Denník N

Chemik: Pitie demineralizovanej vody môže viesť k poruchám metabolizmu či odvápňovaniu kostí

Foto - Fotolia
Foto – Fotolia

Ľudia nemusia mať obavy z konzumácie vody dezinfikovanej chlórom, vraví chemik Filip Květoň zo Slovenskej akadémie vied.

Prídavkom chlóru do vody nedochádza k degradácii blahodarných minerálov (vápnik, horčík, sodík a iné). Pitie neupravenej vody môže predstavovať zvýšené riziko nákazy obyvateľov. V oblastiach, kde nedochádza k úprave vody chlórovaním, je aj naďalej zvýšený výskyt ochorení tráviaceho traktu, vysvetľuje chemik Filip Květoň. 

Prečo sa voda z vodovodu chemicky upravuje? 

Ak dochádza k úpravám vody, je to z toho dôvodu, aby voda spĺňala stanovené kritériá kvality na základe Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktoré stanovuje 82 ukazovateľov, ktoré sa musia sledovať vo vode určenej na pitie. K úpravám vody dochádza najmä z toho dôvodu, aby sa v nej nevyskytovali choroboplodné zárodky, ktoré by eventuálne mohli predstavovať riziko pre zdravie obyvateľstva. Voda sa často neupravuje, len zdravotne zabezpečuje (dezinfekcia chlórom). Niektorí ľudia sa nazdávajú, že voda z vodovodnej siete je silne chlórovaná, a preto majú obavu piť ju.

Môže chlórovaná voda negatívne vplývať na naše zdravie? 

Chlórovanie vody je nielenže potrebné a vyplýva priamo zo zákona, ale koncentrácia chlóru je v zmysle príslušných noriem taká nízka, že v žiadnom prípade (ani len teoreticky) nemôže poškodzovať zdravie. Úprava vody chlórom je ako jedna z najbezpečnejších metód dezinfekcie odporúčaná aj Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Vďaka svojej jednoduchosti, vysokej účinnosti a relatívnej stálosti chlóru vo vodných roztokoch sa metóda využíva po celom svete už viac ako 50 rokov.

Filip Květoň (1991) 

je chemik. Ako doktorand pôsobí na Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied. V tíme pod vedením Jána Tkáča má na starosti glykánové biosenzory. Študoval na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde sa venoval environmentálnym biotechnológiám.

Prídavky chlóru sú vo veľmi nízkych koncentráciách (maximálne 0,3 mg/l). Spotrebiteľ nemusí podliehať obavám z konzumácie vody dezinfikovanej chlórom. Počas chlorácie dochádza pri styku chlóru s vodou k vzniku kyseliny chlórnej a chlorovodíkovej. Kyselina chlórna sa následne rozkladá na atomárny kyslík a kyselinu chlorovodíkovú, ktorá je aj súčasťou žalúdočných štiav v ľudskom organizme. Navyše, chlór je prchavý a z vody napustenej do pohára, alebo do inej otvorenej nádoby po krátkom čase vyprchá.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Dennika N.

Rozhovory

Teraz najčítanejšie