Denník N

Ficova sociálna rovnica: 88 = 29 + 59

O tom, koľko nakoniec zostane zamestnancovi v čistom po zvýšení minimálnej mzdy, ale aj o príplatkoch za nočné, víkendy a sviatky a znova o platoch zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Autor je poslancom NR SR, spoluzakladateľom strany Spolu

Už od mája 2017 upozorňujem na to, že zvýšenie minimálnej mzdy zo 435 na 480 eur je podvodom na najslabšie zarábajúcich zamestnancoch. Opakovane som písal, že zvýšenie minimálnej hrubej mzdy o 45 eur znamená, že mzdové náklady zamestnávateľa sa zdvihnú o celkových 70 eur, ale zamestnanci na výplatnej páske uvidia len o 29 eur na čistej mzde navyše. Zvyšok, teda 41 eur, zhltne štát = finančná správa na dani z príjmu, Sociálna a zdravotné poisťovne na vyšších odvodoch.

Návrh na zrušenie odpočítateľnej položky pre zamestnávateľov

V týchto dňoch sa však pokúsil minister zdravotníctva Tomáš Drucker, nepochybne s vedomím a súhlasom premiéra Roberta Fica či ministra financií Petra Kažimíra, potichu presadiť cez koaličných poslancov do parlamentu pozmeňovací návrh, ktorým by sa pre zamestnávateľov zrušila takzvaná odvodová odpočítateľná položka. Tú od roku 2015 zaviedla druhá Ficova vláda v rámci ktoréhosi marketingového „sociálneho balíčka“. Vtedy to znamenalo, že zamestnanec zarábajúci minimálnu mzdu (vtedy 380 eur) vôbec neplatil odvody do zdravotnej poisťovne a neplatil ich ani zamestnávateľ.

Mimochodom, scenár, keď sa potichu pokúša niektorý z ministrov na poslednú chvíľu presadiť nepopulárne opatrenie, nie je nový. Presne takto Ján Richter pred rokom zvýšil strop pri sociálnych odvodoch z päťnásobku priemernej mzdy na sedemnásobok priemernej mzdy. A spomínaný Drucker dokonca strop pri zdravotných odvodoch takto pred rokom úplne zrušil. Bez diskusie, žiadne rokovania, žiadna tripartita.

Ak by sa skutočne zrušila odvodová odpočítateľná položka (OOP), zvýšenie minimálnej mzdy a súčasné zrušenie OOP by pre zamestnávateľov znamenalo zvýšenie mzdových nákladov pri zamestnancovi s minimálnou mzdou o 88 eur mesačne (poznámka 1).

Zamestnancovi zostane len tretina

Pre zamestnanca to však bude znamenať zvýšenie čistej mzdy stále len o 29 eur (poznámka 2).

Štát však zo zvýšenia mzdových nákladov zinkasuje celých 59 eur (poznámka 3).

Alebo ak chcete, zo zvýšenia minimálnej  mzdy si štát vezme 67 percent a zamestnancovi zostane len 33 percent.

Za feudalizmu nádenníkovi zobral jeden desiatok zemepán, druhý desiatok cirkev. Za Fica si štát vezme dve tretiny zárobku, zamestnancovi nechá tretinu…

Ak toto predýchate a budete sa tešiť na nové príplatky za prácu cez víkend a na zvýšenie príplatkov za prácu v noci a počas sviatkov, zo zvýšených mzdových nákladov vám znova štát vezme veľa. Skoro polovicu. Aspoň tak to napísali samotní úradníci z ministerstva práce do dôvodovej správy k príslušnému zákonu (poznámka 4).

Zvyšovanie minimálnej mzdy a zavádzanie či povinné zvyšovanie príplatkov tak v prvom rade prispeje k naplneniu štátnej kasy. Až potom sa dostane na zamestnanca. Veď ako Fico kdesi povedal, z ekonomického úspechu sa musí ujsť aj zamestnancom. Ujdú sa im omrvinky.

*

Poznámky pod čiarou a výpočty

Čítajte, len ak chcete vedieť, ako to presne je.

Rok 2017

Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2017 z hrubej mzdy 435 eur:

Sociálne poistenie = 9,4% zo 435 = 40,89 eura

Zdr. poistenie = 4% zo 165 (základ je 165 eur, 270 je OOP zamestnanca) = 6,60 eura

Základ dane = 435 – 40,89 – 6,60 – 316,94 (nezdaniteľná časť) = 70,57 eura

Daň = 19% zo 70,57 = 13,41 eura

Čistá mzda (zaokr.) = 435 – 40,89 – 6,60 – 13,41 = 374 eur

Výpočet odvodov zamestnávateľa v roku 2017 z hrubej mzdy 435 eur:

Sociálne poistenie = 25,2% zo 435 = 109,62 eur

Zdr. poist. = 10% zo 165 (základ je 165 eur, 270 je OOP zamestnávateľa) = 16,50 eura

Odvody zamestnávateľa spolu = 109,62 + 16,50 = 126,12 eur

Mzdové náklady zamestnávateľa spolu (zaokr.) = 435 + 126,12 = 561 eura

*

Rok 2018

Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2018 z hrubej mzdy 480 eur:

Sociálne poistenie = 9,4% zo 480 = 45,12 eura

Zdravotné poistenie = 4% z 300 (základ je 300 eur, 180 je OOP zamestnanca) = 12 eur

Základ dane = 480 – 45,12 – 12 – 319,17 (nezdaniteľná časť) = 103,71 eura

Daň = 19% zo 103,71 = 19,70 eura

Čistá mzda (zaokr.) = 480 – 45,12 – 12 – 19,70 = 403 eur

Výpočet odvodov zamestnávateľa v roku 2018 z hrubej mzdy 480 eur:

Sociálne poistenie = 25,2% zo 480 = 120,96 eura

Zdravotné poistenie = 10% zo 480 = 48 eur

Odvody zamestnávateľa spolu = 120,96 + 48 = 168,96 eur

Mzdové náklady zamestnávateľa spolu = 480 + 168,96 = 649 eur

*

Poznámka 1:

V roku 2017 sú mzdové náklady zamestnávateľa 561 eur.

V roku 2018 budú mzdové náklady zamestnávateľa 649 eur.

Zvýšenie mzdových nákladov zamestnávateľa: 649 – 561 = 88 eur.

*

Poznámka 2:

V roku 2017 je čistá minimálna mzda zamestnanca 374 eur.

V roku 2018 bude čistá minimálna mzda zamestnanca 403 eur.

Zvýšenie čistej mzdy zamestnanca: 403 – 374 = 29 eur.

*

Poznámka 3:

V roku 2017 je daň zamestnanca 13,41 eura.

V roku 2018 je daň zamestnanca 19,70 eura.

Zvýšenie dane zamestnanca: 19,70 – 13,41 = 6,29 eura.

V roku 2017 je sociálne poistenie 40,89 + 109,62 = 150,51 eura.

V roku 2018 je sociálne poistenie 45,12 + 120,96  = 166,08 eura.

Zvýšenie odvodov do Sociálnej poisťovne: 166,08 – 150,51 = 15,57 eura.

V roku 2017 je zdravotné poistenie 6,60 + 16,50  = 23,10 eura.

V roku 2018 je zdravotné poistenie 12 + 48  = 60 eur.

Zvýšenie odvodov do zdravotnej poisťovne: 60 – 23,10 = 36,90 eura.

Spolu zvýšenie dane a odvodov (zaokr.): 6,29 + 15,57 + 36,90 = 59 eur.

*

Poznámka 4:

V dôvodovej správe k poslaneckej novele Zákonníka práce je uvedené, citujem:

„Predpokladané vplyvy na zamestnávateľov z dôvodu zvýšenia sadzby mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu, za prácu vo sviatok a z dôvodu zavedenia mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu a za prácu v nedeľu boli kvalifikovane odhadnuté nasledovne:

– na rok 2018 v úhrne v sume 647 486 tis. eur ročne, z toho dosah na zamestnávateľov podnikateľskej sféry sa očakáva v sume 614 126,1 tis. eur,

– na roky 2019 až 2021 v sume 1 022 578,1 tis. eur ročne, z toho na zamestnávateľov podnikateľskej sféry v sume 969 602,5 tis. eur ročne.“

„Zvýšenie miezd zamestnancov v tzv. hrubom vyjadrení možno odhadnúť na 481 074,4 tis. eur v roku 2018 a na 763 550,4 v roku 2019.“

„Odhad pozitívneho vplyvu na verejné rozpočty zo zvýšených vymeriavacích základov na účely odvodov do poistných fondov a z čiastkového základu dane z príjmu zamestnancov možno odhadnúť nasledovne:

– odvody na zdravotné poistenie za zamestnávateľa i zamestnanca zo zvýšeného objemu vyplatených miezd zamestnancov vzrastú v roku 2018 o 67 350,4 tis. eur a v rokoch 2019 až 2021 o 106 897,1 tis eur ročne,

– odvody na sociálne poistenie zo zvýšeného objemu vyplatených miezd zamestnancov vzrastú v roku 2018 o 166 451,8 tis. eur a v rokoch 2019 až 2021 vzrastú o 264 188,4 tis. eur ročne,

– daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov sa v roku 2018 zvýši o 79 156 tis. eur a v rokoch 2019 až 2021 možno nárast odhadnúť na 125 634,6 tis. eur ročne.“

„Zvýšenie tzv. čistého príjmu dotknutých zamestnancov možno odhadnúť na cca 337 454,5 tis. eur v roku 2018 a na 535 600,1 tis. eur v roku 2019.“

Podľa úradníkov ministerstva práce tak napr. v roku 2019:

– zamestnávatelia budú mať mzdové náklady zvýšené o 1 022 578 100 eur,

– štát dostane (daň z príjmu a odvody) o 496 720 100 eur viac (48,5%),

– zamestnancom sa čisté mzdy zvýšia o 535 600 100 eur (52,4%).

V tom výpočte to úradníkom lieta o nejakých 10 miliónov eur ročne hore-dole, ale prižmúrme oko. Dôležité je, že zo zvýšenia príplatkov za prácu v noci, cez víkend a počas sviatkov si štát nechá 48 percent, zamestnancom zostane len 52 percent…

Ak má pre vás práca našich novinárov pred prezidentskými voľbami väčšiu hodnotu, ako je cena predplatného, môžete ich podporiť aj darom. Vopred ďakujeme 🫶

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Politici píšu

Komentáre

Teraz najčítanejšie