Denník N

Námestie slobody po súťaži neprejde radikálnou zmenou

Víťazný návrh oslovil ideou, že námestie netreba meniť radikálne.
Víťazný návrh oslovil ideou, že námestie netreba meniť radikálne.

Architektonická súťaž na bratislavské Námestie slobody má víťaza, hoci nezískal prvé miesto, ale tretie. Návrh je minimalistický, vyzdvihuje pôvodnú krásu námestia a okrem opravy mu chce dodať iba ľahko realizovateľnú druhú vrstvu úprav a zásahov.

Súťaž na novú podobu Námestia slobody v Bratislave má výsledky. Porota neudelila žiadnemu zo štrnástich prihlásených návrhov prvé ani druhé miesto. Tretie miesto získal tím, ktorý pracoval so základnou ideou, že dnešné základné usporiadanie námestia je dobré a netreba ho výrazne meniť, a okrem jeho opravy stačí pridať vrstvu jednoduchých, nenápadných zásahov, ktoré by vytvorili podmienky pre rôznorodé aktivity.

„Námestie je už dnes krásne, má svojich návštevníkov, ktorí ho majú radi presne pre to, čím je. Predstavme si, ako by vyzeralo, keby bolo v technicky dobrom stave. Nerobme žiadne hrubé čiary, žiadne prehnané zmeny status quo. Namiesto toho sa radšej pokúsme o pochopenie, usmernenie, mierne redefinovanie a doplnenie,“ stojí v návrhu sedemčlenného tímu architektov.

„Je to riešenie, ktoré vychádza z mála. Zmena je jemná, ale výrazná a veľká. Nie je to niečo, čo ľudia čakajú od súťaží – pekné vymaľované obrázky, ale práve tento návrh má v sebe čosi, čo zaistí kontinuitu tohto priestoru, vyzdvihuje to, čo je na ňom super, a posúva to ďalej. Je to neštandardné rozhodnutie, ale som rád, že tu máme práve takýto návrh,“ hovorí Igor Marko, ktorý bol členom poroty.

Víťazný návrh, hoci na treťom mieste, má byť podkladom pre vypracovanie potrebnej povoľovacej dokumentácie a realizačného projektu. Mesto označuje v spolupráci s hlavným partnerom, developerom HB Reavis, revitalizáciu námestia za svoju prioritu v budúcom roku.

„Nateraz je jasné iba to, že náš návrh bol prijatý porotou ako najlepší. Zo skúseností so súťažami vieme, že to je len začiatok dlhého procesu,“ hovorí Peter Lényi z víťazného tímu.

Ukážka zásahov, ktoré by námestiu priniesli priestor pre nové využitie. Autori víťazného návrhu: Matúš Antolík, Miroslava Daňová, Peter Lényi, Marián Lucký, Michal Marcinov, Andrej Morávek, Katarína Stanislavová.

Víťazný návrh: nechce meniť základné usporiadanie námestia, hlavný cieľ je opraviť ho, a v druhom pláne mu dodať rôzne malé zásahy, objekty, ktoré mu prinesú nové možnosti využitia.

O oprave fontány a konkrétnom rozpočte ešte nepadli konkrétne prísľuby zo strany mesta, ktoré je v spolupráci s HB Reavisom a Starým Mestom vyhlasovateľom súťaže.

Je dobré, treba mu len dodať nový život

„Podstata nášho návrhu nespočíva iba v architektúre. Najdôležitejšie bolo pre nás čosi iné: toto námestie máme radi také, aké je. Šesť rokov sme chodili na Fakultu architektúry, ktorá s ním susedí, ďalšie tri roky sme tu boli počas doktorandského štúdia. Máme ho zažité a hlboko vžité v podobe, v akej je,“ hovorí Peter Lényi.

Teraz neďaleko neho dokonca býva on aj ďalší člen víťazného tímu, chodí tam s deťmi a zdá sa mu, že na to, aby námestie poskytovalo všetko, čo obyvatelia od takéhoto priestoru potrebujú, sa oň stačilo pravidelne a normálne starať. „Na to sme nepotrebovali súťaž, ale keď už raz vyhlásená bola, bolo by príliš málo povedať, že námestie je dobré také, aké je. Aj preto sme v návrhu urobili ďalšiu vrstvu, ktorá ho posúva do ambicióznejšej architektonickej roviny,“ hovorí Lényi.

Táto nová vrstva sa neodohráva priamo v centrálnej zóne pri fontáne, ale až v druhom a treťom okruhu. Architekti navrhli skupinu objektov, inšpirovaní parkom La Villette od Bernarda Tschumiho, ktorý celý park posial pravidelným rastrom objektov. Sami osebe tvorili akúsi výtvarnú, sochársku vrstvu, poskytovali zázemie pre rôzne aktivity a fungovali aj ako navigačné body.

„Náš návrh je podobný – nechceli sme zasahovať do blízkosti fontány, ktorá je predmetom ochrany, nemyslíme si, že by bolo správne, keby sme toto územie menili. Ďalej od nej sme preto umiestnili plochu so strechou, akési pódium, detské ihrisko, čajový domček, ‚kazateľnicu‘. Sú to malé akupunktúrne body, ktoré budú v porovnaní s opravou námestia pomerne lacné a ľahko realizovateľné,“ hovorí Lényi.

Porota udelila aj tri odmeny bez poradia. Prvú odmenu získali autori: Katarína Bergerová, Patrícia Botková, Martin Hudec, Marián Stanislav
Komentár poroty: Porota oceňuje veľmi jasný, aj keď kontroverzný autorský názor, ktorý bol presvedčivo prezentovaný. Otočením existujúcej logiky námestia a dotvorenie „zeleného“ ťažiska v centre námestia. Obrátenie jestvujúceho stavu na ruby, s lesom stromov v strede, s uvoľnením a otvorením priestoru námestia po jeho obvode prinieslo do námestia nečakanú intimitu. Žiaľ tento koncept popiera už existujúcu zeleň a je v rozpore so snahou zachovať čo možno najviac existujúcich stromov.

Druhú odmenu získali autori: Katarína Poláková, Jarmila Konečná, Petronela Schredlová, Ida Furiková
Spolupráca: Martin Kováč
Komentár poroty: Návrh č.5 priniesol dôsledne rozpracovaný koncept, ktorý zmenil mierku námestia, kompozíciu fontány. Porota oceňuje širokú paletu riešení od adaptačných opatrení na zmenu klímy, detailu a tvorbu nového mobiliáru (variabilné prvky na sedenie…).

 

Tretiu odmenu získali autori: Andrej Olah, Filip Marčák, Andrej Šabo, Samuel Zeman, Adam Berka
Spolupráca: Ľuboš Dobóczi, Matej Kurajda, Janka Filípková
Komentár poroty: Návrh č. 14 priniesol zaujímavú kombináciu organického tvarovania, ktoré narúša pôvodnú hierarchickú kompozíciu zelených ostrovov. Vytvorením novej štruktúry vytvára inkluzívnejší a priateľskejší priestor, ktorý je vhodnejší k spontánnym spoločenským aktivitám.

Tretí sú prví

Realizovateľnosť vyzdvihuje aj Igor Marko, v porote okrem neho rozhodovali aj Ilja Skoček, Ingrid Konrad, Ľubica Vitková, Virgil Droppa ml., Tamara Reháčková a Jakub Gossányi z HB Reavis. HB Reavis je prostredníctvom svojho občianskeho združenia sponzorom projektu.

„Som rád, že na rozhodovanie sme mali dva dni. Museli sme sa na to vyspať,“ hovorí Igor Marko o procese rozhodovania. „Najprv sme všetci boli nastavení hľadať víťaza, čakali sme, že medzi návrhmi nájdeme niečo výrazné, bombastické, niečo, čo zrazu vymení pôvodnú kvalitu za novú, ale potom sme nad tým uvažovali v rámci otázky – je to vôbec v tomto prípade možné? A vyšlo nám z toho, že nepotrebujeme žiadne bombastické návrhy, ale niečo, čo tomuto priestoru prinavráti dušu,“ hovorí Marko.

Myslí si, že tú môžu námestiu priniesť práve zásahy, ktoré obsahuje víťazný návrh. Najprv je však podľa neho potrebné vrátiť námestie k základnej funkčnosti, bezpečnosti a odstrániť z neho bariéry. „Potom môžeme z tohto námestia urobiť námestie moderné. Vzniklo so silným ideologickým základom, ale dnes je to, paradoxne, najspontánnejšie námestie v Bratislave, kde neplatia žiadne striktné pravidlá. Nie je tá ideológia už za nami? Ja dúfam, že áno. Ľudia sa tam naučili chodiť a toto miesto je životaschopné.“

Rozhodnutie neudeliť prvé a druhé miesto, ale urobiť z tretieho oceneného víťaza zdôvodňuje ako „technickú vec“. „Ako porota máme zodpovednosť. Preto sme tento návrh týmto spôsobom penalizovali. Jeho idea je silná, vidíme jeho ambíciu, ale nie je prepracovaný v detailoch, nie je hotový. Autori ho teda musia dopracovať,“ hovorí.

Presný rozpočet ani termíny ešte primátor Ivo Nesrovnal nechcel upresniť, revitalizáciu námestia považuje za kľúčovú v budúcom roku.

Okrem tretieho miesta určila porota aj tri odmeny, pre tímy návrhu číslo 4: Katarína Bergerová, Patrícia Botková, Martin Hudec, Marián Stanisla; návrhu číslo 5: Katarína Poláková, Jarmila Konečná, Petronela Schredlová, Ida Furiková, spolupráca: Martin Kováč a návrhu číslo 14: Andrej Olah, Filip Marčák, Andrej Šabo, Samuel Zeman, Adam Berka, spolupráca: Ľuboš Dobóczi, Matej Kurajda, Janka Filípková.

Teraz najčítanejšie