Denník N

Jaroslav Urík: Kontrola rozpočtu, doprava a cestovný ruch (anketa k voľbám do VÚC)

Denník N Považská Bystrica kontaktoval všetkých kandidátov na poslancov Trenčianskeho samosprávneho kraja bývajúcich v okrese Považská Bystrica a spýtal sa ich, čo bude ich prioritou na poste poslanca a akú majú víziu pre Považskú Bystricu a okolie. V abecednom poradí zverejňujeme odpovede tých, ktorí sa do ankety zapojili.

Jaroslav Urík (28) – programátor konzultant, Plevník-Drienové, nezávislý kandidát

Čo bude vašou prioritou, ak sa stanete poslancom Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja?

Mojou prioritou je sústrediť sa na ochranu peňazí daňových poplatníkov, a to ako bežných občanov, tak aj firiem, predovšetkým kontrolou výdavkov a rozpočtu Trenčianskeho kraja. Ako informatika ma zaujíma hlavne kontrola elektronického obstarávania a zadaných zákaziek, nákup a posudzovanie relevantnosti nakupovaných a spravovaných informatizačných systémov. Svoje skúsenosti z našej rodinnej firmy chcem uplatniť pri optimalizácii nákladov, a hľadať tak priestor na šetrenie rozpočtu Trenčianskeho kraja.

Ďalší priestor na svoje uplatnenie vidím v kontrole hospodárenia jednotlivých rozpočtových organizácií spadajúcich pod správu Trenčianskeho kraja. Treba skontrolovať, v akom stave sú nehnuteľný a hnuteľný majetok kraja, či jestvujú predpoklady na ekonomickejšie využívanie spravovaných priestorov, respektíve ich možnosť iného využitia, ktoré by prinieslo úsporu výdavkov kraja.

Taktiež doprava spadajúca pod správu Trenčianskeho kraja si vyžaduje neustálu úpravu grafikonov a nadväznosti prepojenia na iné druhy dopravy, ktoré sú mimo pôsobnosti a správy Trenčianskeho kraja. Skvalitnením dopravy sa následne otvárajú predpoklady jednak na zefektívnenie využitia potenciálu pracovných síl na trhu práce a jednak možnosť tieto spoje využiť v rámci propagácie cestovného ruchu.

Veľmi vhodné je aj motivovať podnikateľov ku vzájomnej propagácii nimi ponúkaných služieb. Vznikne tak možnosť udržať návštevníkov v našom kraji dlhšie, ponúkne sa im širšia paleta služieb, zážitkov, destinácií, čo jednoznačne prináša kraju príjmy v podobe daní.

Aká by bola vaša vízia konkrétne pre Považskú Bystricu a okolie z hľadiska poslanca Trenčianskeho samosprávneho kraja?

Okres Považská Bystrica je bohatý ako na kultúrne, tak aj prírodné krásy. Nájdeme tu Považský hrad, Kaštieľ v Orlovom, Považskom Podhradí, Jasenici, či v Dolnom Lieskove, ktorý v rámci rozpočtu Trenčianskeho kraja slúži ako ústav pre duševne chorých pacientov. Aj keď niektoré spomínané budovy sú v súkromných rukách, ich majitelia ich plánujú využívať v rámci turistického ruchu. Manínska tiesňava je v strednej Európe najhlbšou tiesňavou a spolu s Kostoleckým dómom a skalným útvarom Bosmany tvorí popri okolitých Strážovských vrchoch a Javorníkoch priam ideálny priestor na rozvoj turistického ruchu a agroturistiky.

V spolupráci so Slovenským klubom turistov, ochranármi, ako aj s poskytovateľmi ubytovania, voľnočasových aktivít a agrosektora, ako sú lyžiarske strediská, salaše, rôzne adrenalínové atrakcie a podobne, vidím veľmi veľký priestor na to, aby sme náš okres urobili v očiach cudzincov i našincov viac atraktívnym. Tak ako po dlhé roky spája okres napríklad podujatie Jilemnického 25-ka, tak by mohli podobné podujatia prilákať svojich vyznávačov aj do ostatných kútov okresu.

Rovnako vidím priestor aj v možnosti oživenia tradície motokrosu vo Sverepci, lepšom využití Nosickej priehrady, či vybudovania rozhľadní, náučných chodníkov, alebo cyklotrás. Kultúrne podujatia, divadelné predstavenia, herecké ochotnícke súbory, alebo tanečné skupiny, festivaly a koncerty si rovnako tak zaslúžia podporu kraja. Takéto oživenie by okrem zlukratívnenia okresu prinieslo nepochybne aj nové pracovné miesta a zvýšilo povedomie ľudí o svojom vlastnom okolí. Vytvorilo by priestor, aby ľudia z okresu za zážitkami, kultúrou a najmä prácou nemuseli opúšťať svoje rodiny a kraj.

Už ako študent na vysokej škole som pôsobil ako predseda ubytovacej komisie, v ktorej som navrhol a presadil zmenu spôsobu prideľovania internátov. To zahrnovalo posudzovať uchádzača nielen podľa jeho dosiahnutých študijných výsledkov a vzdialenosti jeho bydliska, ale aj časovej náročnosti na jeho dochádzanie. Toto riešenie sa ukázalo vhodnejšie ako čisto trvať na vzdialenosti bydliska.

V mojej súčasnej práci programátora riešim denne veľa problémov. Ako príklad uvediem prípad, keď som návrhom programu uľahčil istej firme prácu v sklade. Jednak sa zjednodušila práca samotných zamestnancov a zamestnávateľ tak dostával presné údaje o stave skladu omnoho skôr, než to bolo doposiaľ.

Aktuálne som v obci Plevník-Drienové členom finančnej komisie, ktorá slúži ako poradný orgán. Moji rodičia v obci vlastnia prevádzku malého obchodu. Keďže im dlhodobo pomáham, svoje skúsenosti z vedenia firmy, účtovníctva, skladového hospodárstva a z komunikácie s dodávateľmi a klientmi viem zúročiť aj v našej obci. Tak ako sa naši zákazníci radi vracajú do našej prevádzky s vedomím férového prístupu, rovnako tak môže fungovať aj kraj. Transparentným a rozumným nakladaním s financiami, slušným správaním k ľuďom navôkol a počúvaním potrieb a prosieb občanov, svojich voličov, by som chcel dokázať, že všetko sa dá, keď sa chce.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Považská Bystrica

Teraz najčítanejšie