Denník N

Rok 1968 a naši nemeckí susedia

Povolenie na pobyt v Československu pre Rudiho Dutschkeho
Povolenie na pobyt v Československu pre Rudiho Dutschkeho

Západ a Východ zápasili s podobnými problémami.

Pri veľkom výročí sa oplatí pripomenúť si, čo sa pred päťdesiatimi rokmi dialo v susedných štátoch. Pozornosť si zaslúži – v týchto súvislostiach často opomínané – Poľsko, kde zákaz divadelnej hry od Adama Mickiewicza vyvolal celonárodné protesty so závažnými dôsledkami pre celý región. Československa sa užšie týkal pozoruhodný a dramatický vývoj v Nemecku, najmä západnom.

Už roku 1966 navštívil ČSSR nemecko-americký filozof novej ľavice Herbert Marcuse. Jeho knihy Eros a civilizácia a najmä Jednorozmerný človek sa stali významnými impulzmi, ktoré inšpirovali epochálne spoločenské pohyby a v mnohom zostali aktuálne dodnes. Autor vyšiel z tézy o „bezcieľnosti života nasýteného ľudstva“ a správne odhadol, že rozhodujúcou skupinou sa stanú študenti, ešte „nepohltení výrobnou sférou“.

Myšlienky novej nemeckej, najmä frankfurtskej filozofickej vlny získali ohlas aj u nás, pretože hovorili o existenciálnych záležitostiach moderného človeka, o vplyve masmédií a totalitného myslenia na široké masy. Východ a Západ zápasili s problémami, ktoré boli podobnejšie, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať. V oboch systémoch sa rozmáhal

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Dennika N.

Teraz najčítanejšie