Denník N

Netrápme sa s definíciou jadra Únie. Jadrom sú totiž jej ciele

Foto – TASR
Foto – TASR

Členské štáty sú a budú si vždy rovné. Podľa Zmluvy o EÚ sú si rovné pred zmluvami. Takým spôsobom je ústavne vylúčené, aby len niektoré štáty boli v jadre Únie.

Autor je profesor Právnickej fakulty UPJŠ Košice, poradca prezidenta SR

Vyjadrenia štátnikov, politikov, reakcie odborníkov, komentáre v médiách o jadre Európskej únie presiahli únosnú hranicu, za ktorou už málokto chápe zmysel a cieľ diskusie o tomto fenoméne.

Niektorí horlia za aktivity, ktoré povedú k jednoduchšiemu prieniku do tohto jadra. Iní namietajú, že v jadre Európskej únie už sme a vykopávame otvorené dvere. Ďalší tvrdia, že taký pojem je zbytočným zahmlievaním, nemáme jeho definíciu, nevieme, čo obsahuje a aké sú jeho konotácie vnútri Európskej únie a vo vzťahoch medzi členskými štátmi.

Lepšiemu pochopeniu tohto výrazu nepomohol ani prezident Francúzskej republiky, ktorý ho nedávno použil ako základ svojich úniových politík bez toho, aby ho vysvetlil.

Hľadajme jadro Únie v zakladajúcich zmluvách

Jadro Európskej únie však bez pochýb existuje; určiť jeho zrozumiteľné kontúry núti obrátiť sa k zmluvám, ktoré členské štáty uzavreli so zámerom vytvoriť Európsku úniu.

Európska únia je, ako to výstižne uviedol Ústavný súd Spolkovej republiky Nemecko, právne spoločenstvo suverénnych štátov. Zdôrazňujem, suverénnych

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Dennika N.

Teraz najčítanejšie