Denník N

Čo treba zmeniť v Považskej Bystrici a okolí? Iveta Pospíšilová: Využívanie finančných prostriedkov z rozpočtu (anketa)

Iveta Pospíšilová. Foto – archív I. P.
Iveta Pospíšilová. Foto – archív I. P.

Denník N Považská Bystrica sa opýtal zaujímavých ľudí z Považskej Bystrice a jej okolia na to, čo by sa malo v regióne zmeniť.

Iveta Pospíšilová, vedúca sestra Oddelenia paliatívnej starostlivosti NsP, podpredsedníčka Dozornej rady Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, členka tímu SaS pre zdravotníctvo, členka Disciplinárnej komisie SK SaPA, poslankyňa mestského zastupiteľstva za Rozkvet (kandidovala za Sloboda a Solidarita):

„V prvom rade je potrebné zlepšiť efektívnosť a účelovosť využívania finančných prostriedkov z rozpočtu. Prekáža mi, ak nedochádza k ich využívaniu na základe skutočných potrieb, ale na základe straníckeho alebo iného lobizmu.

Je potrebné rekonštruovať školské zariadenia či športoviská a detské ihriská skôr, než príde k havarijnej situácii, veď kompetentní sú o hrozbe možných  rizík informovaní vopred.

Všetci pociťujeme nervozitu z nedostatku parkovacích miest a nielen na Rozkvete. Situácia je vážna a neudržateľná. Chýbajú nám orientačné tabule pre občanov, ktorí nie sú občanmi mesta a majú problém trafiť za svojím príbuzným do bytového domu sídliska alebo do nemocnice. Nám a našim deťom chýbajú cyklotrasy. Verejné miesta na šport sú schátralé, ich revitalizácia je nedostatočná.

Priznám sa, že v posledných rokoch často premýšľam aj o objektívnosti a nezaujatosti mestských médií, ktoré majú slúžiť na sprostredkovanie pravdivých informácií obyvateľom, na mediálnu prezentáciu a propagáciu mesta a nie na dookola vyvolených jednotlivcov.

Veľkú nádej som tiež vkladala do vytvárania podmienok na získanie zdrojov z eurofondov na realizáciu investícií pre zlepšenie života občanov mesta a okolia, aj v tomto je však  stagnácia.

Vzhľadom k mojej profesii a poslaniu považujem v našom regióne za dôležité zintenzívnenie a skvalitnenie procesu decentralizácie sociálnych služieb bližšie k občanovi a zachovanie nezmeneného rozsahu poskytovania kvalitnej a humánnej zdravotnej starostlivosti.

V regióne je nutné zmeniť aj politickú kultúru, čo chápem ako určitú formu správania sa účastníkov politického života voči sebe navzájom: bývame svedkami všeličoho, len nie rešpektovania etických princípov a popritom sa zabúda na potreby a prospech občana. S odvahou zastávam názor a tvrdím, že zmysel pre spoločnosť a veci verejné sa vyjadruje aj tým, že politika sa chápe ako koníček a politický mandát ako čestná úloha.“

Považská Bystrica

Nezaradené

Teraz najčítanejšie