívne horšou. Rozšíreným problémom je aj uprednostňovanie a zvýhodňovanie priateľov spôsobom, ktorý nerešpektuje morálne hodnoty či dokonca porušuje zákon.

Nie je, samozrejme, nič zlé na tom, keď je ponúknuté zamestnanie alebo udelený nejaký benefit osobe, s ktorou máme priateľský vzťah. Naopak, priateľské vzťahy na pracovisku môžu urobiť život každého príjemnejším a produktívnejším. Ak sa to však udeje na úkor lepšieho kandidáta, priateľstvo stráca svoj posvätný charakter, spoločnosť sa stáva nespravodlivejšou a krajina trpí. Nekompetentnosť a diletantstvo sú často priamym dôsledkom protežovania kamarátov.

Rovnako trpí svet akadémie, keď sa priatelia navzájom citujú alebo vyťahujú iné triky z klobúka primárne na uspokojenie – často menej než zmysluplných – požiadaviek na akademický postup. Systém možno ľahšie oklamať ako svedomie. Ak je súčasný systém zle nastavený, treba ho zmeniť a nie sa mu prispôsobovať alebo ho obchádzať aj za pomoci komjatických priateľstiev.

V Spojených štátoch amerických som absolvoval štyri vysoké školy a počas celej študentskej kariéry som sa nestretol s prípadom, že by priatelia „spolupracovali“ na získaní lepšej známky, ako si zaslúžili. A za viac ako dve desaťročia ma nikto z mojich amerických priateľov nepožiadal o niečo, čo by bolo v rozpore s dobrými mravmi alebo zákonom. Profánne priateľstvá existujú aj tu, ale nie sú bežnou súčasťou akademickej kultúry.

Americké priateľstvá však nie sú v každom ohľade lepšie ako slovenské. Ich kvalite uberá prílišný individualizmus americkej kultúry, ktorý prispieva k tomu, že sa priateľstvá stávajú povrchnejšími alebo transakčnými, hoci aj tieto transakčné vzťahy majú obvykle morálnu dimenziu. K tomu možno pridať časté sťahovanie, dlhší pracovný čas, kratšie dovolenky, menej sviatkov a iné faktory, ktoré neprispievajú k budovaniu hodnotných priateľstiev.

Na Slovensku by sa podľa prieskumu Eurostatu nemali v prípade potreby pomoci na koho obrátiť len dve percentá ľudí. Hoci k tomuto nízkemu číslu nepochybne prispievajú aj komjatické typy priateľstiev, z vlastnej skúsenosti i pozorovania viem, že tu existuje množstvo mimoriadne kvalitných priateľských vzťahov. Práve tieto priateľstvá sú na Medzinárodný deň priateľstva hodné pripomenutia a oslavy.

Neobhajujem morálny fundamentalizmus, kde neexistuje miesto pre etickú dilemu, konflikt hodnôt či „šedú zónu“. Žijeme vo svete morálnej komplexity, v ktorom je náročné, až nemožné nikdy a v ničom sa neodkloniť od ideálov. Nie je to však to isté, ako nemať ideály žiadne alebo ich s úplnou ľahkosťou v konkrétnych situáciách ignorovať.

Ak chceme zlepšiť život v našej krajine, zvyšujme počet posvätných a znižujme počet profánnych priateľstiev. Autentické priateľstvá nie sú spojené len so vzájomným úžitkom a potešením, ale aj s hodnotami ako láska, pravda a spravodlivosť. Záväzok voči ideálu autentického priateľstva by mal byť silnejší ako voči priateľovi, ktorý sa proti ideálu prehrešuje. Držme spolu, pomáhajme si, ale nie za každú cenu.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Komentáre

Teraz najčítanejšie