Denník N

Petra Hajšelová: Cestovný ruch a riešenie problému nemocnice (anketa k voľbám do VÚC)

Foto - archív P. H.
Foto – archív P. H.

Denník N Považská Bystrica kontaktoval všetkých kandidátov na predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a spýtal sa ich, čo bude ich prioritou na poste župana a akú majú víziu pre Považskú Bystricu a okolie. V abecednom poradí zverejňujeme odpovede tých, ktorí sa do ankety zapojili.

Petra Hajšelová, Mgr., 34, právnička, Prievidza, Sme rodina – Boris Kollár

Čo bude vašou prioritou, ak sa stanete župankou?

Mojim cieľom je obyvateľom Trenčianskeho samosprávneho kraja prinavrátiť silu, dôstojnosť,  prosperitu a rodinám miesto, ktoré im v spoločnosti patrí. Keďže som právnička, ľudia sa na mňa obracajú s prosbou o pomoc a radu. Uvedomila som si, že ľuďom dokážem pomôcť len vtedy, keď sa pričiním o zmenu tohto nefunkčného systému, pre ktorý je charakteristické rozkrádanie, prospechárstvo, rodinkárstvo a netransparentnosť.

Chcem sa pevne postaviť na stranu obyvateľov kraja, zastupovať ich záujmy a potreby a prinavrátiť ľuďom dôveru v politikov. Myslím si, že takýto výsledok môže dosiahnuť len človek, ktorý vstupuje do politiky s čistým štítom a nie je nikým manipulovaný a riadený.

Moje štyri základné programové priority sú:

  • boj proti korupcii a rozkrádaniu: Prvým krokom k prosperite kraja je odstránenie korupčného správania a rozkrádania verejných financií. V spoločnosti sa veľa hovorí o korupcii  a rozkrádaní a každý  štandardný politik hovorí len o tom, ako proti tomu bojovať.  Ja sa proti korupcii a rozkrádaniu postavím spôsobom, že JA budem vzorom protikorupčného správania sa. Chcem bojovať skutkami, nie zbytočnými  rečami.
  • bezplatná právna pomoc pre obyvateľov Trenčianskeho samosprávneho kraja: Veľa ľudí sa na mňa obracia s prosbou o radu a pomoc. Mnohí z nich pociťujú, že im bolo ukrivdené zo strany štátu, orgánov verejnej správy, štátnych úradníkov a úradníkov miest a obcí. Uvedomila som si, že veľa ľudí nemá vedomosť o tom, na čo majú právo a aké sú ich povinnosti a sami sa nevedia  brániť proti krivosti páchanej zo strany úradníckemu aparátu. Ak sa stanem predsedkyňou Trenčianskeho samosprávneho kraja, zriadim kontaktné miesto bezplatnej právnej pomoci, kde právnici platení krajom budú pomáhať obyvateľom  Trenčianskeho samosprávneho kraja uplatňovať ich nároky, v prípade porušenia práva im pomôžu vypracovať žalobu, sťažnosť, odvolanie a urobia všetky potrebné kroky k dosiahnutiu nápravy. Ako právnička som pomáhala jednotlivcom a ako predsedkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja môžem pomôcť  všetkým ľuďom kraja. VÚC má slúžiť svojim obyvateľom, pevne sa postaviť na ich stranu a tvrdo hájiť ich nároky, ktoré im právom patria.
  • zruším ľuďom poplatky za lekársku pohotovosť: V súčasnosti je stanovená poplatková povinnosť pri návšteve pohotovosti vo výške 1,99€. Okrem toho, že na pohotovosti  ľudia čakajú mnohokrát  hodiny na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ešte si musia za to aj platiť. Občania si platia povinné zdravotné poistenie a majú ústavné právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Ak sa stanem predsedkyňou TSK, každému obyvateľovi kraja bude poplatok za návštevu pohotovosti preplácaný TSK.
  • autobusy pre študentov a dôchodcov zadarmo: V súčasnosti študenti a seniori po preukázaní svojho statusu majú právo cestovať vlakom zadarmo. Avšak v našom kraji je mnoho obcí, kde bolo vlakové spojenie zrušené alebo neexistuje. V tomto smere vidím veľkú diskrimináciu obyvateľov týchto dotknutých oblastí, ktorí si za cestu za vzdelaním alebo k lekárovi musia platiť, oproti tým, ktorí cestujú zadarmo vlakom. Ak sa stanem  predsedkyňou TSK, túto diskrimináciu odstránim a seniori a študenti dotknutých oblastí budú bezplatne cestovať prímestskou  autobusovou  dopravou.
  • Som presvedčená, že VÚC má veľkú mieru pôsobnosti na vládu pri presadzovaní zákonov a riešení, ktoré budú obrazom potrieb a záujmov obyvateľov v prirodzených regiónoch. Považujem za nevyhnutné, aby Trenčiansky samosprávny kraj bol otvorený  a slúžil obyvateľom kraja, aby pri tvorbe politiky úzko spolupracoval s jednotlivými subjektmi – mestami, obcami, neziskovými organizáciami, malými a strednými podnikateľmi, lekármi a opatrovateľským komplexom, vzdelávacími inštitúciami a ostatnými subjektmi, ktoré ovplyvňujú kvalitu života našich občanov.

Máte nejakú konkrétnu víziu týkajúcu sa Považskej Bystrice, Púchova a blízkeho okolia?

Čo sa týka regiónu Považská Bystrica a Púchov, budem sa snažiť podporiť silný potenciál v strojárskom a gumárenskom odvetví. Rozvoj týchto odvetví si vyžaduje odborný a zručný personálny potenciál. Ten musí zabezpečiť práve naše školstvo a orientácia učebných odborov týmto smerom.

Región disponuje aj potenciálom cestovného ruchu, má bohaté kultúrne pamiatky a kúpele Nimnica. Prepojením týchto potenciálov výrazne môže TSK posilniť postavenie regiónu. Vlastivedné múzeum, Slovenské sklárske múzeum či archeologické múzeum v Púchove v spojení s Považským hradom predurčujú atraktívnosť regiónu.

Riešenie problému nemocnice Považskej Bystrici si vyžaduje hlbšiu analýzu a zároveň prijatie konsenzuálnych opatrení v rámci samosprávy kraja tak, aby sa zastavilo zadlžovanie nemocníc. Z dôvodu negatívneho demografického vývoja v rámci kraja – zvyšovanie podielu občanov v postproduktívnom veku bude potrebné posilniť aj kapacity v sociálnom zabezpečení v prepojení na kvalitu sociálnych služieb.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Považská Bystrica

Teraz najčítanejšie