Denník N

Znižovanie obsahu cukrov a nezdravých tukov v potravinách je rovnako dôležité ako boj proti ich dvojakej kvalite

Nesprávne zloženie potravín v kombinácii s nezdravými stravovacími návykmi je dôvodom, prečo momentálne približne 50 percent ľudí v krajinách EÚ trpí nadváhou či obezitou.

Autorka je poslankyňou Európskeho parlamentu za Smer

Pri potravinách sme sa v poslednom období zaoberali predovšetkým problematikou ich dvojakej kvality v starých a nových členských štátoch Európskej únie (EÚ). Výraznou mierou k tomu prispeli najmä úspešné aktivity slovenských vládnych predstaviteľov na čele s premiérom, pri ich rokovaniach so zástupcami európskych inštitúcií.

Dvojaká kvalita je však len jedným z celej mozaiky dôležitých prvkov súvisiacich so snahou o zvyšovanie ochrany spotrebiteľa pri potravinách. Rovnako podstatný je tlak na znižovanie obsahu cukrov a nezdravých nasýtených tukov v samotnom zložení potravín. Súčasťou je aj postupné zlepšovanie samotných stravovacích návykov v rámci spoločnosti. Tieto aktivity sú spojené s tzv. harm reduction, alebo znižovaním rizík a minimalizáciou škôd spôsobených nezdravým stravovaním.

Práve nesprávne zloženie potravín v kombinácii s nezdravými stravovacími návykmi je dôvodom, prečo momentálne približne 50 percent ľudí v krajinách EÚ trpí nadváhou či obezitou. Tie sú jedným z hlavných rizikových faktorov pri vzniku kardiovaskulárnych ochorení, ktoré sú najčastejšou príčinou chronických zdravotných ťažkostí, ale aj predčasných úmrtí v Európe. Celkové ročné odhadované náklady na zdravotnú starostlivosť spojenú s ochoreniami srdcovo-cievneho systému v EÚ sa v súčasnosti pohybujú na úrovni 200 miliárd eur.

Zmenu zloženia potravín, ako aj stravovacích návykov súvisiacich s opatreniami v rámci harm reduction musíme v potravinárskej produkcii považovať za prioritu. Ide o dôležitú súčasť ochrany verejného zdravia, do ktorej je potrebné zapojiť čo najväčšie množstvo odborníkov, ako aj významných podnikov v potravinárskom sektore. Napriek existencii príslušných technológií, inovácií a know-how totiž výsledky zatiaľ zďaleka nie sú oslnivé. Dôležitý je aj dôsledný monitorovací systém, ktorý dokáže priebežne zaznamenávať pokrok z hľadiska znižovania obsahu cukrov a nezdravých tukov v potravinách.

Dlhodobo sa ukazuje, že trh nevie vyriešiť všetko a členské štáty v spolupráci s orgánmi EÚ musia vedieť zabezpečiť, aby bolo zdravie spotrebiteľa pre potravinárske firmy prvoradé. Zmeny nemusia byť radikálne, naopak, podstatou opatrení súvisiacich s harm reduction je nevyhnutnosť akceptácie zo strany spotrebiteľa. Potrebujeme tak ísť v súlade so zvykmi, ktoré ľudia v rôznych častiach Európy majú. Väčšia zodpovednosť a zdravé stravovanie tak musia dôsledne zohľadňovať potreby a túžby spotrebiteľa v oblasti plnohodnotnej výživy a stravovania.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Politici píšu

Komentáre

Teraz najčítanejšie