Denník N

V kostole v Sazdiciach môžete vidieť stredoveké maľby, aké nájdete iba v Taliansku

Ako taliansky majster zablúdil do Sazdíc.

Vydali sme časopis o 20 miestach na Slovensku, ktoré majú hodnotu európskeho významu, no zostávajú neznáme. Magazín vyšiel v pondelok 25. septembra. Nájdete ho v novinových stánkoch a členovia Klubu N ho dostanú bezplatne poštou.

Nenápadná obec a v nej nenápadný kostolík. Vo vnútri je poklad, ktorý vedia oceniť odborníci a obdivovatelia stredovekého umenia. V Kostole svätého Mikuláša biskupa v Sazdiciach môžete vidieť stredoveké maľby, aké nájdete iba v Taliansku.

Legenda hovorí, že to mohlo byť asi takto: okolo roku 1370 zavolali do Ostrihomu majstrov z Talianska. Medzi farármi, ktorí s nimi spolupracovali, bol aj rodák zo Sazdíc. Majstrov zavolal, aby prišli vymaľovať kostol aj ku nim. V tom čase ešte týchto majstrov nepovažovali za umelcov, taký status získali až neskôr v renesancii.

Na steny svätyne namaľovali postavy apoštolov, na stene víťazného oblúka svätého Františka a svätého Mikuláša na jeho ostení. Maľby v lodi už nenamaľovali.

Maľba na ostení víťazného oblúka. Svätý František prijíma stigmy od Krista v podobe ukrižovaného archanjela. Táto maľba najviac vypovedá o znalosti novátorského prínosu geniálneho umelca Giotta di Bondone.

Meravá antická dokonalosť postáv apoštolov, ich geometricky presné umiestnenie do arkád, ušľachtilá modelácia tvárí a výnimočná technológia kombinácie fresky a geometricky presnej rytej predkresby, vyvolali veľkú pozornosť už pri objave v roku 1898.

Zdá sa, že maliar bol výnimočne tvorivým umelcom, čoho dôkazom je najmä tvár sv. Františka prijímajúceho stigmy, ako aj skica obrazu Poklona troch kráľov na južnej stene lode. Táto jeho elegantná kresba nenesie stopy kopírovania zo vzorníka, ale autor maľoval z ruky.

Maľby vo svätyni.

Odborníci predpokladali, že autorom mohol byť florentský maliar Niccolo di Tommaso (1339-1379), ktorý pracoval pre Anjouovcov. Pripisovali mu podobné maľby v neďalekej arcibiskupskej kaplnke v Ostrihome.

Neskôr vedci uvažovali o niektorom nasledovníkovi Giovanni da Milano, z nich niektorí, napríklad Masolino, pracovali aj v Uhorsku.

Dnes má veda ešte viac otázok, pretože sa ukázalo, že maľby v Sazdiciach sú vyspelejšie ako dovtedy kľúčové maľby v ostrihomskej kaplnke. Stopa porovnávania vedie k maľbám kláštorných kostolov v talianskej Lombardii. Blízke sú najmä maľby v kláštornom kostole vo Viboldone, ktoré vytvoril Giusto de Menabuoi okolo roku 1350.

Skryté pamiatky

Kultúra, Slovensko

Teraz najčítanejšie