Denník N

Jaroslav Baška: Investície do nemocnice a ciest (anketa k voľbám do VÚC)

Kandidát na trenčianskeho župana Jaroslav Baška je aj poslancom parlamentu za Smer. Foto - tasr
Kandidát na trenčianskeho župana Jaroslav Baška je aj poslancom parlamentu za Smer. Foto – tasr

Denník N Považská Bystrica kontaktoval všetkých kandidátov na predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a spýtal sa ich, čo bude ich prioritou na poste župana a akú majú víziu pre Považskú Bystricu a okolie. V abecednom poradí zverejňujeme odpovede tých, ktorí sa do ankety zapojili.

Jaroslav Baška, Ing., 42, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, Dohňany, Smer, SNS, Most-Híd, Strana zelených

Čo bude vašou prioritou, ak sa opäť stanete županom?

Keďže som v súčasnosti úradujúcim županom, počas celého mandátu by som pokračoval  v nastolenom trende – vo zvyšovaní kvality poskytovanej zdravotnej a sociálnej starostlivosti, v rekonštrukcii a modernizácii cestnej infraštruktúry, ako aj v investovaní do rozvoja stredného odborného školstva.

Rovnako by som pokračoval v napĺňaní posolstva – moderne, otvorene, zodpovedne –, s ktorým som pred štyrmi rokmi preberal úrad, a ktoré sa mi darí napĺňať. Napríklad sme získali absolútne prvenstvo ako Trenčiansky samosprávny kraj v rebríčku transparentnosti žúp podľa Transparency International Slovensko, stali sa lídrom v oblasti systému duálneho vzdelávania či jedinečnom environmentálnom projekte Zelená župa, ktorému sa v samosprávnom kraji venujeme od roku 2015.

Máte nejakú konkrétnu víziu týkajúcu sa Považskej Bystrice, Púchova a blízkeho okolia?

Okres Považská Bystrica je jedným z troch okresov kraja, v ktorom sa nachádza jedna zo župných nemocníc a plní funkciu ústredného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Za posledné štyri roky sme do NsP Považská Bystrica investovali viac ako 4 mil. eur. Považskobystrická nemocnica má ako jediná v kraji moderný urgentný príjem, vlastnú lekáreň, moderné ORL operačné sály, nové výťahy a najmodernejšie prístrojové vybavenie. Aktuálne v nemocnici prerábame bývalé nevyužívané kožné oddelenie na veľmi potrebné geriatrické oddelenie pre pacientov nad 65 rokov, plánujeme tiež komplexne zrekonštruovať nemocničnú kuchyňu a jedáleň. A v tomto trende chcem pokračovať aj naďalej. Postupne v nemocnici znižovať investičný dlh z minulosti; rozšíriť internú JIS-ku, modernizovať oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, operačné sály i jednotlivé oddelenia, investovať do modernej prístrojovej techniky a vybavenia nemocnice. Môžem skonštatovať, že do oblasti zdravotníctva sa nikdy v našom kraji neinvestovalo toľko ako počas môjho štvorročného pôsobenia na pozícii župana. Za 4 roky sme do našich troch nemocníc investovali takmer 20 mil. eur.

Rovnako v Považskej Bystrici motoristickú verejnosť dlhodobo trápi stav Orlovského mosta, ktorý zrekonštruujeme. Navyše sa nám darí čerpať aj eurofondy, a tak z európskych financií postupne zrekonštruujeme cestu č. II/517 Považská Bystrica vrátane mosta Orlové až po obec Malé Lednice. Ako v okrese Púchov, tak aj v okrese Považská Bystrica chcem naďalej skvalitňovať cestnú infraštruktúru.

V okresnom meste Púchov navyše pribudne kruhová križovatka na Streženickej ceste (cesta II/507) v hodnote 1,6 mil. eur. V súčasnosti prebieha majetkoprávne vyrovnanie a procesy na zisk stavebného povolenia. Myslím si, že za štvorročné volebné obdobie som ukázal, že vďaka uvážlivému hospodáreniu vieme do ciest investovať nemalé finančné prostriedky priamo zo župnej kasy, no darí sa nám čerpať aj eurofondy. A takto chcem pracovať pre obyvateľov nášho kraja aj naďalej.

Aj naďalej chceme pokračovať v opatreniach, ktoré pomáhajú zvyšovať bezpečnosť na cestách. V roku 2016 sme v okrese Považská Bystrica ošetrili bezpečnostnými prvkami šesť priechodov pre chodcov, v okrese Púchov to bolo osem priechodov. Na priechody sme osadili bezpečnostné LED dopravné gombíky, zvýraznili vodorovné dopravné značenia a aj osadili vertikálne dopravné značenie na fluorescenčnom podklade. Na rad prídu zložitejšie úpravy, ktoré si vyžadujú aj vypracovanie projektovej dokumentácie, ako napríklad osvetlenie priechodu.

Dopravná infraštruktúra – to sú aj cyklotrasy.  Nielen ako vášnivý cyklista, ale aj obyvateľ tohto regiónu som v kraji cítil deficit bezpečnej a rozvinutej siete cyklotrás. Preto sme na župe začali pracovať na najväčšom župnom projekte vôbec – na projekte 100 km dlhej Vážskej cyklotrasy, ktorá prepojí severnú hranicu nášho kraja s tou južnou. Jej výstavbu sme rozdelili na 8 častí a práve úsek vedúci z Púchova po Kúpele Nimnica je veľmi blízko k realizácii, len nedávno sme podpísali zmluvu so zhotoviteľom. Dobrá správa pre cyklistov je to najmä z toho pohľadu, že trasa bude oddelená ako od automobilovej dopravy, tak aj od chodcov. Až tri metre široká asfaltová cyklotrasa povedie prevažne po ochrannej hrádzi rieky Váh. Do konca roka chceme tiež získať právoplatné územné rozhodnutie na úsek Vážskej cyklotrasy od Považskej Bystrice až po hranicu so Žilinským samosprávnym krajom.

Takto sa postupne dostávam aj k téme kúpeľov. Kúpele Nimnica, podobne ako aj ďalšie dve kúpeľné mestá v našom kraji, patria ku klenotom, ktoré si treba vážiť a zveľaďovať, a treba dať o nich ľuďom vedieť. Rovnako tak o dvoch unikátnych salašoch, ktoré sa v tomto regióne nachádzajú a ľuďom ponúkajú zdravé a poctivé farmárske výrobky; o Kolibe v Papradne a Salaši v Pružine. Preto sme na TSK pristúpili k založeniu krajskej organizácie cestovného ruchu „Trenčín región“. Jej úlohou je propagácia nášho kraja ako medzi domácimi obyvateľmi, tak aj medzi zahraničnými návštevníkmi, aby ľudia vedeli, aké kúpeľné, prírodné, historické i kultúrne bohatstvo u nás nájdu, aby sa k nám radi vracali a aby cestovný ruch rozkvital – pretože aj ten dáva ľuďom prácu a pre naše mestá a obce je zdrojom príjmu. Záujem o Trenčiansky kraj z roka na rok stúpa aj vďaka pôsobeniu krajskej organizácie cestovného ruchu „Trenčín región“. Potvrdzujú to štatistické údaje a porovnania návštevnosti z predchádzajúcich rokov. Trenčiansky kraj navštívilo v prvom polroku 2017 o 19 % viac turistov ako v rovnakom období minulého roku. Pozitívom je aj skutočnosť, že turisti strávili v Trenčianskom kraji viac nocí, počet prenocovaní sa v prvom polroku 2017 zvýšil takmer o 14 % v porovnaní s minulým rokom. Pokiaľ ide o počet lôžok, náš kraj bol v minulom roku jediným krajom, v ktorom došlo k zvýšeniu kapacít o 278 lôžok v porovnaní s rokom 2015.

V centre pozornosti ostáva aj oblasť poskytovania sociálnych služieb. Aj naďalej budeme pokračovať v debarierizácii našich zariadení sociálnych služieb, vo zvyšovaní investícií do tejto oblasti, ako aj vo zvyšovaní platov nízkopríjmovým zamestnancom, ku ktorým patria práve ľudia pracujúci v zariadeniach sociálnych služieb. Vďaka priaznivej finančnej situácii v kraji TSK pravidelne zvyšuje platy nízkopríjmovým skupinám zamestnancov aj nad rámec kolektívnej zmluvy. V minulom roku kraj pridal ku mzde všetkým odborným zamestnancom 15 eur, od 1. 1. 2017 sa navýšili  platy zamestnancov zariadení na úseku poskytovania sociálnych služieb (okrem 4 % valorizácie) o  30 eur mesačne. TSK zároveň podľa zákonnej normy navyšoval počty zamestnancov v jednotlivých zariadeniach v závislosti od kapacity a druhu sociálnej služby daného zariadenia.

Stále zastávam názor, že remeslo má zlaté dno a človek, ktorý sa vie uživiť vlastnými rukami, sa v živote nestratí. Preto na TSK systematicky podporujeme stredné odborné školstvo so zámerom, aby naši absolventi neostávali na úradoch práce, ale aby si našli prácu u nás doma, u regionálnych zamestnávateľov. V tomto chcem pokračovať aj naďalej. Chceme si udržať pozíciu lídra v oblasti systému duálneho vzdelávania, v ktorom máme počas troch rokov jeho fungovania zapojených približne 600 študentov. Dôležité sú aj ďalšie investície do stredných škôl v pôsobnosti župy, aby bol výchovno-vzdelávací proces kvalitnejší a modernejší. Skvalitniť praktické vyučovanie na takmer dvadsiatke našich stredných škôl chceme aj prostredníctvom financií z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), prostredníctvom ktorého sa uchádzame o nenávratný finančný príspevok na vybavenie odborných učební našich škôl a modernizáciu odborného vzdelávania.

Nebude pre vás náročné skombinovať prácu župana s ďalšou funkciou (poslanec NR SR)?

Roky som zvyknutý pracovať aj viac ako 12 hodín denne a rovnako aj cez víkendy. Kto ma pozná, vie, že som kraj prebrázdil krížom-krážom niekoľkokrát. Tieto dve funkcie sa vo veľa prípadoch dopĺňajú. Pre kraj a jeho obyvateľov je výhodou, ak je župan aj poslancom vládnej strany. Ak by som nebol presvedčený o tom, že moje pôsobenie v týchto funkciách je pre obyvateľov kraja výhodou a pomocou, tak to určite nerobím. Z pozície župana Trenčianskeho samosprávneho kraja, ako aj poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môžem zhodnotiť, že moja znalosť regionálnych charakteristík a špecifík je neraz nápomocná ako pri navrhovaní noviel zákonov v prospech obcí a miest, tak aj pri rozhodovaní, čo je pre krajské a obecné samosprávy najlepšie. V tejto súvislosti uvediem niekoľko príkladov:

  • Počas môjho pôsobenie na pozícii župana poberám minimálnu mzdu, čím ročne TSK na mojej mzde šetrí viac ako 50 tisíc eur.
  • Ďalej ide o novelu zákona, ktorá umožňuje vyšším územným celkom jednoduchšie vysporiadať majetky vo vlastníctve štátu pod verejnoprospešné stavby vrátane cyklotrás.
  • Mnohým mestám a obciam nielen v našom kraji sme v NR SR pomohli tým, že sme rozšírili možnosť využitia financií, ktoré sú obciam vyplácané za výrub drevín.
  • Ďalším faktom je, že hoci sa  krajom zobral príjem z dane z motorových vozidiel, táto daň bola nahradená daňou z príjmov fyzických osôb. Som rád, že sme túto daň mohli zameniť, pretože dane z príjmov fyzických osôb rastú omnoho rýchlejšie a príjmy vyšších územných celkov sú väčšie.
  • Ako poslanec NR SR som predložil interpelácie na ministra dopravy; jedna z nich sa týkala mojej požiadavky, aby IC vlaky stáli aj v krajskom meste Trenčín, druhú v otázke rekonštrukcie cesty I/9. Ako poslanec NR SR môžem viac tlačiť na kompetentných v riešení jednotlivých problémov, ktoré sú mimo kompetencií vyšších územných celkov.
  • Z pozície poslanca som rovnako rokoval s ministrom zdravotníctva v parlamente, čím sa mi podarilo zachovať lekársku službu prvej pomoci v každom okresnom meste.
  • Ako župan a poslanec som zároveň vybavil, že v marci 2015 v priestoroch župy prebehlo výjazdové rokovanie vlády, z ktorého pre náš kraj a niektoré mestá a obce plynuli priame investície zo štátnej kasy vo výške viac ako 2 mil. € a tiež ďalšie opatrenia, ktoré pomohli sociálno-ekonomickému rozvoju tohto kraja.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Považská Bystrica

Teraz najčítanejšie