Denník N

Sklárne v Rovniach zamestnávali dizajnérov dávno predtým, ako to bolo bežné

Karol Hološko: Súprava LR 1512.
Karol Hološko: Súprava LR 1512.

V 20. storočí nebolo zvykom, aby si firmy držali interných dizajnérov. Sklárne Rona mali hneď dvoch špičkových: Karola Hološka a Jaroslava Tarabu

Za posledný rok pribudol do depozitov Slovenského múzea dizajnu veľkorysý dar sklárne Rona v Lednických Rovniach. Pri príležitosti 125. výročia založenia sklárne dali nanovo vyrobiť súpravy nápojového skla z 60. až 80. rokov minulého storočia a tieto repliky obohatili zbierkový fond múzea.

Vyrábali ich dnešní majstri sklári podľa pôvodných návrhov, ktoré sa zachovali v archívoch sklárne. Ukázalo sa, že mali náročnú úlohu. Súčasne používaná sklovina je iná ako pôvodná, s ktorou sa pracovalo v minulosti. Dnešná musí vyhovovať požiadavkám strojovej aj ručnej výroby a tuhne rýchlejšie ako pôvodná, a núti sklára pracovať rýchlo, aby dosiahol želaný tvar. Remeselná zručnosť majstrov fúkačov však našťastie zostala a úlohu zvládli.

Karol Hološko: LR982-ASO.

Ťahaná noha

Do kolekcie replík sa dostali najmä súpravy Karola Hološka a Jaroslava Tarabu, dvoch osobností, s ktorými spája nielen zrod modernej podoby rovnianskeho skla v 20. storočí, ale aj sklárskeho dizajnu na Slovensku vôbec.

Typické znaky Hološkovho ponímania skla predstavuje súprava LR 982 – jemne tvarovaný obrysy kalichov na štíhlej nohe s elegantnou fľašou. K takémuto poňatiu sa dopracoval Hološko po svojom príchode do Lednických Rovní v roku 1948 po 12-ročnom pôsobení v argentínskej sklárni Cristalerias Rigolleau v Buenos Aires.

Tradičný výrobný program rovnianskej sklárne bol široký, bolo v ňom miesto pre sklo zdobené jemným pantograficky rytým a leptaným dekorom, ktorými sa skláreň preslávila na začiatku 20. storočia, ale aj jednoduché výrobky z hladkej čírej skloviny s jemným brusom alebo maľbou.

Práve na túto líniu čistých tvarov Hološko nadviazal a presadil odklon od zdobenia skla v prospech jednoduchých funk­čných tvarov tenkostennej čírej kalíškoviny. Vynájdenie patentovanej technológie ťahanej nohy v roku 1956, ktorá umožňovala výrobu kalicha a stopky pohára z jedného kusa skloviny, ovplyvnila podobu najlepších Hološkových dizajnov, ale dala charakteristický tvar rovnianskemu nápojovému sklu na dlhé obdobie.

Jaroslav Taraba: Súprava LR 1980.

Hološkove princípy

Hološkov dizajn sa počas 25 rokov pôsobenia vo fabrike vyvíjal. Pri navrhovaní nápojového skla dizajnér varioval tenkostenné i robustné tvary a vytvoril aj unikátne kolekcie váz, mís, dóz z farebnej skloviny. Venoval sa najmä návrhom pre sériovú výrobu fúkaného skla, ale tvoril aj hutnícky tvarované dekoratívne sklo.

Dlhoročným spolupracovníkom Karola Hološka bol Jaroslav Taraba, najskôr ako jeho asistent a v roku 1972 prevzal po ňom vedenie výtvarno-technického strediska.

Jaroslav Taraba: Súprava LR 1980.

Taraba si osvojil Hološkove princípy tvorby nápojového skla, no postupne sa dopracoval k vlastnému tvarosloviu. Využíval geometrický dekor vytváraný pantografom, čo bolo špecifikum sklárne.

Neskôr sa sústredil na čistý nedekorovaný tvar pohárov s pevne geometricky tvarovaným kalichom a štíhlou nohou. Okrem nápojového skla často vytváral hutnícky tvarované dekoratívne misy, žardiniéry, vázy a fľaše z farebného skla.

Tarabovým prínosom je rozšírenie nápojových súprav o ďalšie typy nádob – misky, karafy, vázy – ako súčasti  kompletov stolových súprav. Za štyridsať rokov svojej dizajnérskej práce vo fabrike vytvoril desiatky návrhov pre ručnú aj strojovú výrobu vždy so zmyslom pre technické možnosti výroby a zároveň aj snahou posúvať jej hranice v záujme súčasného dizajnu. Až do roku 2000 sa aktívne zúčastňoval aj medzinárodných sklárskych sympózií v priestoroch fabriky.

Výnimoční dizajnéri

Karol Hološko a Jaroslav Taraba strávili desaťročia v dennom kontakte s fabrikou. Dostali priestor na dokonalé poznanie technológie, obohatili sklárske remeslo a významne posunuli dizajn skla.

Vo svojich návrhoch dokázali zosúladiť komerčné požiadavky s osobitosťou a dizajnom. Pozícia interného dizajnéra podniku, ktorú zastávali, bola v tom čase skôr výnimkou, ale stala sa príkladom pozitívneho vplyvu dizajnu na kvalitu produkcie. Ich práca sa podieľala na zahraničnom ohlase rovnianskej produkcie a oceneniach, ktorý si Lednické Rovne získali svojou produkciou už od 60. rokov. Pozornosť, akú fabrika venovala dizajnu svojich výrobkov v prvej polovici 20. storočia, sa stala vlastne tradíciou a v tejto línii pokračuje aj v súčasnosti.

Karol Hološko (1912 – 1978)

  • V rokoch 1935 – 1947 pôsobil ako návrhár v sklárni Cristalerias Rigolleau  a študoval na Escuela de Bellas Artes v Buenos Aires, Argentína
  • V rokoch 1947 – 1972 pôsobil ako dizajnér a vedúci výtvarno-technického strediska v Spojených sklárňach Lednické Rovne.
  • V roku 1957 spolu s Jaroslavom Tarabom a technikom Ing. Vojtechom Chmelíkom vyvinuli patentovanú technológiu ťahanej nohy
  • Vystavoval na Trienále v Miláne, Exempla v Mníchove a mnohých domácich československých výstavách.
  • Jeho práce sú zastúpené v zbierkach SNG Bratislava, UPM Praha, Moravskej galérie v Brne a Corning Museum of Glass v USA.  

Jaroslav Taraba (1932)

  • Maľbu a kresbu študoval v Prahe (1956 – 1959), Strednú priemyselnú školu sklársku (1960 – 1965)
  • V roku 1948 nastúpil do sklárne v Lednických Rovniach ako kreslič
  • V roku 1972 – 1992  vedúci výtvarno-technického strediska po Karolovi Hološkovi
  • Získal ocenenia na Exempla ´72 v Mníchove, Medzinárodnom veľtrhu spotrebného tovarui v Brne 1979, Cenu SFVU v roku 1981, Cenu ministra kultúry SR v rámci súťaže NCD za celoživotné dielo v roku 2009 a iné
  • Jeho práce sú zastúpené v zbierkach SNG Bratislava, UPM Praha

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Kultúra

Teraz najčítanejšie