Denník N

Mečiarove amnestie nemusia byť premlčané, rozhodla generálna prokuratúra

Vladimír Mečiar. Foto N - Peter Kováč.
Vladimír Mečiar. Foto N – Peter Kováč.

Vladimírovi Mečiarovi hrozí stíhanie za zneužitie právomocí verejného činiteľa. Udelenie amnestií sa bude vyšetrovať ako možný trestný čin.

Amnestie Vladimíra Mečiara nemusia byť premlčané tak, ako si to myslela polícia.

Generálna prokuratúra zrušila uznesenie, ktorým polícia odložila podozrenia, že Mečiar sa dopustil trestného činu, keď vydal amnestie na skutky, ktoré sa ho priamo dotýkali. Námestník generálneho prokurátora Peter Šufliarsky to listom oznámil opozičnému poslancovi Ondrejovi Dostálovi, ktorý po rozhodnutí polície prípad nevyšetrovať napísal na prokuratúru podnet.

„Po preskúmaní vyšetrovacieho spisu Krajského riaditeľstva policajného zboru generálna prokuratúra vyhodnotila uznesenie vyšetrovateľa ako predčasné a vydala záväzný pokyn Krajskej prokuratúre na zrušenie tohto uznesenia a na ďalší postup v trestnom konaní,“ píše sa v liste, ktorý Dostál zverejnil na Facebooku. Večer o tom informovala aj televízia Joj.

Polícia začala prípad vyšetrovať potom, čo Ústavný súd vo svojom rozhodnutí, kde súhlasil s tým, že parlament zrušil Mečiarove amnestie, povedal, že Mečiar ich udelením zneužil svoju právomoc. Polícia najprv začala stíhanie vo veci, ale potom vec odložila s tým, že je premlčaná.

Dostál v auguste v článku v Denníku N upozornil na to, že ak boli Mečiarove amnestie trestným činom, nemôžu byť premlčané. „Podľa ústavného zákona, ktorý umožnil zrušenie Mečiarových amnestií, ich zrušením sa nielen rušia všetky zákonné prekážky pre stíhanie amnestovaných činov, ale zároveň sa priamo stanovuje, že lehota trvania týchto zákonných prekážok (vyvolaných amnestiami) sa nezapočítava do premlčacích lehôt vzťahujúcich sa na Mečiarom amnestované skutky. “

Dostál zároveň v auguste oslovil generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, aby preskúmal rozhodnutie polície.

„Dnes som si v parlamente vyzdvihol obálku z generálnej prokuratúry,“ napísal teraz Dostál. 

„Vo veci bude vykonané vyšetrovanie zamerané na preukázanie toho, či boli naplnené znaky trestného činu zneužívania právomocí verejného činiteľa zo strany Vladimíra M. po stránke objektívnej aj subjektívnej, a následne bude vo veci rozhodnuté s prihliadnutím na dĺžku vtedy premlčacej doby,“ píše sa v stanovisku generálnej prokuratúry.

„Toto rozhodnutie generálnej prokuratúry je potvrdením aj môjho už skôr vysloveného právneho názoru, že odloženie trestného stíhania vo veci možného zneužitia právomoci verejného činiteľa vydaním takzvaných Mečiarových amnestií pre údajné premlčanie bolo predčasné a povrchné,“ povedal o rozhodnutí ústavný právnik Peter Kubina.

„O tom, či tento skutok naplnil alebo nenaplnil skutkovú podstatu trestného činu, prislúcha rozhodnúť výlučne orgánom činným v trestnom konaní a súdom. Je však úplne nepochybné, že ak by udelenie „prvej“ Mečiarovej amnestie bolo trestným činom, tak „druhá“ Mečiarova amnestia zakladala zákonnú prekážku stíhania tohto trestného činu, nakoľko sa vzťahovala na všetky skutky súvisiace s únosom a so zmarením referenda, a preto premlčacia lehota pre tento trestný čin až do zrušenia amnestií a odpadnutia tejto zákonnej prekážky stíhania neplynula.“

Kubina hovorí, že „ak by prvá amnestia bola trestným činom, tak bola spáchaná v súvislosti s únosom a so zmarením referenda, a v takom prípade musí platiť aj to, že druhá amnestia amnestovala aj tento trestný čin a bránila jeho stíhaniu, čo má za následok neplynutie premlčacej lehoty“.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Mečiarove amnestie

Slovensko

Teraz najčítanejšie