Denník N

Policajný vyjednávač: Klamať nemôžeme, vyjednávanie je iné ako vo filme

Foto N - Vladimír Šimíček
Foto N – Vladimír Šimíček

Policajní vyjednávači riešia najčastejšie prípady samovrážd. Tvrdia, že ak ich zavolajú k prípadu včas, sú veľmi úspešní.

Člen vyjednávačského tímu útvaru osobitného určenia Prezídia Policajného zboru, ktorý je zároveň členom tímu krízovej intervencie a posttraumatickej intervenčnej starostlivosti ministerstva vnútra v rozhovore pod zárukou anonymity hovorí o tom, ako policajní vyjednávači pracujú a ako sa vzdelávajú. V polícii pracuje necelých 10 rokov. Útvar, na ktorom pôsobí, je garantom krízového vyjednávania na Slovensku a zabezpečuje výcvik a vzdelávanie nových uchádzačov o krízové vyjednávanie.

Aká je základná výbava vyjednávačov?

Základnou mentálnou výbavou vyjednávača je úprimný záujem a ochota pomáhať. Ľudí musíte mať rád, bez toho sa táto práca robiť nedá. Vyjednávači majú skromnú výbavu, musia myslieť na svoju bezpečnosť, preto majú ochrannú vestu. Na nadviazanie kontaktu používajú telefón, prípadne megafón či tablet, majú tiež zápisník a hlavne veľa trpezlivosti.

Čo si zapisuje do zápisníka?

Vyjednávači pracujú s množstvom dôležitých informácií, v každom počasí, za každých podmienok, nikdy neviete, ako dlho bude vyjednávanie trvať, preto si ich potrebujú jednoducho poznačiť. Zapisujú si nevyhnutné veci, aby priviedli osobu v kríze k lepším, pokojnejším myšlienkam a pomohli jej vyriešiť aktuálny problém bez násilia.

Čiže máte osvedčené formulky, ktoré na väčšinu ľudí fungujú a napríklad ich upokoja?

Vyjednávanie je veľmi tvorivá činnosť. Každý prípad je jedinečný a každému v problémoch pomôže niečo iné. Vyjednávači venujú osobe v kríze pozornosť a porozumenie. Neexistujú univerzálne formulky, ktoré by sa dali použiť na všetky problémy.

Čo ešte musia vedieť?

Vyjednávačskú taktiku vám povedať nemôžem, no žiadne triky a klamstvá do vyjednávania nepatria. Vyjednávač sa musí neustále vzdelávať a trénovať počas celej svojej aktívnej profesie, musí vedieť aktívne počúvať, buduje si dôveru tým, že neklame. Snaží sa naladiť na človeka v kríze, venovať mu čas a pozornosť, možno je prvým, kto si ho v živote vypočuje.

Keď viete, že by klamstvo pomohlo zachrániť život niekomu, kto chce skočiť z mosta, nie je to vtedy prípustné?

Získam si vašu dôveru, keď vás oklamem? Neklameme.

Ten človek to nemusí v tom momente vedieť.

Náš cieľ nie je zavádzať. Pracujeme s tým najcennejším, s ľudským životom. Neklameme a nesľubujeme nemožné. Pracujeme s jeho aktuálnym problémom, sme pre človeka mostom a nádejou, ako sa dostať z ťažkej životnej situácie, ktorá sa už nemusí nikdy zopakovať. Skutočné krízové vyjednávanie sa líši od filmov o vyjedávaní, kde sa robia scény pre oko a emócie diváka.

Oproti filmom je vyjednávanie menej dramatické?

Dalo by sa povedať, že vyjednávanie nie je až takou veľmi vizuálne zaujímavou činnosťou. Spočíva v špecifikách komunikácie, v drobnostiach, slovách a často zohráva významnú rolu skôr neverbálny prejav. Vo filme by to nebolo také atraktívne, dokonca sa snažili robiť filmy a seriály o vyjednávaní, ale neboli veľmi komerčne úspešné. Aj najznámejší film Vyjednávač s Kevinom Spaceym bol režisérom trochu prikrášlený, nezhoduje sa to celkom s realitou a vyjednávač tam bol postavený do úlohy akčného hrdinu. V skutočnosti vyjednávač príde, spraví, čo je v jeho silách a v tichosti opúšťa miesto incidentu, je teda skôr tichým hrdinom.

Foto N – Vladimír Šimíček

Ako dlho môže trvať vyjednávanie?

Dopredu sa to nedá odhadnúť. Môže to byť od niekoľkých minút do niekoľkých dní. Na Slovensku bolo v poslednom čase najviac vyjednávaní ukončených do dvoch hodín. Nevieme, aký náročný bude incident, ako dlho bude trvať a v akých podmienkach sa bude odohrávať. Vyjednávač môže byť nasadený v ktoromkoľvek čase, či sa práve nachádza v práci, alebo doma, kríza si nevyberá, zazvoní telefón a idete. Je to dobrodružná práca.

V čom je dobrodružná?

V pomoci ľuďom a v povahe incidentov. Predstavte si, že niekomu zachránite život. Je to pocit, spomienka na celý život, veľmi vás to poteší a obohatí. Navyše každý prípad je iný. Vyjednávači sú v súčasnosti najčastejšie nasadzovaní na incidenty s osobami demonštrujúcimi úmysel samovraždy, tie tvoria do 90 percent prípadov. Riešia aj barikádové situácie, nebezpečných páchateľov či únoscov rukojemníkov.

Uvedomí si niekedy vyjednávač, že cíti, že človeka nepresvedčí?

Z jeho úlohy vyplýva, že je tým posledným, kto stráca nádej. Naopak dodáva nápady a odvahu, ako z ťažkej situácie von. Stále pracujeme s vyhliadkou na pozitívny výsledok. Vyjednávač sprevádza osobu v aktuálnej krízovej situácii z jej temných myšlienok ku svetlejším. Účelom krízového vyjednávania je nadviazať kontakt s osobou v krízovej situácii a cestou obojstrannej komunikácie upokojiť situáciu alebo vytvoriť čo najlepšie podmienky na intervenčný zákrok taktického tímu. Vyjednávač pracuje s maximálnym nasadením a úplne do konca, aby sa situácia vyriešila nenásilne, ale ak človek naďalej sebe alebo druhému ubližuje, situáciu vyrieši taktický tím intervenčne.

Sú tlaky od veliteľov zásahových tímov, ktorým sa možno zdá, že vyjednávanie nikam nevedie a chceli by zasiahnuť?

Vyjednávači sa musia maximálne sústrediť len na vyjednávanie, neriešia otázky riadenia. O tom rozhodujú iní kompetentní na mieste. Sme radi, že stále viacej kompetentných do akcií nasadzuje policajných vyjednávačov.

Akú máte ročnú úspešnosť?

Dlhodobo sa naša úspešnosť pohybuje okolo 95 %. Za posledný rok je to ešte vyššie číslo. Pokiaľ boli vyjednávači včas nasadení, vyriešili sa incidenty úspešne. Za všetky prípady z posledného obdobia by som spomenul úspešné, viac ako dvojhodinové vyjednávanie tímu krízového vyjednávania z Banskej Bystrice z apríla tohto roku.

Čo sa stalo?

Podarilo sa vyriešiť náročnú barikádovú situáciu, do ktorej sa dostal istý pán, ktorý prežíval životnú krízu. Potreboval doslova vypovedať svoj príbeh a tím mu to bezpečne umožnil. Vyjednávanie bolo úspešné a nikomu sa nič nestalo. Nadriadení môžu byť právom hrdí, že majú takto dobre fungujúce tímy, na ktoré sa dá v ťažkých situáciách spoľahnúť. Všetkých viac ako desať prípadov, na ktoré boli vyjednávači od začiatku roka nasadení, bolo vyriešených úspešne.

Keď bola napríklad finančná kríza, narástol počet pokusov o samovraždu alebo prepady s rukojemníkmi?

Na takéto správanie ľudí vplýva mnoho faktorov súčasne. Môže medzi ne patriť aj finančná kríza, ale aj morálna kríza, výkonovo orientovaná spoločnosť či nuda a presýtenie.

Čo má vplyv na nárast prípadov?

Je to individuálne. Každý sme iný. Vnímame život a problémy odlišne. Niekto je citlivejší na ročné obdobie, sú krajiny v ktorých práve dlhé obdobie bez slnka spôsobuje depresie, ale aj medializovanie niektorých správ má na určitých ľudí veľký vplyv. Najmä na morálne zmätených a citovo frustrovaných jedincov môžu negatívne správy pôsobiť v určitom období jeho života úzkostne a prehĺbiť jeho krízu. Preto sme vďační, ak médiá citlivo vyberajú, čo a aký druh správ prezentujú.

Prečo?

Nie sme radi, ak sú prezentované úmysly samovrážd, pretože to môže u niekoho frustrovaného viesť k nápodobe, k návodom a hlavne z úcty k rodinám a obetiam a na ochranu pred ďalším zranením príbuzných. Každý človek sa môže v niektorom okamihu dostať do krízy a do stavu, keď mu myseľ zatieni hmla, cez ktorú nevidí východisko von a uvažuje o najhoršom. Po čase to môže prejsť, človek dostane nové impulzy, nové podnety v živote a už to nemusí nikdy zažiť, môže zase viesť plnohodnotný život. Aj pre tento účel sú vyjednávači užitoční. Nesúdia, berú ľudí, ktorí prežívajú aktuálnu krízu, vážne.

Ako sa napodobňovanie prejavuje?

Človek je spoločenský tvor. Ľudia sa vzájomne ovplyvňujú, majú rôzne predstavy a idoly. Odborníci na duševné zdravie potvrdili, že princíp nápodoby funguje. Ak sa s niekým stotožňujú napríklad v období puberty, v chorobe alebo v čase, keď prežívajú ťažkú životnú krízu, sú náchylnejší opakovať riešenie krízovej situácie svojho vzoru. V krízovej situácií myslíme trochu inak. Vyjednávači nestoja o medializáciu, sú ochotní poskytnúť prostredníctvom krajských koordinátorov a hovorcov nevyhnutne potrebné informácie o incidente do takej miery, aby to nebolo zraňujúce pre osoby a príbuzných, ktorých sa problém týka.

Na akú vzdialenosť sa priblížite k človeku a čo mu ako prvé poviete?

Najdôležitejšie je správne vyhodnotenie typu situácie. Riziko a stupeň nebezpečnosti incidentu určuje druh zvolenej komunikácie a úroveň bezpečnosti, z čoho vyplýva stanovenie efektívnej vzdialenosti vyjednávačov. Snažíme sa o čo najrýchlejšie nadviazanie kontaktu vyjednávača s osobou demonštrujúcou úmysel samovraždy alebo s páchateľom. Vzdialenosť ovplyvňuje individuálna situácia, v ktorej sa vysokoprofilový incident odohráva, no aj počasie, klimatické podmienky, či tma, alebo hluk. Vyjednávači vyjednávajú za každého počasia, v každom teréne, za každých okolností. Prvoradá je bezpečnosť všetkých zainteresovaných zasahujúcich zložiek. Ako prvé hľadáme cestu a spôsoby, ako človeka v krízovej situácii alebo páchateľa upokojiť. Viesť ho od emócií k racionálnemu uvažovaniu. Preto musí byť vyjednávač empatický, a musí sa vedieť pozrieť na aktuálny problém osoby v kríze jej vlastnými očami.

Foto N – Vladimír Šimíček

Nosia vyjednávači aj zbraň?

Obyčajne je na mieste zbraní dosť. Naopak, skôr sa pokúšajú, aby sa zbrane z miesta incidentu dostali preč a aby bola situácia vyriešená neintervenčne. Policajní vyjednávači majú za cieľ vyriešiť krízovú situáciu mierovou cestou.

Ale ten človek môže byť ozbrojený.

Keď ohrozuje seba alebo niekoho druhého, tak sú na mieste iní ľudia, ktorí vykonajú intervenčný zákrok. Policajní vyjednávači venujú plnú pozornosť osobe v krízovej situácii alebo páchateľovi, s ktorým vyjednávajú. Chcú situáciu upokojiť, nie vystupňovať napätie. Skutočné prípady, v ktorých sú vyjednávači nasadení, sa výrazne líšia od scén s vyjednávačmi v akčných filmoch, kde pobehujú so zbraňou.

Čo riešite s niekým, kto sa chce zabiť alebo má rukojemníkov?

Ak sme privolaní na prípad osoby demonštrujúcej úmysel samovraždy, venujeme jej pozornosť a zaujímame sa o ňu, o jej aktuálne problémy. Vypočujeme si ju. Ak riešime incident so zadržiavaním osôb, snažíme sa predovšetkým o ich bezpečie.

Ako?

Konkrétne postupy z bezpečnostných dôvodov prezradiť nemôžem. Vyjednávač nie je psychiater ani psychológ, nelieči človeka z jeho závislostí, z choroby, neanalyzuje ho, jeho úlohou je vyviesť ho z aktuálnej krízovej situácie a v čo najkratšom čase ho odovzdať do rúk špecialistom. Sme presvedčení, že jedným z účinných nástrojov na pomoc človeku v kríze je nehodnotiace vypočutie. Srdce a odhodlanie, s ktorými policajní vyjednávači vykonávajú svoju prácu každý deň, ich úprimný záujem o ľudí, empatia a aktívne počúvanie sú základmi, na ktorých staviame.

Hovoríte s ľuďmi o problémoch alebo sa snažíte pozornosť odkloniť inde?

Odpútanie pozornosti od problému nemusí pomôcť, oveľa dôležitejšia je empatia. Aby mohol človek vypovedať svoj príbeh, potrebuje priestor a čas a ten je u každého individuálny. Vyjednávač by mal byť vnímavejší a citlivejší na potreby a záujmy ľudí, preto sa jeho vzdelávanie nikdy nekončí, trénuje počas celej svojej aktívnej kariéry. Na mieste riešime aktuálny problém osoby, po vyjednávaní je bezpečnejší a širší priestor pre odborníkov na duševné zdravie či členov tímu krízovej intervencie. Ako dokazujú nedávne analýzy výskumov krízového vyjednávania v USA, tímy, ktoré využili pri vyjednávaní konzultácie odborníkov na duševné zdravie, výrazne zvýšili úspešnosť vyriešenia incidentov bez ujmy na zdraví.

Nie vždy to musí vyjsť a môže sa stať, že sa pred vyjednávačom niekto aj zabije. Vám sa niečo také stalo?

Takéto informácie nemám. Nám sa niečo také nestalo. Ak kompetentní rozhodnú o nasadení vyjednávacieho tímu čo najskôr od vzniku incidentu, zvyšuje sa šanca, že to dobre dopadne. Vyjednávači si robia svoju prácu najlepšie ako vedia. Sú tiež len ľudia, nemajú žiadne nadľudské schopnosti. Preto sme vďační všetkým zložkám a každému, kto napomáha vyjednávačom robiť si svoju prácu. Vyjednávač nie je zodpovedný za to, či si človek ublíži, alebo nie, snaží sa urobiť všetko možné pre jeho záchranu. Niekedy sa môže stať, že incident nedopadne podľa našich predstáv. Každý prípad, na ktorý sú vyjednávači nasadení, analyzujeme.

Ako to potom prežívajú?

Je to individuálne. Každé úspešné vyjednávanie dodáva vyjednávačovi veľa energie a chuti do ďalšej práce. Ak sa niečo nepodarí tak, ako by sme chceli, majú vyjednávači možnosť porozprávať sa so svojimi kolegami vyjednávačmi. To je jedna z výhod, ktoré ponúka táto tímová práca. Bez ohľadu na to ako incident dopadne, má každý vyjednávač možnosť kontaktovať garantov krízového vyjednávania, svojho krajského koordinátora či národného koordinátora, s ktorými túto situáciu môže rozobrať. Túto možnosť v praxi využívajú najčastejšie. Ale prežívanie situácií spojených s vyjednávaním a po ňom je naozaj individuálne.

Čo vyjednávačom pomáha?

Niekomu dobre padne šport, iný sa venuje svojej rodine, inej práci, koníčkom. Vyjednávači si obyčajne spolu sadnú a porozprávajú sa v tíme o tom, čo sa stalo a ako budú pokračovať pri ďalších prípadoch. Ak majú záujem, môžu využiť aj služby služobného psychológa.

Museli ste v poslednom čase riešiť aj prípady na internete, ako napríklad pokusy o samovraždu?

Vyjednávačov sa na kurzoch snažíme učiť využívať čo najviac prostriedkov na nadviazanie komunikácie s osobou v krízovej situácii. Patria medzi ne aj sociálne siete, kde ľudia často prezentujú svoje názory. Z hľadiska povahy incidentov týkajúcich sa vyjednávania to u nás ešte nie je také rozšírené ako v zahraničí. V niektorých krajinách sa v minulosti šírili rôzne poplašné správy. Neskôr sa ukázalo, že neboli úplne založené na pravde, preto ich nebudeme bližšie konkretizovať.

Ako sa vyjednávači vzdelávajú?

Náš útvar pripravuje policajných vyjednávačov na kurzoch a školeniach. Využívame skúsenosti z praktických prípadov vyjednávania, ktoré sa na Slovensku a v zahraničí stali. Noví uchádzači absolvujú počas dvojtýždňového kurzu krízového vyjednávania jeden z najintenzívnejších a najnáročnejších výcvikov vo svojej kariére a v živote vôbec.

Foto N – Vladimír Šimíček

V čom je kurz náročný?

Musia na vlastnej koži zažiť, ako budú reagovať v komunikácii s rôznymi osobami, ktoré majú rôzne problémy. Počas kurzu musia uchádzači okrem teórie zvládnuť mnohé praktické cvičenia, v ktorých im skúsenejší kolegovia hrajú úlohy z reálnych prípadov. Riadime sa filozofiou nulových strát na životoch, ktorú prezentovali už v 80. rokoch zakladatelia krízového vyjednávania v New Yorku v USA. Bezpečnosť, život a zdravie ľudí sú pre vyjednávačov na prvom mieste. Úspešné zvládnutie základného kurzu je pre policajného vyjednávača iba začiatok, musí sa stále zúčastňovať na zdokonaľovacích kurzoch, opakovať si vedomosti a neustále si ich rozširovať v tíme aj individuálne.

Ako sa k práci vyjednávača dostane policajt?

Najskôr musí prejaviť záujem. Vyjednávanie je dobrovoľná činnosť, psychicky aj fyzicky veľmi náročná, nedá sa robiť z donútenia alebo nasilu. Každý vyjednávač robí vyjednávanie bezodplatne, navyše popri výkone svojej vlastnej funkcie. Často ich zavolajú v čase osobného voľna a idú od svojich rodín pomáhať osobám, ktoré sa nachádzajú v kríze, neraz na svoje náklady. Ak človek zvládol vlastné náročne životné obdobia, môže lepšie pochopiť a pomôcť iným. Čím viac týchto skúseností a zručností uchádzač má, tým má väčšiu možnosť, že si ho koordinátori všimnú, oslovia ho, stretnú sa s ním a že ho zaradia do základného kurzu. Ďalšou veľmi dôležitou podmienkou, je, že uchádzač musí vedieť pracovať v tíme, vyjednávanie je tímová práca, na nej je založená.

Vyjednávači pracujú dobrovoľne, bez odmeny. Koľko je ich na Slovensku?

Áno, je to tak, pracujú dobrovoľne a bezodplatne. Na celom Slovensku momentálne pôsobí do 100 aktívnych vyjednávačov.

V zahraničí sú aj platení?

Je to individuálne, mnohé krajiny to majú ako my, existujú aj také, v ktorých majú vytvorenú samostatnú pozíciu vyjednávač. U nás nie je ani jedno takéto miesto, všetky sú spojené s nejakou ďalšou funkciou. Čo sa týka odmeny za túto činnosť, to je otázka na kompetentných. Ďakujeme každému, kto vníma a reaguje na potreby vyjednávačského tímu, ktorý ho podporuje a dokáže oceniť tímovú aj individuálnu prácu vyjednávačov. Sme veľmi radi, že vyjednávači robia túto ušľachtilú, zmysluplnú prácu a že ju za týchto podmienok robia tak dobre, ako sa len dá. Chcel by som touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa krízovému vyjednávaniu venujú, ktorí ho podporujú a umožňujú výkon tejto činnosti. Či už sú to vyjednávači samotní, ich rodiny, kolegovia, nadriadení, bez ktorých by to nebolo možné, za to im patrí z našej strany veľká vďaka a uznanie.

Aké prípady rieši váš tím ako garant krízového vyjednávania?

Tím krízového vyjednávania na útvare osobitného určenia Prezídia Policajného zboru býva nasadený na incidenty najzávažnejšej povahy na celom Slovensku, prípadne na také, v ktorých je krajským zásahovým tímom a ich vyjednávačom potrebné vypomôcť. Našťastie, v poslednom čase ich nie je veľa. Náš vyjednávač bol naposledy nasadený spolu s ďalšími tímami na incidente v Liptovskom Mikuláši. Išlo o viac ako 8-hodinové vyjednávanie s osobou, ktorá mala zbraň, a zabarikádovala sa vo svojom dome. Takýchto vážnych prípadov spojených s vyjednávaním bolo na našom útvare dosiaľ do šesť. Vzhľadom na aktuálnu bezpečnostnú situáciu v Európe neustále pripravujeme vyjednávačov aj na nové druhy problémov, pretože súčasný stav sa môže kedykoľvek zmeniť.

Ako by sa mohol zmeniť?

Vyjednávači riešia širokú paletu aktuálnych problémov ľudí, od sebapoškodzovania cez domáce násilie až po väzenské vzbury a teroristické útoky. Predpokladáme, že zručnosti vyriešiť situáciu nenásilne mierovou cestou, ktoré si vyjednávači na kurzoch a sebavzdelávaním osvojujú, bude možné využiť aj v ďalších prípadoch, ak si to bude bezpečnostná situácia vyžadovať. Už teraz máme v každom kraji iný výskyt incidentov. Záznamy z vyjednávaní analyzujeme a vyhodnocujeme, slúžia nám ako podklad na výcvik a odbornú prípravu nových vyjednávačov.

Zmenil sa nejako trend prípadov?

Minulý rok na Slovensku výrazne narástol počet pokusov o samovraždu. Našťastie sme sa o viacerých z nich dozvedeli a mohli sme pomôcť. Vyjednávači sú pripravení a ochotní pomôcť stále. Často sa stávajú prípady, keď incidenty s osobami v kríze, na ktoré sú vyjednávači trénovaní a na ktoré by mali byť z povahy nariadení a usmernení privolaní, riešia nevyjednávači. Vtedy nehovoríme o krízovom vyjednávaní, ale o krízovej komunikácii. V médiách sa tieto pojmy často zamieňajú, čo nie je veľmi šťastné. Vyjednávačom je len policajt, ktorý úspešne zvládne základný kurz krízového vyjednávania a v pravidelných intervaloch si obnovuje svoje vedomosti, zúčastňuje sa na kurzoch, tréningoch a má platné oprávnenie vykonávať túto prácu. V prípadoch, keď s osobou v kríze komunikuje nevyjednávač, je vhodné a potrebné, aby bol o tomto incidente informovaný prostredníctvom operačného strediska čo najskôr vyjednávací tím v krajskej pôsobnosti, aby sa predišlo väčším problémom a zachránilo sa čo najviac ľudských životov.

Policajt by sa teda nemal bezhlavo vrhnúť do záchrany?

Policajná práca je o pomoci ľuďom. Každého poteší, keď zachráni ľudský život. Aj samotní policajti sú radi, keď vedia, že im môže niekto v ťažkej komunikácii s osobou v krízovej situácii pomôcť. Je dobré, ak poznajú tím krízového vyjednávania vo svojom kraji, jeho kompetencie a privolajú si ho v čase, keď je to potrebné. Pre tento účel robíme pre riadiacich, ako aj pre kolegov z hliadok a z operačných stredísk a ďalšie zložky záchranného integrovaného systému prednášky, v ktorých prezentujeme svoju činnosť a možnosti využitia vyjednávačov.

Foto N – Vladimír Šimíček
Foto N – Vladimír Šimíček
Foto N – Vladimír Šimíček
Foto N – Vladimír Šimíček

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Slovensko

Teraz najčítanejšie