Denník N

Podcast: Matúš Čák Trenčiansky nebol slovenský vlastenec

Matúš Čák Trenčiansky je legendou sám osebe, nič však nedokazuje, že by vedel po slovensky alebo že by mu na Slovákoch záležalo.

Pôvodné majetky rodu Čákovcov sa nachádzali v pohorí Vértes na severozápade dnešného Maďarska. Stále tam stoja ruiny ich najstaršieho rodového hradu Csákvár. Išlo pravdepodobne o rod maďarského pôvodu, nakoľko sa to aspoň dá určiť pre obdobie, z ktorého sa nám zachovalo veľmi málo prameňov, v ktorých národnosť v dnešnom zmysle nehrala žiadnu úlohu a súčasníci by takúto otázku ani nepochopili.

To, že sa územie neskoršieho Matúšovho panstva rozprestieralo na dnešnom západnom a strednom Slovensku, malo pravdepodobne iné príčiny, ako jeho slovenský pôvod. Jednou z nich mohlo byť, že išlo o okrajovú časť Uhorska, v ktorej sa ľahšie budovalo panstvo nezávislé od centrálnej moci.

Čák bol každopádne veľmi schopný, ale bezohľadný feudál, ktorý sledoval len svoje sebecké mocenské ciele. Na konci vlády Árpádovcov v druhej polovici 13. storočia v Uhorsku postupne oslabovala ústredná moc a po vymretí tejto dynastie v roku 1301 nastali na niekoľko rokov politický chaos a bezvládie. Čák tieto okolnosti veľmi šikovne zneužil na vybudovanie fakticky nezávislej územnej vlády.

Nebol sám, s budovaním čákovského „štátu v štáte“ začali už jeho predkovia a podobných fakticky nezávislých území veľkých oligarchických rodov bolo v tom čase v Uhorsku niekoľko. Čákovo panstvo bolo len najväčšie a voči postupne upevňovanej kráľovskej moci nového panovníka Karola I. Róberta z dynastie Anjouvcov si svoju nezávislosť udržalo najdlhšie.

„Treba však konštatovať, že autokratický spôsob vládnutia, ktorý zaviedol vo svojej dŕžave… bol z dlhodobého hľadiska neudržateľný,“ píše historik Ján Lukačka v knihe Matúš Čák Trenčiansky.

Aj preto sa jeho panstvo po Čákovej smrti veľmi rýchlo rozpadlo.

Čák určite nemal žiadne slovenské národné povedomie, ani keby v tých časoch niečo také existovalo. Je možné, že jeho panstvo v povedomí miestnych obyvateľov a šľachty nadviazalo na tradíciu niekdajšieho Nitrianskeho kniežatstva z 9. storočia a neskoršieho nitrianskeho údelného kniežatstva, ktoré existovalo v počiatkoch Uhorska ako panstvo následníka trónu. Sú to však len špekulácie, ktoré nie je možné dokázať.

Rovnako sa nedá jednoznačne povedať, či sa hranice Čákovho panstva zhodovali s hranicami Nitrianskeho kniežatstva, ako predpokladajú viacerí slovenskí historici. Hranice Nitrianskeho kniežatstva totiž pre nedostatok prameňov jednoducho nepoznáme.

Nemáme žiadny doklad ani o tom, že by bol Čák vedel po slovensky. Z toho, že vládol územiu obývanému z veľkej časti Slovákmi, znalosť slovenčiny v tých časoch nutne nevyplývala. Nebol to moderný politik, ale stredoveký feudál, nepotreboval si získať priazeň svojich poddaných ani sa im prispôsobovať. Ak s nimi vôbec prichádzal do priameho styku, poddaní vrátane služobníctva a miestnych vazalov sa museli prispôsobiť jemu a nie naopak.

Článok vyšiel v N magazíne. Najnovšie číslo sa venuje slovenským mýtom. Časopis nájdete v novinových stánkoch na celom Slovensku a členovia Klubu N ho dostávajú každý mesiac bezplatne poštou.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

História

Slovenské mýty

Veda

Teraz najčítanejšie