Denník N

Žiadny wellness, ani starina, ale divadlo, ktoré strhne

V piatok 22. septembra sa začína 26. ročník festivalu.
V piatok 22. septembra sa začína 26. ročník festivalu.

V piatok sa začína medzinárodný festival Divadelná Nitra. O hlavných témach 26. ročníka píše jeho riaditeľka.

„Divadlo je starina,“ povedal mi raz v náhodnom rozhovore mladý IT manažér, keď som ho pozývala na Divadelnú Nitru. Nikdy predtým ani potom sme sa nestretli – a tak som sa nedozvedela, ako často chodí do divadla a či vôbec, aké predstavenie ho tak znechutilo a najmä – čo teda nepokladá za starinu. Film? Hudbu? … A je to vôbec umenie, čo ho priťahuje? Iste, internet a nové médiá starinou nie sú.

A čo keď nikdy nemal možnosť zažiť také divadlo, ktoré by ho oslovilo, vyprovokovalo, strhlo? Témou, ktorá ho bytostne zaujíma, otázkami, ktoré si kladie aj on sám, postojmi, ktoré rezonujú s jeho životným pocitom, formou, ktorá ho prekvapí svojou originalitou alebo interaktívnym charakterom, ktorý prebudí jeho kreativitu. To všetko divadlo dokáže!

Divadlo ako médium

V novembri 2017 sa bude v Bruseli konať každoročný míting najväčšej siete scénického umenia IETM (podobný sa konal v Bratislave na jar 2009). Počas štyroch dní budú stovky umelcov a manažérov diskutovať o tom, ako môže umenie čeliť populistickej hystérii, rozbiť čierno-biele politické videnie, pomôcť prekonať aktuálny spoločenský diškurz „my proti nim“, spojiť časti roztrieštenej spoločnosti a vytvoriť inú budúcnosť.

Takže moderné súčasné divadlo. Nie v zmysle wellness – oddych, relax, zábava. Divadlo (a tým skôr divadelný festival) ako médium, ktoré fyzicky spája rôznorodých ľudí na jednom mieste a v jednom čase, a tak sa stáva ideálnou platformou pre výmenu názorov a ideí, pre uvažovanie o človeku a o dobe, pre vznik spolupatričnosti a rozvoj empatie.

Žijeme v dobe extrémov – priveľa túžby po úspechu a pôžitkoch, priveľa egoizmu, agresivity, xenofóbie, priveľa slov, rýchlosti, hluku i smogu. A primálo spravodlivosti, úcty, pokory a lásky. Pojmy ako domov, rodina, viera, vernosť, súcit, krása, identita, pamäť sú permanentne spochybňované a strácajú svoj obsah. Éra devalvácie hodnôt.

Koncept a presahy

Nachádzame sa v konflikte protichodných záujmov. Obrana národnej identity, „svojich“ hraníc a výdobytkov v zrážke s kozmopolitnými tendenciami a hlásaním solidarity s „inými“. Populistické snahy ovládnuť myslenie národa v kontraste s uzavretosťou elít, ktoré, navyše, málokto počúva. Občania ochraňujúci rozpadávajúce sa pamiatky a devastovanú prírodu v boji s mocou developerov a finančných skupín. Akcelerácia rozvoja vedy a techniky, ale aj komercionalizácia, globalizácia, silnejúci pragmatizmus a individualizmus. A ako odpoveď návrat k tradíciám, komunitnému životu, k prírode, ku kultúrnemu dedičstvu.

Koncept a Presahy – to sú základné koncepčné línie Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Jeho konceptuálny charakter sa prejavuje predovšetkým vo vopred zvolenej spoločensko-politickej téme, pre 26. ročník #fundamentals – základ, základný princíp, podstata, esencia.

Hľadanie základných hodnôt

Na Divadelnej Nitre 2017 sa chceme venovať základným hodnotám človeka a spoločnosti. Pojem fundamentals rozvetvujeme do mnohých kľúčových slov: spravodlivosť, tolerancia, právo, sloboda, mier, korene, tradícia, komunikácia, porozumenie, príroda…

Dnes opomínané alebo zabudnuté hodnoty budeme hľadať spolu s divákmi a návštevníkmi festivalu v divadelných dielach, vo filmoch, na výstavách, koncertoch i prostredníctvom workshopov, diskusií a vzdelávacích programov, ale aj v interaktívnom vizuáli. S dospelými i s deťmi. S profesionálmi i so širokou verejnosťou. S návštevníkmi zo Slovenska i zahraničia.

V hlavnom programe predstavíme tvorcov zo siedmich krajín v podobe desiatich inscenácií. Okrem viac či menej klasickej činohry uvedieme pohybové divadlo, divadlo – film, predstavenie v posunkovej reči nepočujúcich, inscenácie inšpirované dokumentom, komédie okorenené iróniou i politickým kontextom, ale aj vážne diela, ktoré zasiahnu rozum a vzbudia emócie.

Sprievodný a vzdelávací program pozostáva z vyše štyrid­siatich podujatí pripravených v spolupráci s takmer dvadsiatkou spoluorganizátorov počnúc Amnesty International cez kultúrne inštitúcie kraja až po Základnú školu pre nevidiacich.

Už 26. ročník Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra tak napriek svojmu úctyhodnému veku možno predsa len nebude starina.

Autorka je riaditeľkou medzinárodného festivalu Divadelná Nitra

Teraz najčítanejšie