Denník N

Pomôže Slovensku, ak si určíme strop veku odchodu do dôchodku?

Ilustračné. Foto N – Tomáš Benedikovič
Ilustračné. Foto N – Tomáš Benedikovič

Stanoviť dnes jednu generálnu a nemennú hodnotu stropu veku odchodu do dôchodku by bola chyba. Dĺžka dožitia sa predlžuje a nie je správne uvažovať o budúcnosti na základe dnešného stavu.

Autor je demograf, pôsobí na Univerzite Komenského

Je to asi jeden z najväčších hodnotových sporov medzi odborármi (obyvateľmi?) a ekonómami, nielen u nás. Odhliadnime od toho, že v princípe je zvyšovanie veku odchodu do dôchodku „proti ľudu“, a zároveň niečo, čo je dlhodobo prospešné a smeruje k udržateľnosti, ale akejkoľvek politickej garnitúre kradne politické body podobne ako každé zvýšenie daní.

Odhliadnime aj od jasných a zjavných argumentov o starnutí populácie a neudržateľnosti dôchodkového systému (ale nedá mi – viac ako dvojnásobný nárast počtu seniorov bude realitou, a v tomto sa naše prognózy určite nepomýlia).

Odhliadnime aj od objektívnych skutočností, hoci iba subjektívne meraných (cez prieskumy, dotazníky v populácii), ako je zdravie populácie (áno, priemerný Slovák si toľko zdravých dní ako Nemec neužije).

Pokúsim sa rozšíriť a demograficky precizovať argumenty z komentárov niektorých ekonómov, ktorí boli proti pevnému stropu veku odchodu do dôchodku (odborári hovoria o 64. roku života). Zamerajme sa vyslovene na demografiu. Okrem výšky dôchodku je pre každého dôchodcu kľúčové, koľko rokov si na dôchodku požije, to už niektorí ekonómovia komentovali. Dodám nasledovné.

Čo je stredná dĺžka dožitia

Po prvé. Nielen v laickej verejnosti, ale často aj na ministerstvách sa pracuje so síce korektnými údajmi, ale nevhodnými pre daný účel. Stredná dĺžka života pri narodení by sa nemala spájať s vekom „požitia si“ na dôchodku. Napríklad aktuálna stredná dĺžka života pri narodení u mužov je približne 73,7 roka. Ak je vek odchodu do dôchodku 60 rokov, nemožno jednoducho odpočítať 73,7 mínus 60. To by si muži na dôchodku požili iba 13,7 roka.

V skutočnosti ich štatisticky čaká 18 a pol roka, pretože stredná dĺžka života pre 60-ročného muža je 18,5 roka. Nádej na dožitie sa počíta pre každý vek, ak sa niekto už raz dožil 60, tak do výpočtu jeho nádeje na dožitie nemôžu vstupovať parametre z nižšieho veku, takýto muž už prešiel „mínovým poľom“ dojčenskej úmrtnosti, úrazov z mladosti či práce a pod.

Jednoducho, muži aj ženy žijú na dôchodku dlhšie, ako by sa na základe najviac „medializovanej“ hodnoty strednej dĺžky dožitia pre práve narodených mohlo zdať. Ak sa má odvíjať zvyšovanie veku odchodu od nádeje na dožitie, musí vychádzať z hodnôt pre začínajúcich dôchodcov, nie novorodencov, a to bez ohľadu na to, že sa aktuálne zvyšujú obe.

Čo platí dnes, neplatí zajtra

Po druhé. Naozaj môže dlhovekosť rásť tak veľmi, že by sa vek odchodu do dôchodku posunul na astronomické hodnoty? Aj tu treba byť opatrný a demograficky korektný.

Samozrejme, je ešte potenciál na predlžovanie života v dôchodkovom veku na Slovensku, to jest, ak už sa raz obyvatelia dožijú veku trebárs 65 rokov, je potenciál na zvýšenie „zvyšného počtu rokov“. Kým mužom vo veku 65 na Slovensku dnes zostáva okolo 15 rokov, sú krajiny, kde je to takmer 20 rokov (Japonsko, Švajčiarsko a ďalšie). To je dôkaz, že u nás sme stále dosť hlboko pod biologickými limitmi a limitmi súčasnej medicíny. Tých 20 rokov u mužov je pre nás dosiahnuteľných približne v horizonte dvoch – troch dekád.

U žien sme v súčasnosti približne na hodnote 19 rokov, zatiaľ čo niektoré západné krajiny a Japonsko sú na hodnotách viac ako 23 rokov. Teda ženy zaostávajú menej, a aj u nich je potenciál na zvýšenie na súčasné západné hodnoty v horizonte možno dvoch dekád.

Nuž a tu je demografický koreň problému číslo 2. Stredná dĺžka života 65-ročných, ktorú vypočítame dnes, sa počíta pre ľudí, ktorí majú dnes 65. Ale terajší 55-roční budú mať o desať rokov (keď budú mať 65) inú – nižšiu úmrtnosť. My teda dnes nemôžeme operovať s aktuálnym údajom a aplikovať ho trebárs na terajších tridsiatnikov, musíme aplikovať „prospektívny“ prístup a zohľadňovať prognózy budúcej nádeje na dožitie.

Ešte inak, stredná dĺžka života je virtuálny ukazovateľ – v budúcnosti sa počet zostávajúcich rokov nezmení pre 65-ročného človeka jedine za predpokladu, že sa intenzita úmrtnosti vo veku 65, 66, 67 až iks rokov nebude meniť. A ešte inak, stredná dĺžka života je počet rokov, ktoré človeka štatisticky čakajú, ak sa odteraz už nijako úmrtnosť nebude meniť (znižovať, zvyšovať). No a takto to určite nebude.

Už vyššie som napísal, aký je potenciál na jej zvyšovanie. Uvediem ešte nasledovný príklad. Ak by sa dnes skokovo umelým rozhodnutím zvýšil vek odchodu do dôchodku na dajme tomu 65 rokov pre aktuál­nych tridsiatnikov, musíme sa pozrieť do tabuliek v prognózach, ako bude vyzerať nádej na dožitie 65-ročných mužov v budúcnosti (o 35 rokov), určite bude nezanedbateľne vyššia ako dnes, navyše aj počas ich samotného dôchodkového života ešte bude ďalej stúpať, aj keď už pomalšie.

Zabudnime na hranicu

Suma summarum. Stanoviť dnes jednu generálnu, nemennú hodnotu stropu veku odchodu do dôchodku považujem na základe vyššie uvedených argumentov za nesprávne. Nemôžeme to robiť ad hoc spôsobom, a nepozerať sa na budúci vývoj úmrtnosti. Prognózy úmrtnosti sú k dispozícii, naše slovenské, ale aj od Eurostatu či Populačnej divízie OSN. Sú dostupné vo viacerých variantoch (stredný, dolný, horný) a dá sa z nich odvodiť viacero možných stropov (podľa „politickej potreby a priechodnosti“ – zachovanie, malé či väčšie zvýšenie počtu rokov na dôchodku). Ak teda je nevyhnutné nejaký strop vôbec už teraz hľadať.

Systém by mal byť pružný, na základe budúceho vývoja úmrtnosti a vždy čerstvých prognóz, bol by svojím spôsobom autoregulačný. A celkom otvorene, navrhovaných 64 rokov je v dlhodobom horizonte vo svetle rapídneho nárastu počtu dôchodcov určite málo. No keby aj hneď odborári zázrakom navrhli 69 či 71, netlieskal by som. Najprv trikrát počítajme, a najmä nič vopred na desiatky rokov dopredu nefixujme, tobôž nie ústavne. Mohli by sme si poriadne zavariť.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Komentáre

Teraz najčítanejšie