Denník N

Koľko je nás vlastne na Slovensku?

Foto - TASR
Foto – TASR

Ani v čase počítačov nevieme presne, koľko má vlastne Slovenská republika obyvateľov.

Autor je bývalý primátor Bratislavy

V Spojených štátoch amerických bolo v roku 1880 pravidelné sčítanie ľudu. Jeho výsledky spočítavali americké úrady ručne, takže výsledky boli známe až po siedmich rokoch. Keďže sa už vtedy pripravovalo sčítanie v roku 1890, úrady vypísali súťaž na riešenie, ktoré by výsledky spočítalo skôr. Vyhral ju mladý inžinier Herman Hollerith, ktorý vymyslel sčítací stroj, a tiež dierne štítky, ktorými sa do stroja vkladali údaje. Počet obyvateľov USA dokázali po novom spočítať za 6 týždňov.

Dnes máme k dispozícii podstatne lepšie výpočtové prostriedky a predsa máme aj my problém odpovedať na otázku, koľko nás na Slovensku vlastne je.

Na odpoveď máme dva nástroje. Aj u nás sa robia raz za desať rokov sčítania ľudu. Druhým nástrojom je register obyvateľstva, ktorý vedie ministerstvo vnútra a kde je o každom z nás záznam so základnými údajmi. Údaje doňho sa vkladajú priebežne na základe ohlásenia narodenia a rovnako aj úmrtia konkrétneho človeka.

V roku 2006 po nástupe do funkcie som sa pýtal, koľko obyvateľov má Petržalka a aká je ich veková štruktúra, pretože z toho vyplývajú požiadavky na verejné služby, ako sú počty miest v materských či základných školách, za ktoré zodpovedá samospráva. Na moje prekvapenie mi kolegovia povedali, že majú k dispozícii dva údaje, jeden zo sčítania a druhý z registra, a tieto sa líšia o niekoľko tisíc. Na otázku, ako je to možné, len pokrčili plecami.

Keďže podľa počtu obyvateľov rozdeľuje štát aj výnos dane z fyzických osôb pre samosprávy, tak som to nenechal tak. A zistil som, že Bratislava pri sčítaní ľudu v roku 2001 prišla o viac ako 18 600 obyvateľov a v roku 2011 o ďalších zhruba 21 500. Takže po dvoch sčítaniach ich bolo v hlavnom meste evidovaných iba 411 226, hoci register obyvateľstva ich eviduje 452 041. Takýmto nesprávnym započítaním počtu obyvateľov prichádza Bratislava ročne o viac ako 12 miliónov eur.

Ale netýka sa to len jej. Podľa sčítania ľudu má Slovensko 5 410 836 obyvateľov, podľa registra obyvateľov ich je 5 295 810. Rozdiely sú v každej obci, v každom meste, v 60 percentách prípadov je väčšie číslo pri sčítaní ľudu, v 40 percentách v registri obyvateľstva. Ako v dobe výpočtovej techniky je možné, že nevieme, koľko nás v obci, v meste, ako aj v republike naozaj je? Dokážeme si v tom urobiť poriadok?

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Komentáre

Teraz najčítanejšie