Denník N

Štyri informácie pre Bélu Bugára o menovaní sudcov Ústavného súdu

Andrej Kiska a Béla Bugár. Foto – TASR
Andrej Kiska a Béla Bugár. Foto – TASR

Neviem, z akého dôvodu by mal prezident republiky konať inak, ako doteraz konal.

Autor je bývalý predseda Ústavného súdu, poradca prezidenta republiky

Politik nemusí vedieť a pochopiť všetko, čo sa deje okolo neho. Mal by však byť opatrný, ak kritizuje prezidenta republiky, aj keď nemá jasno v konkrétnej záležitosti. Ústavná zdvorilosť je v takom prípade morálny príkaz. Ostrie takého príkazu je o to silnejšie, ak námietky voči postupom hlavy štátu sú, doslova a dopísmena, postavené na vode.

Podpredseda Národnej rady Béla Bugár v poslednom čase viackrát vyslovil nespokojnosť s tým, že o nejaký čas bude Ústavný súd nefunkčný. A dodal, že hlava štátu mienila rešpektovať názor Benátskej komisie, ktorá vraj vyslovila, že nejakého sudcu z navrhnutých kandidátov musí vybrať, ale doposiaľ nepostupovala podľa tohto odporúčania. Prezident republiky preto bráni aj plneniu programového vyhlásenia vlády. Citujem: „My teraz nemôžeme pracovať na zákone o Ústavnom súde, lebo koaliční partneri to do rozhodnutia prezidenta odmietajú otvoriť.“

Nuž, pozrime sa na závery a odporúčania Benátskej komisie. Komisia najprv uviedla: V súčasnosti prebieha konanie pred prvým senátom Ústavného súdu o sťažnostiach piatich kandidátov. Rozhodnutie v tejto veci bude mimoriadne dôležitým riešením problému menovania. Podľa bodu 76 stanoviska: … komisia odporúča všetkým stranám rešpektovať budúci nález Ústavného súdu vo veci aktuálne prebiehajúceho konania o sťažnostiach.

Prvá informácia pre Bélu Bugára: Benátska komisia podmienila ďalší postup a rozhodnutia prezidenta republiky verdiktom senátu Ústavného súdu vo veci piatich kandidátov.

Konanie je vedené pod sp. zn. I. ÚS 575/2016 a od prijatia stanoviska Benátskej komisie v marci 2017 bolo prvé pojednávanie nariadené na 16. novembra 2017; rozhodnutie má byť vyhlásené 6. decembra tohto roku.

Pýtam sa: kde je omeškanie prezidenta republiky?

Druhá informácia pre podpredsedu Národnej rady Bugára. Bez ohľadu na výsledok konania pred Ústavným súdom a záväzok prezidenta republiky rešpektovať odporúčanie Benátskej komisie musí konať a voliť Národná rada. Chýbajú traja sudcovia a tých možno vymenovať len zo šiestich kandidátov. Ani po rozhodnutí senátu Ústavného súdu vo veci I. ÚS 575/2016, ak bude tento senát ignorovať odporúčanie Benátskej komisie na zjednotenie právnych názorov o použiteľnosti výkladu v kauze Čentéš, prezident nebude mať v ponuke viac ako štyroch kandidátov. Z nich nemožno vymenovať troch sudcov, takže na ťahu je Národná rada. Dovoliť dvoch kandidátov.

Tretia informácia pre predsedu politickej strany Most-Híd. Argument niektorých právnických nedoukov a politických horlivcov, že prezident má v portfóliu kandidátov ešte aj tých troch, ktorých právoplatne, nezmeniteľne a nenapadnuteľne nevymenoval svojimi rozhodnutiami, je, z ústavného aspektu, neprijateľný, scestný a unikátny vo svojej prostoduchosti. Viete si predstaviť právny štát, v ktorom sa právoplatné rozhodnutia hlavy štátu v personálnych nomináciách v konkrétnych veciach ignorujú?

Štvrtá informácia pre Bélu Bugára. Národná rada by mala nielen dovoliť dvoch kandidátov, ale súčasne, ak sa pán podpredseda tak oháňa odporúčaniami Benátskej komisie, zvoliť ich ústavnou väčšinou, ktorá je zásadným záverom v jej stanovisku. Alebo odporúčania tejto komisie pre Národnú radu neplatia?

Napokon, krátka poznámka. Benátska komisia sformulovala svoje odporúčania presne tak, ako som to opísal. Neviem, z akého dôvodu by mal prezident republiky konať inak, ako to vyplýva z ich obsahu. Vyčkať rozhodnutie senátu Ústavného súdu, dovolenie dvoch kandidátov podľa nových pravidiel a potom dôjde aj na jeho rozhodnutie.

Teraz najčítanejšie