Denník N

Učitelia: Nové Plavčanove pravidlá spôsobia, že škôlky nebudú prijímať postihnuté deti

Ilustračné foto – archív TASR
Ilustračné foto – archív TASR

Aktualizované 12:01. – V máji prijalo ministerstvo takmer 300-stranový dokument, ktorý majú škôlky od septembra spĺňať. Viaceré organizácie žiadajú jeho stiahnutie, lebo vedie k segregácii detí s postihnutím.

Nielen zle rozdelené milióny z eurofondov. Školské organizácie kritizujú aj koncepčné dokumenty, ktoré podpisuje minister školstva Peter Plavčan (nominant SNS).

Nedávno išlo o písanie spojitým písaným písmom, teraz sa odborníci a učitelia obracajú na ministra, aby stiahol dokument, ktorý sa volá Vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie. Ide o určenie pravidiel výučby detí so zdravotným postihnutím v škôlkach. Na ministra sa obrátili Slovenská komora učiteľov, Slovenská asociácia pedagogiky raného detstva a Spoločnosť pre predškolskú výchovu.

Väčšie požiadavky

V čom je najväčší problém? Že nový dokument kladie na deti so zdravotným znevýhodnením náročnejšie požiadavky než na ich zdravých rovesníkov. Požiadavky by pritom mali byť na deti rovnaké.

Učitelia tiež upozorňujú, že ministerský dokument kladie na škôlky také personálne a materiálne nároky, ktoré nevedia splniť. „Ak by deti so zdravotným znevýhodnením bez zabezpečenia stanovených podmienok škôlka prijala, porušila by zákon,“ napísali. Preto bude podľa nich dochádzať k vyčleňovaniu detí so zdravotným postihnutím – škôlky dieťa nebudú môcť prijať, lebo nebudú môcť zaplatiť vybavenie či dostatok učiteľov.

Učitelia a organizácie tvrdia, že chceli pri tvorbe dokumentu pomôcť, a keď sa tvoril, pripomienkovali ho. „Odborná komisia pre predprimárne vzdelávanie Štátneho pedagogického ústavu odporučila sporné dodatky prepracovať. Štátny pedagogický ústav jej podnety úplne odignoroval a zriadením ďalšej komisie úplne obišiel Odbornú komisiu pre predprimárne vzdelávanie a jej pripomienky neakceptoval,“ píšu učitelia.

Na problémový dokument ešte minulý týždeň upozornil aj opozičný poslanec Miroslav Sopko (OĽaNO). Podľa jeho analýzy deti s postihnutím majú vedieť viac ako zdravé deti. „Kým väčšine triedy bude stačiť poznávať pozorovateľné znaky zvieratiek, detičky s mentálnym znevýhodnením sa naučia rozlišovať, ktoré živočíchy sú voľne žijúce a ktoré domestikované. Aby mali v škole náskok,“ napísal na blogu.

Najhoršie podľa neho je, že to vyvolá silný demotivačný účinok prijímať postihnutých škôlkárov. „Pritom práve predškolský vek je mimoriadne dôležitý, podľa názoru odborníkov práve pri zvýšenom úsilí a práci s takýmito deťmi dokážeme mnohé potiahnuť v ich ďalšom rozvoji. Čiže ideme opačnou cestou a radšej ich budeme segregovať, čo je aj proti duchu inklúzie, ktorá je súčasťou reformného dokumentu Učiace sa Slovensko,“ napísal.

Dali im málo času

Takmer 300-stranový dokument schválilo ministerstvo v polovici mája, platiť má už od septembra. Škôlky, ktorých sa zmeny týkajú, tak majú na zapracovanie rozsiahleho dokumentu tri a pol mesiaca – najmä cez letné prázdniny. Ak sa dokument bude musieť zaviesť do praxe, škôlky sa budú brániť prijímaniu detí so zdravotným znevýhodnením, tvrdia školské organizácie. Ministrovi preto napísali otvorený list, kde ho žiadajú, aby dokument stiahol a prepracoval.

Zmeny sú podľa nich v rozpore so snahou začleniť deti so znevýhodnením do kolektívu so zdravými deťmi.

„Všetky organizácie, ktoré sa aktívne zaoberajú predprimárnym vzdelávaním, sa zhodli na tom, že dodatok vypracovaný pre deti so zdravotným znevýhodnením je nekoncepčný, nesystematický a segregačný,“ napísali organizácie v tlačovej správe. „Minister školstva podpísal materiál, ktorý je nielenže nastavený proti deťom so zdravotným znevýhodnením a ich rodičom, ale aj znemožňuje riaditeľom a učiteľom materských škôl vykonávanie práce v súlade s ústavou,“ píšu.

Spoločnosť pre predškolskú výchovu a Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu prijali schválenie dokumentu „s veľkým znepokojením a rozčarovaním, pretože sme očakávali nielen jeho vysokú kvalitu v podobe rešpektovania princípov inkluzívneho vzdelávania, ale aj zjednodušenie práce učiteľov s týmito programami“.

Ministerstvo: Zmeny chcela komora

Ministerstvo školstva sa bráni, že práve komora učiteľov chcela, aby sa vzdelávacie programy zmenili. „Nerozumieme konštatovaniu, že dávame väčšie požiadavky na deti so zdravotným znevýhodnením ako na zdravé deti. Ešte raz opakujeme, že vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením sú vypracované práve s tým cieľom, aby v nich boli v porovnaní so štátnym vzdelávacím programom zohľadnené špecifiká týchto detí,“ tvrdí ministerstvo.

Uvádzajú aj príklad, čo sa deti musia naučiť napríklad o živočíchoch.

Deti bez mentálneho postihnutia sa musia naučiť:

Živočíchy

Výkonové štandardy

 

Obsahové štandardy

Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše.

Identifikuje niektoré životné prejavy živočíchov.

Na základe pozorovania identifikuje rozdiely medzi živočíchmi v spôsobe ich pohybu.

Vie, že rôzne druhy živočíchov vyžadujú pre svoj život rôzne druhy potravy.

Rozpoznáva mláďatá vybraných živočíšnych druhov a pomenúva ich.

Opíše spôsoby starostlivosti o niektoré živočíchy.

Identifikuje rôznorodosť spôsobu života živočíchov.

Učiteľka vedie deti k pozorovaniu a porovnávaniu rôznych živočíchov podľa vonkajších znakov ich tiel, podľa rôznych spôsobov ich pohybu v prostredí, podľa rôzneho spôsobu získavania potravy a k porovnávaniu podmienok, v ktorých rôzne živočíchy žijú.

Pri pozorovaní živočíchov sa zameriava na tie, ktoré sa nachádzajú v blízkom okolí (napr. na školskom dvore), alebo na tie, s ktorými majú deti skúsenosti (rôzne druhy hmyzu, živočíchy chované pre úžitok), resp. sú v blízkom okolí pozorovateľné.

Učiteľka vedie deti k spoznávaniu spôsobu života vybraných druhov živočíchov (napr. mačka, dážďovka, motýľ).

 

Mentálne postihnuté deti sa musia naučiť:

Živočíchy
Špecifické ciele vzdelávania Obsah vzdelávania

Dieťa s ľahkým stupňom MP je schopné v závislosti od stupňa a charakteru postihnutia:

– poznať niektoré životné prejavy živočíchov bez/s pomocou,

– poznať a určiť niektoré živočíchy chované pre úžitok,

– poznať úžitok niektorých živočíchov,

– poznať, rozlíšiť a určiť niektoré voľne žijúce živočíchy.

 

Dieťa so stredným stupňom MP je schopné v závislosti od stupňa a charakteru postihnutia:

– poznať niektoré životné prejavy živočíchov s pomocou,

– poznať a určiť niektoré živočíchy chované pre úžitok,

– poznať úžitok niektorých živočíchov s pomocou,

– poznať, rozlíšiť a určiť niektoré voľne žijúce živočíchy s pomocou.

 

Dieťa s ťažkým stupňom MP je schopné v závislosti od stupňa a charakteru postihnutia:

– priradiť niektoré životné prejavy vybraných živočíchov s pomocou,

– spoznať niektoré živočíchy chované pre úžitok s pomocou,

– priradiť k vybraným živočíchom jeden úžitok s pomocou,

– spoznať niektoré voľne žijúce živočíchy s pomocou.

Živočíchy žijúce v blízkom okolí.

Živočíchy chované pre úžitok a starostlivosť o ne.

Voľne žijúce živočíchy.

 

 

 

 

 

 

 

Živočíchy žijúce v blízkom okolí.

Živočíchy chované pre úžitok a starostlivosť o ne.

Voľne žijúce živočíchy.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Slovensko

Teraz najčítanejšie