Denník N

Pán Danko, naše deti si nezaslúžia debatu o tom, aký šampón má používať ministerka školstva

Ak chce pán Danko diskutovať o školstve, nemal by dôstojnosť úradu znevažovať hrubými urážkami.

Autorka je poslankyňou OĽaNO

V nedeľu, na sviatok pokoja, sa pán Danko v politickej relácii s vervou pustil do diskusie o školstve spôsobom sebe vlastným. Opozičnému poslancovi zo strany SAS odkázal, že sa nemá pliesť do reformy školstva, radšej môže poradiť ministerke školstva šampón na vlasy.

Je smutné, akým spôsobom strana SNS, ktorej patrí rezort školstva, debatuje a uvažuje o školstve. Keď sme počas leta otvorili kauzu obrovského eurofondového škandálu na ministerstve školstva, dôrazne sme za naše hnutie OĽaNO žiadali, aby rezort školstva bol vzatý z rúk SNS. Mesiac po vymenovaní novej ministerky to potvrdzujem opäť.

Problémy, ktoré vládu nezaujímajú

Naše školstvo má obrovské problémy. O tých chronických už škoda hovoriť, základným problémom nášho školstva je, že podľa medzinárodných testovaní naši žiaci a študenti vedia čoraz menej a menej. Počet študentov na slovenských vysokých školách sa znižuje nielen v dôsledku nižšej pôrodnosti, ale najmä z dôvodu, že študenti nechcú študovať na Slovensku, radšej odchádzajú do zahraničia, najmä do susednej Českej republiky, na kvalitnejšie vysoké školy. Ešte alarmujúcejší je prieskum, že viac ako štvrtina mladých Slovákov chce v najbližších troch rokoch odísť do zahraničia a 29 percent mladých hovorí, že zamýšľa opustiť krajinu natrvalo.

Ak nič iné, tak len tieto fakty by mali byť budíčkom pre SNS, ale aj pre celú vládu, aby konečne začala zodpovedne rozmýšľať o budúcnosti našej krajiny.

Vrtochy Andreja Danka

Keď Andrej Danko navrhol ako zásadné zlepšenie školstva zavedenie brannej výchovy, dúfala som, že to je jeden z jeho vrtochov, čochvíľa to prejde a budeme sa môcť venovať zásadným veciam. Dnes sa ukazuje, že rozmary Andreja Danka nás budú stáť veľa zbytočnej energie. Branná výchova bude samostatný predmet, budú sa musieť zmeniť osnovy pravdepodobne telesnej výchovy. Všetci sa zhodneme na tom, že obsah vzdelávania a osnovy by v prvom rade mali vytvárať odborníci a nie politici. Bude musieť prebehnúť akreditácia učiteľov brannej a telesnej výchovy, bude treba vytvoriť nový študijný program na vysokých školách pedagogického smeru.

Každý, kto prišiel do kontaktu s akademickým prostredím, si vie predstaviť, čo to znamená kvalitne vytvárať nový študijný program, vrátane skrípt, odbornej literatúry, prípravy pedagógov. Nasledujúce roky sa teda budú niesť v príprave nástupu brannej výchovy do našich škôl.

Mesiac zlých rozhodnutí

Druhým dôkazom, v akom hlbokom chaose sa nachádza rezort školstva, je pripravovaná reforma Učiace sa Slovensko. Chválim zámer prípravy dokumentu odborníkmi v oblasti školstva. O dokumente diskutujeme takmer dva roky, za hnutie OĽaNO sme dali viacero konštruktívnych návrhov. Do pripomienkovania sa zapojila aj odborná verejnosť a tvorcovia dokumentu spracovávali viac ako štyritisíc pripomienok. No a následne sa podpredsedníčka SNS vyjadrí, že s dokumentom sa nestotožňujú a bude musieť prejsť zásadnými úpravami.

Toto je riadenie štátu v réžii SNS: zaplatiť odborníkov, zmobilizovať verejnosť, dva roky diskutovať a výsledkom má byť zrejme nejaká vykostená verzia reformy podľa SNS. Predpokladala by som, že na začiatku tvorby takého dôležitého dokumentu ministerstvo zadá finančné a obsahové rámce, podľa ktorých by bol dokument vypracovaný. Je pochabosťou, ak ministerstvo stratí dva roky s tvorbou niečoho, čo vlastne ani nechce, alebo chce úplne ináč, a zneužíva dobrú vôľu a nadšenie všetkých, ktorí sa do procesu zapojili.

Eurofondový škandál stále nie je vyriešený, ministerka tvrdí, že bol len zle medializovaný a komunikovaný a ak by chcela vyvodiť personálnu zodpovednosť, tak by podľa vlastných slov „musela prepustiť celú republiku“. Ja za všetkých čestných občanov Slovenska hovorím, že je mimoriadne bezočivé, ak ministerka za zbabrané hodnotenia, zle nastavené kritériá a peniaze pre schránkové firmy obviňuje všetkých občanov Slovenska, ktorí s neschopnosťou SNS nemajú nič spoločné. Dnes je už takmer isté, že pre neschopnosť SNS prídeme o viac ako 30 miliónov eur, ktoré sme mohli použiť pre našich vedcov a univerzity.

Za druhého najdôležitejšieho človeka na ministerstve si nová ministerka vybrala človeka, ktorý verejne vyhlasuje, že náš kontinent budú (zatiaľ nevieme kto) „používať ako veľkú chovnú stanicu pre ľudské schránky bez duše – pre biorobotov“. Pani ministerka hovorí, že tento človek jej nebude radiť. No podľa zákona o štátnej službe tento človek je služobne najvyšší vedúci všetkým štátnym zamestnancom v príslušnom úrade, je oprávnený konať vo veciach štátnozamestnaneckých vzťahov, teda je zodpovedný za celý chod ministerstva. Viete si predstaviť, ako bude asi personálna politika na ministerstve vyzerať.

O čom by sme diskutovať mali

Školstvo je najdôležitejšia oblasť pre zabezpečenie ďalšieho rozvoja slovenskej spoločnosti a ekonomiky. Cieľom má byť zvyšovanie ľudského kapitálu, čoho pozitívne efekty sa prejavujú (nielen) v ekonomickom rozvoji založenom na inováciách a kvalitných pracovných miestach s dobrými platmi. Okrem ekonomického aspektu pomáha školstvo rozvíjať kultúru spoločnosti, aby ľudia nepodliehali predsudkom, propagande a konšpiráciám, ale naopak, aby si cenili slobodu a duchovné hodnoty.

Svet sa dramaticky mení, čakajú nás veľké výzvy, na ktoré by mal náš vzdelávací systém reagovať a mali by sme o nich premýšľať.

– Ako by mali vyzerať inovácie (inovácie neznamenajú nutne reformy) v školách, je potrebné prehodnotiť vedomosti a zručnosti, ktoré sa majú žiaci učiť, zamyslieť sa nad tým, ako by malo vyzerať inovatívne vzdelávacie prostredie a nástroje výučby.

– Ako by mala vyzerať transformácia škôl na vzdelávacie centrá pre lokálne komunity s rozsiahlou tvorbou sietí ukotvenou v lokálnych komunitách, alebo nastavenie systémových motivácií tak, aby všetci aktéri pracovali na zvýšení kvality?

– Ako by mali vysoké a stredné odborné školy reagovať na nové odvetvia a potrebné zručnosti (napr. zelená alebo strieborná ekonomika)?

– Starnutie populácie bude mať vplyv aj na potrebu rozvíjania celoživotného vzdelávania, podporu zručností  najstarších zamestnancov a dôchodcov.

– Čelíme výzvam v oblasti civilizačných chorôb, ako napríklad obezita – ako môže vzdelávanie zlepšiť fyzické zdravie medzi deťmi a mládežou bez posmeškov a šikany?

– Štruktúra rodín sa na Slovensku mení (približne každé druhé manželstvo sa rozvádza) – strata rodiča je najťažším obdobím pre dieťa alebo mladého človeka. Ako by mali byť školy a učitelia vybavení, aby mohli deťom a mladým ľuďom pomáhať dostať sa cez tieto krízy?

My sme naše riešenia a víziu navrhli v našom programe, užitočné opatrenia sú aj v dokumente Učiace sa Slovensko. No nanešťastie vládna koalícia sa zasekla niekde medzi brannou výchovou a masívnym škandálom v oblasti eurofondov na vedu a výskum.

Ak chce pán Andrej Danko diskutovať o školstve, mal by si uvedomiť, že funkciu, ktorú zastupuje, mu zverili občania, a preto by nemal dôstojnosť úradu znevažovať hrubými urážkami opozičných poslancov alebo duchapustými vyjadreniami o reforme školstva.

Dobré vzdelávanie je náš národný záujem, od toho závisí, akým budeme národom, aká bude budúcnosť Slovenska. Nemali by sme ho dehonestovať vyjadreniami o tom, aký šampón by bolo treba odporučiť ministerke školstva.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Komentáre

Teraz najčítanejšie