Denník N

Jarmila Tesková: Zastaviť neefektívne využívanie finančných prostriedkov (anketa k voľbám do VÚC)

Denník N Považská Bystrica kontaktoval všetkých kandidátov na poslancov Trenčianskeho samosprávneho kraja bývajúcich v okrese Považská Bystrica a spýtal sa ich, čo bude ich prioritou na poste poslanca a akú majú víziu pre Považskú Bystricu a okolie. V abecednom poradí zverejňujeme odpovede tých, ktorí sa do ankety zapojili.

Jarmila Tesková, Mgr. (50) – riaditeľka základnej školy, Považská Bystrica, SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

Čo bude vašou prioritou, ak sa stanete poslankyňou Trenčianskeho samosprávneho kraja?

Aká by bola vaša vízia konkrétne pre okres Považská Bystrica z hľadiska poslankyne Trenčianskeho samosprávneho kraja?

Samospráva je na míle vzdialená od ľudí a napriek tomu rozhoduje v mnohých prípadoch o kvalite ich života. Na samosprávne kraje prešli kompetencie v oblasti sociálnej pomoci, zdravotníctva, stredného školstva, dopravy, divadelnej a osvetovej činnosti, knižníc, múzeí a galérií, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu. Má kompetencie na to, aby zlepšovala podmienky v oblasti životného prostredia.

Samospráva však nereaguje na financovanie jednotlivých regiónov podľa potreby. O tom, ako sa využijú financie, rozhoduje zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja. Rozhodnutie poslancov podpisuje župan. Poslanci kraja však mnohokrát nekonajú  v prospech trvalej udržateľnosti regiónov ako celku, ale prihliadajú na záujmy konkrétnych jednotlivcov alebo na svoje vlastné záujmy. Hovoríme o neefektívnosti využívania finančných prostriedkov z rozpočtu a to treba zastaviť. Prioritou každého čestného poslanca by malo byť dohliadať na účelovosť vynaložených financií a spravodlivosť pri prerozdeľovaní.

Mesto Považská Bystrica stagnuje už roky. Keby nebolo pár nadšencov, ktorí naštartovali chod kultúry a športu v meste, nebolo by sa na čo tešiť. Aby mladí zotrvali doma a neodchádzali za lepším životom do iných miest, je dôležité, aby fungovali kvalitné služby pre voľný čas, kultúru či šport. V našom meste nie sú miesta pre oddych, športovísk je ako šafranu a o cyklotrasách ani nehovorím (zatiaľ sú iba zakreslené). Kompetentní si doteraz nevšimli, že v meste žijú aj mladí ľudia, nielen staršia generácia a v tomto duchu by sa malo niesť aj vyváženie programu akcií mesta. Opäť skupinka nadšencov supluje mesto. Dokončenie niektorých projektov trvá roky (lesopark Kalvária, centrálna pešia zóna pri Hypernove).  Nevážime si našich slávnych krajanov a históriu mesta o čom svedčí aj to, že nemáme múzeum a myslím, že by bolo čo vystavovať.

Zabúdame na podnikateľov v našom meste a neťaháme s nimi za jeden povraz. Máme síce vytvorené priemyselné parky, kde podnikatelia sídlia a vykonávajú podnikateľskú činnosť, ale to je mnohokrát všetko.  Podnikateľ predsa môže do svojej firmy „preletieť vrtuľníkom“, načo by sme mu opravili a udržiavali prístupové cesty. Veď predsa stačí, ak platí dane (30 % výnosu z daní fyzických osôb ide VÚC a 70 % obciam) . Cesty ku priemyselným parkom sú síce v správe mesta, ale ani cesty II. a III. triedy v správe VÚC na ne nadväzujúce nie sú v poriadku . Hlavným zdrojom na opravy ciest je daň z motorových vozidiel v celej výške, ako bola vybratá, ktorú platí každý podnikateľ za všetky svoje osobné, nákladné autá aj  autobusy. Kraj na tejto dani ročne vyberie milióny eur.

V rámci decentralizácie prešla NsP v Považskej Bystrici pod správu samosprávneho kraja. Kraj síce kompetencie získal, peniaze však nie. Sami dobre vieme, v akom stave naša nemocnica je a aké miesto v poskytovaní zdravotníckych služieb zastáva. Je to jeden z najväčších problémov.

V sociálnych službách je samospráva prevádzkovateľom domovov sociálnych služieb, ktoré ani zďaleka v poskytovaných službách nedržia krok so súkromnými zariadeniami DSS. Z pohľadu demografického vývinu počet takýchto zariadení o pár rokov bude nedostatočný. Malo by nám záležať na tom, ako prežije strieborný vek generácia našich rodičov. Generácia tých, ktorí túto republiku vybudovali, aby ju naša generácia mohla rozkradnúť. Nevážime si nič, neuznávame žiadne hodnoty, všetkých pohltila mamona. Ľudské slovo, úprimnosť a láska k blížnemu sa pomaly vytrácajú z bežného života.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Považská Bystrica

Teraz najčítanejšie