Denník N

Starenku chceli obrať o pozemky, stopy vedú opäť k žiarskej notárke

Emília Šrámeková. Foto N – Peter Kováč
Emília Šrámeková. Foto N – Peter Kováč

Aktualizované 11. 11. – Emília Šrameková v noci na sobotu zomrela. Keď chcela prepísať pozemky na vnuka, zistila, že ich nemá. Ukradli ich. Prostredníctvom vydržania, ktoré osvedčila žiarska notárka Mária Kuteničová. Pre podobný prípad na ňu už pred piatimi rokmi podala ministerka spravodlivosti disciplinárny návrh aj trestné oznámenie. Išli dostratena.

Emília Šrámeková súd o svoje pozemky, o ktoré ju obrali, vyhrala. V noci na sobotu zomrela. Jej príbeh sme priniesli len vo štvrtok. 

Emília Šrámeková je milá starká. Je to ten typ človeka, pri ktorom máte pocit, že sa vždy usmieva. Ťahá jej na deväťdesiat, no vyzerá mladšie, i keď nohy už neslúžia najlepšie. Zato hlava, tá je úplne v poriadku. Napriek tomu nechýbalo veľa a prišla by o dedičstvo – o pozemky v rodnej dedine.

Zistila to náhodou pred viac ako tromi rokmi. Pozemky chcela prepísať na vnuka, no na katastri zistili, že už ich nemá. „Akože nemám? Čudovala som sa.“ „Sú ukradnuté,“ zaznela stručná odpoveď úradníka. „A to sa dá len tak ukradnúť?“ Starká sa snažila porozumieť, čo jej práve oznámili, ale nerozumela tomu. Málokto z nás by to v danej situácii dokázal.

Pani Šrámeková. Foto N – Peter Kováč

Rýchlo sa však rozhodla, že to tak nenechá. „Bola som veľmi sklamaná, že niekto niečo také mohol urobiť,“ hovorí.  „Išla som preto za spravodlivosťou. Neznášam nespravodlivosť. I keď je pravda, že už som nemyslela, že budem mať ešte pozemský súd, ale už len ten Boží.“ Pani Šrámeková podala žalobu v júni 2014. Dva a pol roka čakala, kým sa jej pozemky vrátili.

Nešlo o lukratívne majetky, žiadne stavebné parcely. Orná pôda a trávnaté porasty v Jastrabej, malej obci neďaleko Žiaru nad Hronom. Až na súde zistila, čo sa vlastne stalo.

Pozemky najskôr vydržal Vladimír Baláž z Jastrabej a potom veľmi rýchlo predal Blažejovi Rafaelisovi z Lutily. Rovnako je to neďaleko Žiaru. To všetko sa udialo od februára do novembra 2010. Oba „prevody“ spája jedno meno – žiarskej notárky Márie Kuteničovej. Balážovi osvedčila vydržanie a potom spísala aj kúpnu zmluvu medzi ním a Rafaelisom.

Notárka Mária Kuteničová je v Žiari nad Hronom veľmi známa. Foto N – Peter Kováč

Vydržať pôdu, teda získať ju do vlastníctva, nie je za bežných okolností jednoduché. Vyžaduje si to dokázať, že pozemky ste uplynulých desať rokov nepretržite užívali. Ešte k tomu treba notársku zápisnicu, ktorá je nevyhnutná na zápis do katastra. Jej súčasťou musí byť aj vyhlásenie, že nevzniknú žiadne výhrady k vzniku nového vlastníckeho práva. Toto vyjadrenie by mali podpísať poslední zapísaní vlastníci na liste vlastníctva alebo ich nástupcovia, čiže obec alebo ako správca Slovenský pozemkový fond.

Nechcené pozemky

Baláž hovorí, že Šrámekovej pozemky vydržať nechcel. Vraj išlo o omyl. Tvrdí však aj to, že žiadnu zmluvu s Rafaelisom nepodpisoval. Hovorí to aj Rafaelis a vysvetľuje, že nebyť náhody, tak sa o tom, že v Jastrabej niečo vlastní, ani nedozvie. Zistil to až v roku 2014, teda štyri roky po údajnom podpise kúpnej zmluvy. Zhodou okolností krátko nato pani Šrámeková podala na súd žalobu.

Rafaelis pochádza z Jastrabej, ale už 50 rokov tam nebýva. Aj keď niečo dedil, tak sa toho vzdal v prospech blízkych. „Nemám tam už nič,“ hovorí. V roku 2014 mu však napísalo družstvo z Jastrabej, nech mu dá pozemky do nájmu. Krátko za tým došla zase žiadosť z elektrární, že potrebujú rekonštruovať elektrický stĺp, ktorý je na jeho pozemku. Rafaelis ostal prekvapený, že o čo ide. Myslel si, že to bude nejaká nezrovnalosť ešte z dedičstva.

Po tom, ako sa dozvedel, že pozemky patria starkej Šrámekovej, išiel na kataster, kde spísali záznam, že od kúpnej zmluvy odstupuje. Povedal, že „nechce mať na seba v katastri Jastrabá zapísané žiadne nehnuteľnosti“. Vlastníkom sa tak stal Baláž, ktorý síce hovoril o omyle a napísal to aj súdu, no na súdne pojednávania nechodil. Nebyť toho, mohol sa súd skončiť omnoho skôr.

Napokon dala sudkyňa Baláža predviesť, aby priamo vypovedal. O vydržaných pozemkoch Šrámekovej nevedel. Nevysvetľuje, prečo na súd nechodil. Opakuje, že pôvodne chcel vydržať len to, čo mu patrí. „Chcem mať už svätý pokoj a mať len to svoje. Kto si čo narobil, nech si to zje.“ Kto by to však mal byť? To už nehovorí.

Vinníka súd nehľadal, notárka konala protizákonne

Nepíše sa to ani v rozsudku, vďaka ktorému pani Šrámeková získala pozemky späť. Sudkyňa Adriana Mazúchová rozhodla v decembri 2016. Jej úlohou nebolo posudzovať, či naozaj išlo o omyl alebo chcel niekto starkú obrať o pozemky zámerne. Rozhodovala len o tom, či pozemky patria Šrámekovej. Vinníka sudkyňa nehľadala, no opísala, v čom pochybila notárka Kuteničová.

V rozsudku píše, že osvedčenie o vydržaní nespĺňalo zákonné náležitosti. Neobsahovalo prílohy, ktoré by dokazovali, že Baláž pozemky vydržať mohol. Podmienkou je aj to, aby ich nový vlastník aspoň desať rokov nepretržite užíval.

Starká Šrámeková na súde dokázala, že ešte v roku 2001 ako majiteľka pozemky prenajala družstvu v Jastrabej. Okrem toho sudkyni chýbali vyjadrenia, že vydržanie nikto nenamieta. Takýto súhlas so vznikom nového vlastníckeho práva dávajú buď poslední majitelia z listu vlastníctva, ale aj obec, a keď sú vlastníci neznámi, tak Slovenský pozemkový fond. Ten takéto pozemky spravuje.

Sudkyňa si od notárky vyžiadala celý notársky spis. Keď ho od Kuteničovej dostala, tak zistila, že Baláž bol zase na úrade a vydržanie odvolal. Notárka teda spísala a osvedčila „odvolanie vyhlásenia o vydržaní“. Situáciu sa teda snažili zachrániť „ďalším neplatným právnym úkonom, ktorý právny poriadok vôbec nepozná“, konštatovala sudkyňa.

Žitňanská chcela notárku zbaviť úradu

To, čo vytkla Kuteničovej sudkyňa, sa do veľkej miery zhoduje s tým, prečo na ňu pred piatimi rokmi podávala trestné oznámenie aj disciplinárny podnet ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd). Na notárskej komore vtedy žiadala pre notárku najprísnejší možný trest – zbavenie úradu.

Kuteničová v roku 2009 osvedčila vydržanie pozemkov pre vlastnú matku. Tá ich následne predala svojmu vnukovi, synovi notárky. Notársky poriadok pritom zakazuje, aby notár overoval listiny v prospech blízkych osôb. Osvedčeniu o vydržaní opäť chýbali potrebné vyhlásenia, tak ako v prípade starkej Šrámekovej. To isté chýbalo aj pri vydržaní pozemkov, ktoré v roku 2009 osvedčila Kuteničová pre svoju priateľku Máriu Rafaelisovú. Manželku Blažeja Rafaelisa, toho, ktorý bez vedomia nadobudol Šrámekovej pozemky.

V minulosti osvedčovala notárka vydržanie pozemkov v Lutile, kde aj býva. Foto N – Tomáš Benedikovič

Rafaelisovci žijú v Lutile a s Kuteničovcami boli blízki priatelia. Keď sa dozvedeli, do čoho ich notárka „namočila“, prestali spolu komunikovať. Rafaelis hovorí, že už nechce o nich ani počuť. „Nestarám sa do nich. Ona nás dostala do takej šlamastiky, že až,“ hovorí Rafaelis o Kuteničovej.

Prípad starkej Šrámekovej dokazuje, čo naznačila v disciplinárnom návrhu už ministerka. Mala podozrenie, že vydržanie pre matku a susedku neboli ojedinelými prípadmi sporných vydržaní, ktoré Kuteničová osvedčovala. „Javí sa, že môže ísť o sústavnú činnosť,“ napísala Žitňanská v návrhu pre komoru. Aj časovo do toho zapadá vydržanie pozemkov Šrámekovej.

Z prísneho postihu nič nebolo

Na papieri to bol jasný prípad. Po piatich rokoch sa ukázalo, že dôkazov na potrestanie Kuteničovej bolo málo. V prípade disciplinárneho návrhu trest neprišiel, pretože notárska komora v novembri 2015, teda po viac ako troch rokoch, konanie zastavila. Disciplinárny senát, ktorému predsedá Mária Zimanová, zistil, že z ministerstva prišiel disciplinárny návrh oneskorene. Skutky sa teda „premčali“.

Zmeškanie lehoty priznáva aj hovorca ministerstva Peter Bubla. Vysvetľuje, že v čase, keď podávali návrh voči Kuteničovej, sa menili aj lehoty na začatie disciplinárneho návrhu. Skracovali sa, čo si dotyčný úradník neuvedomil, a tak to ministerstvo zmeškalo.

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) chcela zbaviť notárku úradu. Nevyšlo to. Foto – TASR

Notárska komora sa tak dlho zaoberala Kuteničovou preto, že počas obdobia, keď ju vyšetrovala polícia, disciplinárne konanie stálo. Prípad patril vyšetrovateľke z Prievidze, ktorá koncom roka 2012 vzniesla voči notárke obvinenie. Kuteničová podľa nej zneužila právomoci verejného činiteľa. Obvinenie však zrušil okresný prokurátor.

Potrebné vyjadrenia sa našli, z obvinenia nič nebolo

Prokurátor vytkol vyšetrovateľke, že skôr ako Kuteničovú obvinila, tak si od nej nevypýtala notársky spis. Keby tak urobila, tak by podľa neho zistila, že vyjadrenia, ktoré pri osvedčení vydržania v roku  2009 chýbali, tam už sú. Kuteničová tak priznala pred vyšetrovateľom pochybenie len v tom, že osvedčovala podpis svojej mame. V takom prípade je to len porušenie notárskeho poriadku a nie trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa.

Nestačilo ani svedectvo Márie Rafaelisovej, ktorá potvrdila, že pozemky, ktoré vraj vydržala, nikdy neužívala a ani ich vydržať nechcela. Podpis na listinách bol však jej a v notárskom spise boli aj vyhlásenia osôb, že nemali výhrady k vydržaniu. O tom, že potrebné vyhlásenia v spise už sú, informovala Kuteničová v sťažnosti voči obvineniu v januári 2013.

Skúmal niekto, kedy tam tie vyjadrenia pribudli? Ak totiž všetko bolo v poriadku, prečo ministerstvo podávalo disciplinárny návrh aj trestné oznámenie? Po piatich rokoch už nevedia úradníci stopercentne potvrdiť, či pri vypracovávaní návrhu pracovali s celým spisom alebo vychádzali len zo zápisnice. „Spätne sa nám podarilo dohľadať notársku zápisnicu,“ potvrdil hovorca Bubla.

Zároveň však povedal, že ak sa aj vychádzalo len zo zápisnice, tak zo zákona musela obsahovať aj to, z akých dôkazov, a teda aj všetkých vyjadrení, vychádzal notár pri osvedčovaní vydržania. Teda čo ho opodstatňovalo na ten úkon. Čiže ak boli vyjadrenia dotknutých osôb, že proti vydržaniu nič nemajú, mali byť uvedené aj v zápisnici. Tá, ktorú má ministerstvo k dispozícii z februára 2012, to neobsahuje.

Okolie Žiaru nad Hronom láka. Foto N – Tomáš Benedikovič

Nebolo to ani v prípade vydržania pozemkov starkej Šrámekovej, čo konštatovala aj sudkyňa v rozsudku. Kuteničová napriek tomu hovorí, že všetko je v súlade so zákonom. Odmieta, že by konala v rozpore s notárskym poriadkom. Argumentuje, že jej meno už „očistili“, a to notári aj policajti.

Podľa informácií Denníka N však v súvislosti s jej konaním prebiehalo a prebieha ešte viac trestných konaní. Či sa trestu vyhne, nie je teda úplne jasné. Pokiaľ ide o ďalšie disciplinárne konanie, tak to zrejme neprichádza do úvahy. Lehota na podanie disciplinárneho návrhu totiž začala podľa Bublu plynúť vtedy, keď sa stará pani obrátila na súd. Na podanie návrhu má ministerstvo tri roky, takže v tomto prípade už lehota uplynula.

🗳 Predplatitelia Denníka N, pomôžte prvovoličom zorientovať sa v politike. Do 30. septembra môžu mať prístup k Denníku N zadarmo – stačí s nimi zdieľať stránku Prvevolby.sk.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Slovensko

Teraz najčítanejšie