Denník N

Mladý kníhkupec vydáva ilustrovanú verziu ústavy

Ilustrovaná ústava vychádza vo vydavateľstve 82 Bøok & Design Shõp. Foto – Adam Berka
Ilustrovaná ústava vychádza vo vydavateľstve 82 Bøok & Design Shõp. Foto – Adam Berka

Adam Berka hovorí, že si nemôžeme nechať ukradnúť štát tými, čo národnú identitu spájajú s neznášanlivosťou.

Knihy chcel vydávať už dávno, ale chvíľu mu to trvalo. Išiel na to okľukou a založili si najprv kníhkupectvo. Pôvodne to mal byť iba online obchod so zopár titulmi, dnes má Adam Berka aj kamennú predajňu. Nielen to bol však dôvod, pre ktorý sa rozhodol, že už je čas vydať svoju prvú knihu – a nie hocijakú.

Na pultoch U Adama neďaleko hlavnej stanice v Bratislave sú najmä knihy a časopisy o umení, dizajne a architektúre, ale prvého septembra k nim pribudne ilustrované vydanie Ústavy Slovenskej republiky. „Je to pre mňa symbolické gesto. Začínam od základu. Moje kníhkupectvo sa venuje vizuálnej kultúre, ale veľmi mi záleží aj na spoločenských témach. Sledujem, čo sa deje v spoločnosti, rád sa do diania zapájam, a tak som chcel tieto dva svety symbolicky prepojiť. Celkom prirodzene mi vyšlo, že ak chcem s niečím začať – musím začať s ústavou, základným dokumentom krajiny, v ktorej žijeme,“ hovorí Adam Berka.

Počas príprav svoj nápad konzultoval s právnikmi, o ilustrácie sa postaral Andrej Kolenčík a za dizajnom je Boris Meluš, na čo by sa dalo povedať iba toľko, že to skrátka nemôže byť zlé.

Kniha je členená podľa jednotlivých hláv, ku ktorým Andrej Kolenčík nakreslil ilustrácie, ktoré ich charakterizujú. Foto – Adam Berka

Text ústavy je prehľadne členený. Ak si napríklad nie ste istí niektorými pojmami, o ktorých bežne čítate v novinách, tu sú vysvetlené. Foto – Adam Berka

Vážne, ale aj s trochou irónie

„Ústavu som poznal iba okrajovo, čosi som si pamätal ešte zo strednej školy, ale keď som ju opäť začal čítať a hovoriť o nej s právnikmi a kamarátmi, zistil som, aká je naozaj a že keď sa bavíme o tom, na akých hodnotách by naša spoločnosť mala stáť, tam je to už všetko predsa napísané,“ hovorí Adam Berka.

Na začiatok si išiel ústavu kúpiť v podobe, v akej je dnes. Že je to len nevábna brožúra, asi nie je prekvapivé, no jeho to o to viac motivovalo. „Súčasné vydanie vyzerá horšie ako najhoršia kuchárska kniha, a pritom je to taký dôležitý dokument. Rozhodol som sa, že keď ju vydám, musí to byť aj pekný artefakt, ktorý si človek rád založí do knižnice.“

Oslovil teda ilustrátora Andreja Kolenčíka a grafického dizajnéra Borisa Meluša. Celý text prečítal, konzultoval s právnikmi a začal vyberať citáty či časti, ktoré sa mu zdali obzvlášť dôležité, zaujímavé či dokonca vtipné. Ústava sa skladá z preambuly a deviatich hláv, v knihe ju do jednotlivých úsekov členia práve ilustrácie a zvýraznené citáty. „Ilustrácie majú jednoduché, jasné línie, no čítať sa dajú viacvýznamovo. Chcel som, aby v nich bola aj trocha irónie. Ústava totiž obsahuje veľa pekných myšlienok a hodnôt, lenže prax v našej krajine je často iná. A to sme sa snažili ukázať,“ hovorí Adam Berka.

Výsostne sa však chceli dištancovať od toho, aby bola „ich“ ústava akýmkoľvek komentárom k aktuálnej politickej situácii. „Máme jasný politický postoj k základným ľudským hodnotám, ktoré ústava definuje, ale ak ide o to, či stojíme na pravej alebo ľavej strane politického spektra, v tomto zmysle je náš vklad do nového vydania apolitický. Chceli sme zachovať ráz dokumentu, ktorý hovorí o vyšších hodnotách, rovnakých pre všetkých občanov krajiny,“ dodáva Berka.

Kniha sa dá objednať v kampani na StartLabe, dostupná bude v septembri v bežných kníhkupectvách. Foto – Adam Berka

Najdôležitejšie citáty Adam Berka vybral a zvýraznil. Foto – Adam Berka

Chcete byť kozmonautom? Právo na to máte. Foto – Adam Berka

Je na našej strane

Ilustrovanú ústavu si už teraz môžete objednať vopred prostredníctvom kampane na StartLabe, čím zároveň podporíte aj jej vznik. Po prvom septembri by sa mala postupne dostať do všetkých kníhkupectiev. A časom sa možno rozšíri aj ďalší Adamov nápad: oslavovať Deň ústavy. „Iné krajiny predsa tiež oslavujú všeličo a nie iba Vianoce. Ústava je dôležitá, hovorí o humanistických hodnotách, stálo by za to oslavovať ju.“

On už teraz tento dokument pozná do detailov, strávil nad ním niekoľko mesiacov. Hovorí, že to bolo viac než užitočné. Napríklad už konečne vie, ako to je presne so súdnictvom, alebo že ak sa rozhodnete stať sa kozmonautom, máte na to plné právo aj podľa ústavy.

„Každý deň sa stretávame s mnohými pojmami, ktoré nepoznáme úplne. Ja som, napríklad, nevedel presne, ako pracuje prokuratúra, čo presne robí súdna rada, z akých ľudí sa skladá, aký je vzťah medzi Najvyšším súdom, Ústavným súdom či kontrolným úradom. Veľmi zaujímavá je aj časť o ľudských právach, o niektorých elementárnych veciach podľa mňa mnohí nevedia, a pritom stoja na ich strane a chránia ich,“ hovorí Berka.

A potom je tam aj množstvo viet a definícií, pri ktorých sa človek na pozadí aktuálnych udalostí môže akurát ironicky pousmiať alebo aj rozčúliť. Napríklad keď si prečíta stať o rovnoprávnosti alebo o tom, ako je naše hospodárstvo založené na ekologických a trvalo udržateľných princípoch. „A pritom si rúbeme lesy hlava-nehlava a niektorí politici si pravidelne berú tému menšín a zneužívajú ju.“

Niektoré z odsekov sa podľa neho dajú čítať až filozoficky, napríklad tá o ochrane ľudského obydlia. „Hovorí o tom, že nikto nemá právo vstúpiť do vášho obydlia – nie bytu či domu, ale obydlia. Tým predsa môže byť čokoľvek, a zároveň to nie je iba miesto, ktoré musíte vlastniť. Ste tak chránení nielen vlastníckym právom, a to je dobré vedieť,“ dodáva.

Paralelnou súčasťou vydania ilustrovanej ústavy budú aj plagáty a pexeso. Foto – Adam Berka

Patriot nie je nácko

Adam Berka verí, že nová podoba by ústavu mohla dostať do viacerých domácností, aby sme lepšie poznali svoje práva a menej sa báli. „Iste, reálna vymožiteľnosť práva je u nás stále slabá, ale predsa lepšia než v mnohých iných krajinách. A keď nevieme, na čo právo máme, ťažšie sa ho dožadujeme.“

Kniha ústavy obsahuje celý oficiálny text, krátky predslov a jedno venovanie. „Môj pradedo bol československým legionárom, veľmi si ho vážim. Bol to správny chlap, vzdelaný a kultúrny človek, čo bojoval za vznik Československa. V rovnakej línii išiel aj môj dedo a ja by som na nich chcel nadviazať aspoň takto. Nie je mi totiž jedno, v akej krajine žijeme,“ hovorí Berka.

Uvedomuje si pritom, že téma ústavy, národa či štátnosti je plná dnes už takmer nepoužiteľných slov, ktoré preberá jazyk nacionalistov. „U mňa sa vzťah ku krajine, kde žijem, nespája s negatívnymi emóciami. A nepáči sa mi, že skupina ľudí si ukradla, prekrútila a privlastnila témy, ktoré súvisia s národnou identitou. Keď je niekto patriot, nemalo by to hneď znamenať, že je to nacionalista a jeho prejavom je neznášanlivosť,“ hovorí.

Vydanie ústavy a upozornenie na jej obsah podľa neho ukazuje dôležitý paradox. „Skupiny extrémistov si národnú hrdosť spájajú s neznášanlivosťou. Ak sa však hlásia k Slovensku, tak sa hlásia aj k ústave ako najvyššiemu dokumentu na štátnej úrovni, zaväzujú sa k tomu, že rešpektujú zákony, a stoja za tým, čo ústava hovorí. A tá hovorí o tolerancii a o humanistických hodnotách, o tom, ako sa máme správať k sebe aj k druhým. Nemôžu si predsa vybrať iba to, čo sa im hodí, a tvrdiť, že sú hrdí Slováci, no pritom ani nevedieť, čo občanov Slovenska definuje. Nemôžeme si nechať ukradnúť prvky spájané s našou krajinou,“ hovorí Adam Berka.

V jeho kníhkupectve sa preto bude prvého septembra oslavovať predovšetkým demokracia a tolerancia. A ešte kniha, ktorú by nenapadlo vydať nikomu inému, ako práve jemu.

Ilustrovanú ústavu kúpite aj priamo v obchode Denníka N – kliknite sem.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Kultúra

Teraz najčítanejšie

Zdroj: Gabrielle Ribeiro, Unsplash