Denník N

František Matušík: Považskobystrická nemocnica nesmie prejsť do súkromných rúk, hlavné cesty sú v katastrofálnom stave (anketa k voľbám do VÚC)

Foto - archív F. M.
Foto – archív F. M.

Denník N Považská Bystrica kontaktoval všetkých kandidátov na poslancov Trenčianskeho samosprávneho kraja bývajúcich v okrese Považská Bystrica a spýtal sa ich, čo bude ich prioritou na poste poslanca a akú majú víziu pre Považskú Bystricu a okolie. V abecednom poradí zverejňujeme odpovede tých, ktorí sa do ankety zapojili.

František Matušík (34) – starosta obce, Domaniža, nezávislý kandidát

Čo bude vašou prioritou, ak sa stanete poslancom?

Ako starosta obce, ale aj ako občan, ktorý sa aktívne zaujíma o veci verejné, si uvedomujem, ako môže správne a efektívne realizovaná komunálna politika a služby na úrovni vyššieho územného celku pozitívne ovplyvniť rozvoj jednotlivých obcí a miest, a teda aj nášho považskobystrického regiónu.

Som starostom obce Domaniža už tri roky a tí, ktorí ma poznajú vedia, že nie je pre mňa typické oháňať sa obrovskými sľubmi. Človek môže nasľubovať hory doly, no reálne výsledky sú potom niekde inde. 

Kľúčové sú pre mňa napríklad oblasti zdravotníctva, školstva, kultúry, regionálneho rozvoja a rozvoja vidieka, rozvoja infraštruktúry, hospodárenia a nakladania s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja, či starostlivosti o tento majetok, ďalej oblasť zamestnanosti a vytvárania podmienok na jej podporu, oblasť skvalitňovania služieb poskytovaných obyvateľom aj subjektom, ktoré existujú a pôsobia na území kraja.

Napríklad – keď hovoríme o zdravotníctve, kde má župa viacero kompetencií a možností, ako ovplyvňovať rozsah a úroveň zdravotnej starostlivosti, hovoríme zároveň o oblasti hospodárenia s majetkom TSK, o problematike dostupnosti týchto služieb pre obyvateľov (autobusová doprava) a ich kvalite, ako aj o vytváraní podmienok pre rast, respektíve udržanie  zamestnanosti a podobne.

Aká by bola vaša vízia konkrétne pre považskobystrický okres z hľadiska poslanca Trenčianskeho samosprávneho kraja?

Kraj je zriaďovateľom niekoľkých nemocníc. Medzi ne patrí aj naša považskobystrická nemocnica. Je to zdravotnícke zariadenie, ktoré má nielen pre náš okres obrovský význam, a preto budem jednoznačne vždy bojovať za to, aby neprešla do súkromných rúk, ale aby jej zriaďovateľom bol aj naďalej Trenčiansky samosprávny kraj.

Riziko straty verejnej kontroly a prípadného zrušenia „nezárobkových“ oddelení je príliš vysoké. Ľahko by sa mohlo stať, že naši občania by  museli za zdravotnou starostlivosťou cestovať do Trenčína či Žiliny. Mnohí starostovia obcí sa už teraz musia boriť s problémom, ako zabezpečiť dostupnú zdravotnú starostlivosť pre svojich obyvateľov, keďže je všeobecný nedostatok obvodných lekárov pre dospelých i deti, najmä však pre obyvateľov starších, či sociálne slabších je už teraz „cestovanie za zdravím“ náročné a nákladné.

Ďalšou oblasťou, ktorá sa bytostne dotýka našich obyvateľov, je stav infraštruktúry. Dopravnej, technickej či inej. Kraj má napríklad vo svojej pôsobnosti komunikácie II. a III. triedy. Najmä hlavné ťahy v obciach sú v správe župy a mnohé sú v katastrofálnom stave. Je jasné, že každý okres má vysoké požiadavky na obnovu ciest a nie všade sa dá urobiť všetko. Podstatné je, aby sa obnova komunikácií riešila spravodlivo a jednotlivé okresy, obce a mestá mali rovnaké príležitosti a šancu tento problém riešiť.

Keď hovoríme o rovnakých príležitostiach, musím zároveň dodať, že najmä obce, o tých menších ani nehovorím, to nemajú s presadzovaním svojich požiadaviek jednoduché.  V tomto smere som pripravený urobiť maximum.

Je pozitívne, že sa obce v našom okrese v prípade potreby dokážu spojiť a dohodnúť sa na spoločnom postupe alebo prijať potrebné kompromisy, ak to situácia vyžaduje. Takto by to malo fungovať aj medzi poslancami vyššieho územného celku.

Ste zároveň starostom Domaniže, nebude náročné skombinovať túto funkciu s prípadnou funkciou župného poslanca?

Skombinovanie súčasnej funkcie starostu s funkciou poslanca Trenčianskeho samosprávneho kraja nevidím vôbec ako problém, ba práve naopak. Ak by som sa stal župným poslancom, bude to mať pre obe obojstranný prínos, nakoľko spolu úzko súvisia a môžem tak pozitívne ovplyvniť rozvoj Považskobystrického okresu.

Určite sa obyvatelia Domaniže a ani okresu Považská Bystrica nemusia báť, že by som jednu z týchto funkcii zanedbával. Ja v ich skĺbení vidím obrovský potenciál. Tým, že by som bol poslancom kraja, ešte viac by som vedel v určitých projektoch a oblastiach pomôcť nielen Domaniži, ale aj ostatným obciam, no a každodenné skúsenosti na úrovni komunálnej politiky mi prinášajú množstvo podnetov na zlepšenie, ktoré sa dotýkajú práve kompetencií samosprávneho kraja. Tým pádom by som na kraji vedel promptne tlmočiť požiadavky mojich kolegov – starostov, či obyvateľov nášho okresu.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Považská Bystrica

Teraz najčítanejšie