Denník N

Podnikatelia chceli ľuďom ukázať, že aj v Bystrici môže vyrásť kostol, ktorý by obstál aj vo Viedni

Prevýšený, klenutý výklenok na nároží farského chrámu so Súsoším Krista na Olivovej hore dal zhotoviť okolo roku 1500 popredný miestny podnikateľ Michal Königsberger. S podobnými sochárskymi skupinami na priečeliach chrámov sa často stretávame v južnom Nemecku a rakúskom Podunajsku, na Slovensku i v bývalom Uhorsku ide o ojedinelý príklad tohto typu diela.
Prevýšený, klenutý výklenok na nároží farského chrámu so Súsoším Krista na Olivovej hore dal zhotoviť okolo roku 1500 popredný miestny podnikateľ Michal Königsberger. S podobnými sochárskymi skupinami na priečeliach chrámov sa často stretávame v južnom Nemecku a rakúskom Podunajsku, na Slovensku i v bývalom Uhorsku ide o ojedinelý príklad tohto typu diela.

Oltár objednali od slávneho Majstra Pavla z Levoče.

Banskí podnikatelia chceli Banskej Bystrici a ľuďom dať to najkvalitnejšie umenie. Ukázať, že aj tu môže vyrásť kostol, ktorý by obstál aj vo Viedni. Objednali si najlepších majstrov.

Pôvodne románsky Kostol Nanebovzatia Panny Márie opakovane prestavovali a zväčšovali. Pribudli neskorogotické kaplnky aj svätyňa. Najveľkorysejší bol ťažiar Michal Königsberger, ktorý objednal aj oltár od slávneho Majstra Pavla z Levoče.

Bol to on, kto ku stavbe privolal aj Antona Pilgrama. Pilgram bol v tej dobe popredným stredoeurópskym staviteľom a sochárom a bol aj vedúcim viedenskej stavebnej huty. Bol posledným významným gotickým staviteľom na Dóme svätého Štefana vo Viedni.

Vo Viedni sa zachovali ním podpísané plány k bystrickým klenbám v sakristii a oratóriu nad ňou. Na štýl jeho dielne poukazujú aj symbolické kamenné plastiky na oporných pilieroch fasád.

Predela oltára svätej Barbory. Krista a 14 pomocníkov v núdzi robil Majster Pavol z Levoče. Oltár je po levočskom jeho druhým najväčším oltárom.

Kostol v 18. storočí vyhorel a oheň zničil sieťové klenby aj šesť zo siedmich oltárov. Kostol opravili a aj vtedy privolali kvalitných majstrov, opäť z Viedne. Výsledkom je kvalitný neskorobarokový interiér.

Bohaté banské mestá Kremnica a Banská Štiavnica nadväzovali na podnety z južného Nemecka. Iste v tom bol aj vzdor a snaha byť iný, lepší a práve preto sa bystrickí ťažiari obrátili na Viedeň.

Portrét staviteľa, ktorý sa pozerá na svoju nezvyčajnú krúženú klenbu v kaplnke svätého Jána Almužníka.
Vydali sme časopis o 20 miestach na Slovensku, ktoré majú hodnotu európskeho významu, no zostávajú neznáme. Magazín vyšiel v pondelok 25. septembra. Nájdete ho v novinových stánkoch a členovia Klubu N ho dostanú bezplatne poštou.

Skryté pamiatky

Kultúra

Teraz najčítanejšie