Denník N

Početná nadvláda kresťanstva sa končí, ateizmu bude tiež menej

Daveness_98, Flickr/CC
Daveness_98, Flickr/CC

V náboženskom profile sveta sa už v polovici tohto storočia moslimovia vyrovnajú kresťanom, tretím najväčším náboženstvom má byť hinduizmus.

Ak budú pokračovať súčasné trendy naprieč svetovou populáciou, tak v roku 2050 stúpne počet členov všetkých svetových náboženstiev, s výnimkou budhizmu, ktorý sa bude držať zhruba na rovnakej úrovni. Najrýchlejšie má rásť počet moslimov. Predpokladá sa, že medzi rokmi 2010 až 2050 stúpne o 73 percent z 1,6 miliardy na 2,76 miliardy.

Budúci náboženský profil sveta vypracoval americký think tank Pew Research Center na základe údajov z takmer všetkých krajín sveta vrátane údajov zo sčítania ľudu, prieskumov a dát z World Religion Database (štatistiky o náboženskom vyznaní ľudí vo svete).

Nárast zaznamenajú aj kresťania, aj keď pomalší, a to o 35 percent (kopíruje rast celosvetovej populácie) zo súčasných 2,2 miliardy na 2,92 miliardy. Znamená to, že počet kresťanov a moslimov na svete bude už o 35 rokov takmer rovnaký.

Z celkového počtu ľudí žijúcich na Zemi tak bude v polovici tohto storočia 31,4 percenta kresťanov a 29,7 percenta moslimov. Za 40 rokov, od roku 2010, sa rozdiel medzi oboma náboženstvami scvrkne z viac ako 8 percent na menej ako 2 percentá. V Európe budú moslimovia tvoriť 10 percent populácie.

V niektorých krajinách, ako je Austrália, Veľká Británia, Nový Zéland alebo Holandsko, už kresťania nebudú v roku 2050 predstavovať väčšinu.

countries-that-will-no-longer-have-a-christian-majority-in-2050

Austrália vedie zoznam krajín, ktoré v roku 2050 nebudú mať väčšinu kresťanskej populácie. Zdroj – Pew Research Center

Tretiu najväčšiu náboženskú populáciu budú tvoriť hinduisti, ktorých počet sa zvýši o 34 percent z 1 miliardy na 1,4 miliardy. Pribudne aj židov. V roku 2050 ich bude o 16 percent viac, celkovo 16,1 milióna.

K rôznym ľudovým náboženstvám z Afriky, Číny alebo Ameriky sa bude hlásiť okolo 450 miliónov ľudí. Dnes je to zhruba o 50 miliónov menej.

size-and-projected-growth-of-major-religious-groups

Tabuľka ukazuje zmeny v počte hlavných náboženských skupín a ľudí bez viery medzi rokmi 2010 a 2050. Zdroj – Pew Research Center

Neveriacich bude na svete menší podiel

Ateistov, agnostikov a ľudí, ktorí sa nehlásia k žiadnemu náboženstvu (sekularizmus) bude podľa prognózy o 100 miliónov viac ako teraz (celkovo 1,2 miliardy). Pri celkovom náraste populácie však ich celosvetový podiel klesne zo súčasných 16 percent na 13.

Výnimkou z tohto trendu bude Severná Amerika a väčšina Európy. Napríklad v USA sa očakáva, že počet ľudí, ktorí sa nehlásia k žiadnemu náboženstvu, stúpne zo 16 percent v roku 2010 na 26 percent v roku 2050.

Lebo pôrodnosť, vek a konverzia

Tieto zmeny sú výsledkom viacerých faktorov, predovšetkým úrovne pôrodnosti, podielu mladej populácie v spoločnosti (mladí ľudia majú plodné roky pred sebou; na rozdiel od spoločností s vysokým podielom starých ľudí svojich potomkov ešte len splodia) a prestúpení na inú vieru.

Vysoký nárast počtu kresťanov a moslimov sa očakáva predovšetkým v subsaharskej Afrike, kde je nadpriemerná pôrodnosť. Z globálneho hľadiska majú najvyššiu mieru pôrodnosti moslimovia, až 3,1 dieťaťa na ženu. To je vysoko nad hodnotnou 2,1 dieťaťa na jednu ženu, ktorá spoločnosti zabezpečuje prežitie.

Na druhom mieste sú s 2,7 dieťaťa na ženu kresťania. Nasledujú hinduisti (2,4) a židia (2,3).

Pod kritickou úrovňou 2,1 dieťaťa na ženu sa nachádzajú ľudia z ľudových náboženstiev (1,8), iných náboženstiev (1,7) a budhisti (1,6). Spadajú sem aj ľudia bez vierovyznania, ktorí majú 1,7 dieťaťa na ženu.

„Ľudia bez vierovyznania dnes vo veľkej miere žijú v miestach s nízkou pôrodnosťou a so starnúcou populáciou, ako je Európa, Severná Amerika, Čína a Japonsko,“ píše sa v správe od Pew Research Center. Znamená to, že de facto vymierajú.

Reprezentanti troch náboženstiev pri priateľskom stretnutí. FOTO - TASR
Reprezentanti troch náboženstiev pri priateľskom stretnutí. FOTO – TASR

Najstarší sú židia

Čo sa týka veku, v roku 2010 malo 27 percent svetovej populácie menej ako 15 rokov. Nad priemerom sa nachádzali iba moslimovia (34 percent) a hinduisti (30 percent).

Kresťania kopírovali priemer, ostatné skupiny boli pod ním. Podľa Pew Research Center pôjde o významný faktor, pre ktorý moslimovia v nasledujúcich dekádach zaľudnia svet.

Čo sa týka židov, trápi ich opačný problém. V roku 2010 tvorili 11 percent svetovej populácie ľudia starší ako 60 rokov, lenže židov v tomto veku bolo až 20 percent. Naopak, najmenej 60- a viac ročných mali moslimovia, iba 7 percent.

Svoju rolu zohrajú aj zmeny v náboženských presvedčeniach. Najväčší exodus očakáva Pew Research Center u kresťanov, v počte 106 miliónov ľudí. Väčšina z týchto ľudí, konštatuje organizácia, sa k žiadnemu náboženstvu neprihlási a bude bez vyznania. Kresťanstvo, naopak, priláka 40 miliónov ľudí od iných skupín.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Svet, Veda

Teraz najčítanejšie