Denník N

Na steny v Ponikách maľovali podľa knihy

Vstúpite do Kostola svätého Františka Serafínskeho, ktorý stojí na návrší nad Ponikami, a onemiete. Gotické maľby, ktoré sa tu zachovali, sú najkompletnejšie zreštaurovanými stredovekými nástennými maľbami na Slovensku.

Ohúri najmä východná stena. Pásy malieb a na nich celé príbehy. Obsahovú koncepciu dodali františkáni z kláštora v Slovenskej Ľupči. Podľa datovania na jednom z obrazov ich maliarska dielňa vyhotovila v roku 1415.

Odborníci sa zhodujú, že maliari nepracovali len s predlohami tradujúcimi predovšetkým severotalianske východiská, ale aj podľa predlôh knižných malieb z českého prostredia dvora Václava IV. a z kláštora augustiniánov v Prahe.

Napokon, bola to doba Žigmunda Luxemburského a doba šľachticov i duchovných, z ktorých niektorí študovali na pražskej univerzite.

Vydali sme časopis o 20 miestach na Slovensku, ktoré majú hodnotu európskeho významu, no zostávajú neznáme. Magazín vyšiel v pondelok 25. septembra. Nájdete ho v novinových stánkoch a členovia Klubu N ho dostanú bezplatne poštou.

Skryté pamiatky

Kultúra

Teraz najčítanejšie