Denník N

Sú len dve základné školy, kde učia po rómsky, deti tam rómsku vetu napíšu bez chyby

Deti zo Základnej školy na Galaktickej ulici v Košiciach. foto – súkromná základná škola, Galaktická, Košice
Deti zo Základnej školy na Galaktickej ulici v Košiciach. foto – súkromná základná škola, Galaktická, Košice

Boli sme v škole, kde už vyučujú rómčinu. Aj tam si deti mýlia ryžu a ryhu, ale aspoň ich to naučia v jazyku, ktorému rozumejú. Učiteľka rómčiny vysvetľuje, že slovenská gramatika je pre rómske deti ťažká.

Toto je trochu iná trieda. Aj tu zvoní, aj tu vchádza na začiatku hodiny učiteľka. S ňou však prichádza aj asistentka.

Táto škola je súkromná, ale nechodia sem deti z bohatých rodín. Naopak, z tých najchudobnejších. A aj od učiteľky tu počuť rómčinu. Deťom, ktoré inému jazyku nerozumejú, sa tu má kto prihovoriť a naučiť ich v rómčine aj písať. To všetko je nevyhnutné, aby dobre zvládli základnú školu.

Žiakov nultého ročníka musia niekoľkokrát upozorniť, aby sa postavili ku svojej lavici. Tie deti majú tak päť-šesť rokov. Vyučovanie začínajú ľahkou rozcvičkou. Najprv napodobňujú rukami padajúci dážď, potom sa naťahujú a zbierajú jablká a hrušky a nakoniec hrajú na pomyselné hudobné nástroje.

Samko potrebuje pomoc asistentky Betky. Sláčik drží v ľavej ruke a nemotorne ňou hýbe zo strany na stranu. Asistentka k nemu podíde a nastaví mu ruky do polohy, ktorá má pripomínať hru na husliach a zrazu to ide.

Keď sa žiaci posadia, učiteľka vezme do ruky kriedu a na tabuľu kreslí slučku, ktorú budú deti precvičovať. Ako prvá ide k tabuli Zuzka. Keď ju takmer bezchybne nakreslí, do vzduchu zrazu vyletia ruky. K tabuli chcú ísť takmer všetci.

Druhá najväčšia menšina je odkázaná na súkromné školy

Súkromná základná škola na Galaktickej ulici v Košiciach je jedna z ôsmich škôl na Slovensku, kde vyučujú rómčinu. Podľa štátneho vzdelávacieho programu ju učia ako cudzí jazyk. Riaditeľka Anna Koptová však rómčinu neberie ako cudziu reč. „Či je to pre nás cudzí alebo necudzí jazyk? Takmer všetky deti na našej škole sú rómske a s rómčinou sa stretávajú od malička. Takže cudzia nie je. Ale keďže na iných školách nemajú šancu sa ju učiť aj v písomnej podobe, stáva sa cudzou.“

Anna Koptová bola prvou porevolučnou rómskou poslankyňou Slovenskej národnej rady.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Dennika N.

Teraz najčítanejšie