Denník N

Ako sme s vládou vyberali nového človeka. Nášho človeka

Vláda počas vypočúvania kandidátov na predsedu ÚVO. Foto N – Tomáš Benedikovič
Vláda počas vypočúvania kandidátov na predsedu ÚVO. Foto N – Tomáš Benedikovič

Ministrom stačila hodina po skončení verejného vypočutia kandidátov na predsedu ÚVO, aby sa jednomyseľne rozhodli pre vybraného kandidáta.

Autor je riaditeľom Nadácie Zastavme korupciu

Toto leto sme v Nadácii hľadali nových kolegov na dve pozície. Vláda vyberala predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Pri každom výbere sme po prečítaní životopisov a motivačných listov pozvali na pohovor len zlomok uchádzačov. Za úlohu dostali vypracovať analýzu silných a slabých stránok programu, na ktorom by v Nadácii robili. Vláda na stredajšie verejné vypočutie pozvala všetkých deväť kandidátov, ktorí splnili formálne kritériá a majú relevantné skúsenosti s obstarávaním.

V analýzach uchádzačov sme hľadali odpoveď na otázku, či sa danej téme naozaj rozumejú, či sa na ňu dokážu pozrieť z nadhľadu, vedia odlíšiť podstatné od nepodstatného, nájsť priestor na zlepšenie. Vláda od kandidátov na predsedu ÚVO chcela projekt „činnosti a rozvoja“ Úradu. No už bližšie nešpecifikovala, aké dôležité témy, ktoré trápia napr. biznis sektor, by v projektoch nemali chýbať. Požadovala len, aby mal projekt minimálne desať strán formátu A4 a použili naň font Times New Roman veľkosti 12. Ešteže nie Comic Sans.

Každý pohovor s pozvanými uchádzačmi nám trval minimálne hodinu. Šesťdesiat minút. Štruktúra pohovoru bola pri všetkých kandidátoch rovnaká. Pri otázkach k životopisu sme išli do hĺbky, chceli sme vedieť viac o skúsenostiach a zručnostiach kandidátov. Preverovali sme ich aj pomocou troch praktických úloh. Rad prišiel aj na otázku o morálnych dilemách. A hlavne nás zaujímala odpoveď na otázku „prečo?“ chce uchádzač v Nadácii robiť. Všetky úlohy a takmer všetky otázky pre uchádzačov boli rovnaké, líšili sa len odpovede.

Na stredajšom verejnom vypočutí bolo na každého kandidáta vyčlenených 30 minút. Zhruba polovicu tohto času kandidáti využili na predstavenie sa. Na otázky od vlády tak ostalo 15 minút. A každý sa pýtal niečo iné.

Ministra životného prostredia zaujímalo, ako by jeden z kandidátov presadzoval uplatňovanie kritéria ekologickej hodnoty tovaru vo verejnom obstarávaní. Všetkým kandidátom však túto otázku nepoložil.

Ministra obrany zaujímal názor iného kandidáta na dostatočnosť súčasnej právnej úpravy pri obstarávaní na úseku obrany a bezpečnosti. Ale, opäť, zvyšným kandidátom už túto otázku nepoložil.

Ministra financií zaujímalo, z čoho by bola financovaná komora osôb odborne spôsobilých na obstarávanie, ktorú navrhol jeden z kandidátov (Miroslav Hlivák).

Podpredseda vlády Pellegrini kontroval názorom, že neexistencia komory nie je najväčší problém Slovenska a bol by radšej, keby sa kandidáti viac zamýšľali nad vnútorným chodom ÚVO.

Každý kandidát dostal iné otázky. Azda jedinou spoločnou témou, na ktorú museli reagovať viacerí, bola nejednotnosť ustanovení, ktoré Úrad a Rada ÚVO vydávajú.

Verejné vypočutie deviatich kandidátov trvalo pol dňa. Každý dostal dve, najviac tri otázky. Pohovory s uchádzačmi o prácu v Nadácii rozložené na niekoľko dní nám zabrali týždeň. V prípade výberu PR/marketingového manažéra sme ešte robili tretie kolo, finálny rozstrel medzi dvomi najsilnejšími kandidátmi. S každým z nich sme strávili takmer tri hodiny (vrátane spoločného obeda) a rozhodnutie, koho prijmeme, vzniklo s vedomím, že vieme, do čoho ideme. No trvalo mi ešte deň, kým som sa definitívne rozhodol.

Premiér Robert Fico v stredu ohlásil, že kandidát vlády, ktorého odporučí poslancom na zvolenie, je Miroslav Hlivák. Ministrom stačila hodina po skončení verejného vypočutia, aby sa jednomyseľne rozhodli pre tohto kandidáta.

Umožnil proces výberu spoznať jeho odborné aj ľudské kvality natoľko, aby sme novému predsedovi bez obáv zverili Úrad, ktorý dozerá na tendre za miliardy eur? Nie. Aj preto sme sa verejného vypočutia nezúčastnili.

Neupierame vláde právomoc výberu nového predsedu ÚVO spôsobom, ktorý jej zákon umožňuje. No vyčítame jej, že si neosvojila naše návrhy na zlepšenie tohto procesu, vďaka ktorým by bol férovejší, objektívnejší a dôveryhodnejší.

Oprávnená požiadavka verejnosti teraz je, aby ministri dostatočne podrobne a zrozumiteľne vysvetlili, v čom Miroslav Hlivák predčil iných kandidátov a na základe čoho sa dokázali tak rýchlo rozhodnúť. Lebo na základe verejného vypočutia to asi nebolo.

 

Komentáre

Teraz najčítanejšie