Denník N

Komjatické priateľstvá robia našu krajinu horšou

Ľubomír Jahnátek Foto – TASR
Ľubomír Jahnátek Foto – TASR

Uprednostňovanie a zvýhodňovanie priateľov spôsobom, ktorý nerešpektuje morálne hodnoty či dokonca porušuje zákon, robí spoločnosť nespravodlivejšou a krajina trpí. Nekompetentnosť a diletantstvo sú často priamym dôsledkom protežovania kamarátov.

Autor je teológ a etik

Ešte som nestretol rozumnú osobu, ktorá by spochybňovala význam, hodnotu a dôležitosť priateľstva pre ľudský život. Väčšina z nás sa dokáže jednoznačne stotožniť s tvrdením, že bez priateľstva nie je možné žiť dobrý a šťastný život. Nie je preto prekvapujúce, že niektoré krajiny oslavujú Deň priateľstva – ten medzinárodný si pripomenieme 30. júla.

O priateľstve písali najväčší filozofi Platón a Aristoteles, najvýznamnejší kresťanskí myslitelia Augustín a Akvinský, ako aj mnohí súčasní humanitní a spoločenskí vedci. Na predmetnú tému je v knižnici Chicagskej univerzity – kde píšem tento text – k dispozícii 10 454 kníh v angličtine. Zjednodušme si to a zamyslime sa nad dvoma druhmi priateľstiev: posvätným vzťahom s etickou a morálnou dimenziou a profánnym vzťahom, v ktorom ideály a hodnoty nezohrávajú dôležitú rolu. To druhé môžeme tiež nazvať priateľstvom komjatického typu.

Úroveň sociálneho a politického života je vo veľkej miere závislá od druhu a kvality našich priateľstiev. V súvislosti s korupciou sa často objavujú zlé dvojičky – nepotizmus a klientelizmus. Zvýhodňovanie rodinných príslušníkov a rôznych klientov však nie sú jediné typy neetického zvýhodňovania, ktoré majú korumpujúcu moc a robia spoločnosť objektívne horšou. Rozšíreným problémom je aj uprednostňovanie a zvýhodňovanie priateľov spôsobom, ktorý nerešpektuje morálne hodnoty či dokonca porušuje zákon.

Nie je, samozrejme, nič zlé na tom, keď je ponúknuté zamestnanie alebo udelený nejaký benefit osobe, s ktorou máme priateľský vzťah. Naopak, priateľské vzťahy na pracovisku môžu urobiť život každého príjemnejším a produktívnejším. Ak sa to však udeje na úkor lepšieho kandidáta, priateľstvo stráca svoj posvätný charakter, spoločnosť sa stáva nespravodlivejšou a krajina trpí. Nekompetentnosť a diletantstvo sú často priamym dôsledkom protežovania kamarátov.

Rovnako trpí svet akadémie, keď sa priatelia navzájom citujú alebo vyťahujú iné triky z klobúka primárne na uspokojenie – často menej než zmysluplných – požiadaviek na akademický postup. Systém možno ľahšie oklamať ako svedomie. Ak je súčasný systém zle nastavený, treba ho zmeniť a nie sa mu prispôsobovať alebo ho obchádzať aj za pomoci komjatických priateľstiev.

V Spojených štátoch amerických som absolvoval štyri vysoké školy a počas celej študentskej kariéry som sa nestretol s prípadom, že by priatelia „spolupracovali“ na získaní lepšej známky, ako si zaslúžili. A za viac ako dve desaťročia ma nikto z mojich amerických priateľov nepožiadal o niečo, čo by bolo v rozpore s dobrými mravmi alebo zákonom. Profánne priateľstvá existujú aj tu, ale nie sú bežnou súčasťou akademickej kultúry.

Americké priateľstvá však nie sú v každom ohľade lepšie ako slovenské. Ich kvalite uberá prílišný individualizmus americkej kultúry, ktorý prispieva k tomu, že sa priateľstvá stávajú povrchnejšími alebo transakčnými, hoci aj tieto transakčné vzťahy majú obvykle morálnu dimenziu. K tomu možno pridať časté sťahovanie, dlhší pracovný čas, kratšie dovolenky, menej sviatkov a iné faktory, ktoré neprispievajú k budovaniu hodnotných priateľstiev.

Na Slovensku by sa podľa prieskumu Eurostatu nemali v prípade potreby pomoci na koho obrátiť len dve percentá ľudí. Hoci k tomuto nízkemu číslu nepochybne prispievajú aj komjatické typy priateľstiev, z vlastnej skúsenosti i pozorovania viem, že tu existuje množstvo mimoriadne kvalitných priateľských vzťahov. Práve tieto priateľstvá sú na Medzinárodný deň priateľstva hodné pripomenutia a oslavy.

Neobhajujem morálny fundamentalizmus, kde neexistuje miesto pre etickú dilemu, konflikt hodnôt či „šedú zónu“. Žijeme vo svete morálnej komplexity, v ktorom je náročné, až nemožné nikdy a v ničom sa neodkloniť od ideálov. Nie je to však to isté, ako nemať ideály žiadne alebo ich s úplnou ľahkosťou v konkrétnych situáciách ignorovať.

Ak chceme zlepšiť život v našej krajine, zvyšujme počet posvätných a znižujme počet profánnych priateľstiev. Autentické priateľstvá nie sú spojené len so vzájomným úžitkom a potešením, ale aj s hodnotami ako láska, pravda a spravodlivosť. Záväzok voči ideálu autentického priateľstva by mal byť silnejší ako voči priateľovi, ktorý sa proti ideálu prehrešuje. Držme spolu, pomáhajme si, ale nie za každú cenu.

Komentáre

Teraz najčítanejšie