Denník N

Viera Zboranová: Investície do nemocnice, opravy ciest a zachovať všetky stredné školy v Považskej Bystrici (anketa k voľbám do VÚC)

Denník N Považská Bystrica kontaktoval všetkých kandidátov na poslancov Trenčianskeho samosprávneho kraja bývajúcich v okrese Považská Bystrica a spýtal sa ich, čo bude ich prioritou na poste poslanca a akú majú víziu pre Považskú Bystricu a okolie. V abecednom poradí zverejňujeme odpovede tých, ktorí sa do ankety zapojili.

Viera Zboranová, Ing. (46) – vedúca odboru výstavby na MsÚ, Papradno, nezávislý kandidát

Čo bude vašou prioritou, ak sa stanete poslankyňou Trenčianskeho samosprávneho kraja?

Dôležitou a podstatnou úlohou pre každého zvoleného poslanca bude iniciovať a zabezpečiť v rámci možností rozpočtu TSK investície pre náš okres v oblastiach, ktoré sú v kompetencii TSK. Myslím tým zdravotníctvo, stredné školstvo, dopravu, sociálnu oblasť, regionálny rozvoj a kultúru.

K  prioritám pre náš okres patria predovšetkým investície do nemocnice. Mám na mysli pokračujúce práce na rekonštrukcii vnútorných priestorov budovy, práce na výmene okien a zateplení nemocnice a taktiež interiérové vybavenie a zakúpenie ďalších moderných nemocničných prístrojov. Je dôležité postupne zvyšovať úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti a komfort pre pacientov.

V oblasti dopravy sú bezodkladné opravy ciest II. a III. triedy na území nášho okresu, predovšetkým vytypované najhoršie úseky a opravy mostov. Investícií do súvislých opráv ciest nikdy nebude dosť a je potrebné spravodlivo ich rozložiť plošne pre celý okres. Dlho očakávaná rekonštrukcia Orlovského mosta je už iba otázkou verejného obstarávania na zhotoviteľa a patrí, samozrejme, tiež k prioritám.

V oblasti školstva bude dôležité zachovať všetky stredné školy v Považskej Bystrici a nezlučovať ich, ako to bolo v rámci optimalizácie stredných škôl v nedávnej minulosti uvažované. Dúfam, že tento problém je už zažehnaný, a je dôležité sústrediť sa na to, aby čo najväčší počet budúcich stredoškolákov zostával na školách v Považskej Bystrici a žiaci necestovali za vzdelaním do iných okresov. Každá zo škôl potrebuje finančnú injekciu do postupnej obnovy budov, ktoré už niečo pamätajú, a na ich dovybavenie. V oblasti sociálnych služieb je dôležité zabezpečenie predovšetkým ich dostupnosti.

V oblasti kultúry a regionálneho rozvoja treba pokračovať v prezentácii nášho okresu ako atraktívnej oblasti, čo sa týka cestovného ruchu, agroturizmu, cykloturistiky, s množstvom tradičných kultúrnych podujatí, či už v meste, alebo vo všetkých obciach nášho okresu, a tým zvyšovať návštevnosť a propagáciu nášho územia. V rámci podpory cykloturistiky sa zamerať na vybudovanie prislúchajúcej časti tzv. Vážskej cyklotrasy, ktorá bude naprieč Trenčianskym krajom od juhu na sever. Projekt „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ – úsek Považská Bystrica po hranicu Žilinského samosprávneho kraja (po Plevník-Drienové) je v súčasnosti už v štádiu prebiehajúceho územného konania a bude nevyhnutné, aby plynule nadviazal na už čoskoro budovanú cyklotrasu v Púchovskom okrese, ktorá sa bude končiť pri Nosickej priehrade v Nimnici.

K prioritám by som chcela ešte dodať, že by mali byť konkrétne zadefinované na celé volebné obdobie štyroch a v tomto prípade piatich rokov a mali by byť spoločne prezentované päticou zvolených poslancov, ktorí budú zastupovať náš okres. O dôveru a podporu voličov sa uchádzam aj vzhľadom na to, že môžem využiť moje doterajšie skúsenosti a znalosti z pôsobenia v oblasti komunálnej a regionálnej politiky a nadviazať na rozbehnuté aktivity z predchádzajúcich období.

Aká by bola vaša vízia konkrétne pre okres Považská Bystrica z hľadiska poslankyne Trenčianskeho samosprávneho kraja?

Mojou víziou je, aby okres Považská Bystrica bol rozvinutým regiónom s vybudovanou infraštruktúrou vo všetkých už spomenutých oblastiach, aby si každý mohol povedať, že sa tu oplatí bývať, a aby si všetci, ktorí prechádzajú po diaľnici cez Považskú Bystricu, povedali, že sa tu oplatí zastaviť, ubytovať, tráviť voľné chvíle, pozrieť si mesto a okolité obce s ich turisticky príťažlivým prostredím.

Čo ste počas plnenia vašej funkcie dokázali presadiť?

V predchádzajúcom volebnom období som bola členkou dopravnej a teraz finančnej komisie. V rámci rezortu dopravy som sa vždy snažila po konzultácii so starostami obcí o zaradenie čo najväčšieho počtu súvislých opráv ciest II. a III. triedy do plánu opráv a ich následnú realizáciu. Ďalej som dlhodobo iniciovala riešenie rekonštrukcie Orlovského mosta, na ktorý bola spracovaná projektová dokumentácia a v súčasnosti je už stavba v záverečnej fáze pred realizáciou. Pomohla som vybaviť dotácie na niektoré tradičné kultúrne podujatia organizované v našom okrese a ako členka viacerých rád stredných škôl v Považskej Bystrici som podporovala všetky projekty, v ktorých sa školy uchádzali o financie. V rámci komisií je vždy potrebné podporiť vybraté investície pre náš okres na daný rok, o čo som sa vždy zasadila.

Nebude pre vás náročné skombinovať vašu súčasnú funkciu s prípadnou prácou župného poslanca?

Práve naopak, v súčasnosti zastávam funkciu zástupkyne starostu v obci Papradno a mojím zamestnaním je vedúca odboru výstavby na Mestskom úrade v Považskej Bystrici, takže mám priame skúsenosti z komunálnej oblasti a tieto by som rada využila aj vo funkcii poslanca VÚC.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Považská Bystrica

Teraz najčítanejšie