Denník N

Prototyp pokriveného charakteru

Ak rozmýšľam o privatizéroch, o oligarchoch, o finančných skupinách, zisťujem, že všetko tu už stokrát bolo, len v iných podobách.

Marec v kalendári – to nie je iba o jari alebo knihách, prípadne o dni učiteľov.

Marec je tiež o vyhlásení vojnového Slovenského štátu v roku 1939 a punc temného obdobia našich dejín tomu dodáva i dátum 25. marec 1942, keď tento štát vyslal prvý transport so židovskými ženami a dievčatami do koncentráku v Osvienčime.

Nepochybujem o zločinnosti tohto režimu, ale v tejto súvislosti ma vždy fascinovali príbehy ľudí 20. storočia – storočia ideológií, žijúcich v našich končinách.

Ako niektorí chameleónsky dokázali byť na výslní za cisára pána, Masaryka, Tisa a potom napríklad aj za Gottwalda. Ich charakter bol skôr kvapalný ako pevný.

Tieto machiavelistické osobnosti a kariéristi vyrážajú dych tým, že to väčšinou neboli fanatickí ideologickí zaslepenci, ale pragmatici s ťahom na bránku. Tí, ktorí dokázali využiť momentálnu situáciu a povýšili osobný záujem nad celý politický režim, o morálke ani nehovoriac.

Prototyp

Prototypom pokriveného charakteru je Augustín Morávek, o ktorom napísal publikáciu historik Stanislav Mičev, ale viac som sa o tohto človeka začal zaujímať, keď ho v jednom z rozhovorov spomínal historik a znalec „slovakštátu“ Ivan Kamenec.

Morávek, mimochodom bývalý spolužiak Šaňa Macha, sa angažoval za čias predvojnovej ČSR v Živnostnenskej strane, ktorá vystupovala proti autonómii Slovenska v rámci Československa, a príchod nového režimu zobral ako výzvu, aby sa finančne zabezpečil bez ohľadu na okolnosti.

Nebol to žiadny „hejslovák“ a nevstúpil do HSĽS ako iných 200-tisíc ľudí počas tohto obdobia.Veľmi dobre si uvedomoval, že novovzniknutá republika je len bábkovým štátom, a teda satelitom Hitlerovej Tretej ríše.

Vycestoval okrem iného na „skusy“ priamo do nacistického Nemecka, aby ponúkol vtedajšej slovenskej vláde vzorové riešenie židovskej otázky z ekonomického hľadiska. Je to v podstate jeden z otcov arizácie.

Jeho „riešenia“ sa zapáčili Vojtechovi Tukovi – radikálnemu nohsledovi Hitlera a predsedovi slovenskej vlády. Ten sa stal jeho patrónom či protektorom. Morávkova hviezda stúpala a stal sa šéfom Ústredného hospodárskeho úradu zodpovedného za arizáciu.

Protekcia a rodinkárstvo

Okrem politického klientelizmu boli pre tento úrad a jeho šéfa ako takmer neobmedzeného pána príznačné aj všetky ďalšie formy korupcie – klasický klientelizmus ako preferovanie známych a nepotizmus, čiže uprednostňovanie vlastnej rodiny. Po slovensky protekcia či rodinkárstvo.

Samotný Morávek, predtým priemerný úradník bez politického vplyvu, je výsledkom protekcie Vojtecha Tuku a ten hádam vedel, čo robí, keďže v roku 1997 v médiách rezonovala informácia o tajnom „spiacom“ konte Vojtecha Tuku vo Švajčiarsku, kde sú uložené peniaze možnože z obdobia „divokej“ arizácie.

V každom prípade sa na Morávka sťažovali aj predstavitelia HSĽS z rôznych úrovní, dokonca u prezidenta Jozefa Tisa, aby bolo jeho konanie prešetrené.

V šiestich prípadoch arizoval totiž priamo Morávek a v 35 prípadoch sa postaral o to, aby arizovala jeho rodina, čo je, samozrejme, konflikt záujmov, keď opomenieme obludnosť toho, že Židom sa bezdôvodne zhabal majetok, živnosti alebo podniky.

Tuka ho však viackrát zachránil a keď bolo jasné, že jeho pozícia je neudržateľná, odstúpil z funkcie (aké príznačné aj pre dnešok!) a „odpratal“ sa z očí do susedného horthyovského Maďarska, kde jeho stopa mizne.

Nie je ťažké si domyslieť, aké sú domnienky o jeho ďalšom osude. Relatívne spokojný život z nakradnutých peňazí niekde v krajinách Južnej Ameriky.

Všetko tu už bolo

Ak rozmýšľam o privatizéroch z 90. rokov, o oligarchoch, o finančných skupinách a prepojení ekonomickej a politickej moci, o beztrestnosti trestuhodných činov, o spravodlivosti a skrivodlivosti, zisťujem, že všetko tu už stokrát bolo, len v iných podobách.

Vôbec ma to neprekvapuje. V každom systéme sa nájdu ľudia ako Augustín Morávek. Nesmieme im dať šancu, lebo ju využijú. V neprospech nás všetkých.

Komentáre

Teraz najčítanejšie