Denník N

Švedlársky kostol preslávila liata bronzová krstiteľnica z roku 1360

Najznámejšia gotická bronzová krstiteľnica od spišskonovoveských lejárov je v kostole vo Švedlári. V roku 1360 ju ulial majster Konrád.
Najznámejšia gotická bronzová krstiteľnica od spišskonovoveských lejárov je v kostole vo Švedlári. V roku 1360 ju ulial majster Konrád.
Vydali sme časopis o 20 miestach na Slovensku, ktoré majú hodnotu európskeho významu, no zostávajú neznáme. Magazín vyšiel v pondelok 25. septembra. Nájdete ho v novinových stánkoch a členovia Klubu N ho dostanú bezplatne poštou.

Švedlár bol kedysi bohaté banské mesto. Dnes nie je mestom a topí sa v prázdnote a chudobe. Prečo tam vôbec ísť? Pre oltár, organ a bronzovú krstiteľnicu v miestnom kostole.

Postavili ho okolo roku 1360 a patrí ku gotickým stavbám typickým pre Spiš.

Hlavný oltár svätej Margity Antiochijskej, bočné oltáre Panny Márie, svätého Jozefa a kazateľnica sú veľkolepou rokokovou prácou rezbárskej dielne košického sochára Jozefa Hartmanna.

Táto dielňa vyhotovila zrejme aj jedinečnú skriňu organa, ktorý je dielom prešovského organára (pochádzajúceho z Kremnice) Johanna Georga Schwarza z roku 1756.

Vnútro švedlárskeho kostola preslávila liata bronzová krstiteľnica z roku 1360 od majstra Konráda zo spišskonovoveskej zvonolejárskej dielne, ktorý pracoval pre Ľudovíta Veľkého. Pochádza z dediny Stillbach, ktorú zničili v roku 1556 Bebekovci.

Hlavný oltár v gotickej svätyni kostola vo Švedlári.

Skryté pamiatky

Kultúra

Teraz najčítanejšie