Denník N

Andrej Péli: Dohľad nad efektívnym narábaním s verejnými prostriedkami (anketa k voľbám do VÚC)

Andrej Péli. Foto – archív A. P.
Andrej Péli. Foto – archív A. P.

Denník N Považská Bystrica kontaktoval všetkých kandidátov na poslancov Trenčianskeho samosprávneho kraja bývajúcich v okrese Považská Bystrica a spýtal sa ich, čo bude ich prioritou na poste poslanca a akú majú víziu pre Považskú Bystricu a okolie. V abecednom poradí zverejňujeme odpovede tých, ktorí sa do ankety zapojili.

Andrej Péli, Mgr. (29) – živnostník, Považská Bystrica, nezávislý kandidát

Čo bude vašou prioritou, ak sa stanete poslancom?

Svoje priority mám rozdelené do troch skupín. V prvom rade by som sa chcel zamerať na to, aby sa zvýšila informovanosť a povedomie o práci poslanca vyššieho územného celku. Voľby do VÚC patria pre voličov k najmenej atraktívnym, hoci práve na tejto úrovni existuje reálna možnosť pozitívne ovplyvniť každodenný život občanov. Drvivá väčšina aktuálnych poslancov nedáva obyvateľom žiadnu spätnú väzbu o svojej práci a momentálne nemá ani patričný počet kontrolórov v podobe nezávislých jedincov. Bez ohľadu na to, či by som sa po zvolení stal členom výkonnej skupiny alebo kontrolnej, som pripravený podávať verejnosti aktuálne a pravdivé informácie o celkovom fungovaní Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Druhá priorita je striktný dohľad nad efektívnym narábaním s verejnými prostriedkami, ktorý je základným kľúčom k úspešnej samospráve. Bez ohľadu na to, kto sa stane predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja, garantujem, že v prípade svojho zvolenia budem veľmi ostražito strážiť financie nás všetkých. Jedine dlhodobé efektívne hospodárenie môže zabezpečiť systematický rozvoj.

Posledná skupina priorít obsahuje konkrétne oblasti, v ktorých treba dosahovať oveľa hmatateľnejšie výsledky než doteraz. Nemocnica, cestné komunikácie, integrovaná doprava a stredné školy sa stali pre politikov vyšších územných celkov obyčajným klišé. Rád by som sa spolupodieľal na tom, aby sa riešeniu problémov v daných oblastiach vrátila potrebná vážnosť, no hlavne aby občania zaznamenávali citeľnú zmenu k lepšiemu počas celého funkčného obdobia a nielen pár mesiacov pred voľbami, ako je to teraz.

Aká by bola vaša vízia konkrétne pre okres Považská Bystrica z hľadiska poslanca Trenčianskeho samosprávneho kraja?

V týchto voľbách sa dostanú do úzadia tradiční stranícki politici, ktorí mali doteraz dostatok času na realizáciu, no nezanechali za sebou výraznejšie pozitívne výsledky. Je jedno, či sa bavíme o pravici, ľavici, konzervatívcoch, liberáloch, červených, modrých. Nastal čas, aby tento druh politikov vystriedali nezávislí, noví ľudia, ktorí budú mať v prvom rade na zreteli osoh širokej skupiny obyvateľstva. Tieto voľby môžu byť prvým krokom k tomu, že našej obci, mestu, okresu i kraju doprajeme adekvátny honor a náš každodenný život bude badateľne lepší. V našom okolí vidím neskutočne veľa nevyužitých príležitostí, ktoré môžeme postupne premieňať na fungujúcu realitu.

Určite by som sa rád aktivizoval najmä v oblasti odbúrania komunikačných bariér medzi jednotlivými politickými úrovňami. Efektívna komunikácia obecných, mestských, krajských a štátnych inštitúcií je nesmierne dôležitá pre dlhodobo udržateľný rozvoj krajiny.

Nebude pre vás náročné skombinovať vašu súčasnú funkciu (poslanec mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici) s prípadnou prácou župného poslanca?

Určite nie, práve naopak. Som presvedčený o tom, že nezávislý poslanec mestského zastupiteľstva a zároveň nezávislý poslanec vyššieho územného celku v jednej osobe je ideálna kombinácia pre to, aby sa veci verejné začali uberať správnym smerom. Treba však citlivo rozlišovať, či ide skutočne o nezávislého kandidáta, alebo len o urazeného straníka, ktorému sa z rôznych príčin neušlo miesto na kandidátke svojej strany.

Ak sme dnes svedkami toho, že umelo vytvorené koalície sa nevedia dohodnúť ani na svojich kandidátoch, ako od nich môžeme po voľbách očakávať pozitívne výsledky? Spýtajme sa, na základe čoho vznikli tieto spojenia. Poctivá politická práca musí v prvom rade baviť. Mňa osobne to na mestskej úrovni baví mimoriadne a rád by som bol osožný i na úrovni kraja. V podstate ani neuvažujem nad tým, že by prípadná kombinácia týchto dvoch entít mala byť pre mňa náročná.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Považská Bystrica

Teraz najčítanejšie