Denník N

Ochranári: Žiadame zachovať a posilniť televíznu reláciu Reportéri

Verejnoprávna televízia a rozhlas nepatria oligarchom, politikom, politickým stranám, ale ani vedeniu RTVS. Patria nám všetkým

Autor je vedecký pracovník Geografického ústavu SAV
a zakladajúci člen Slovenského ochranárskeho snemu

V piatok, 12. januára, sa Slovenský ochranársky snem obrátil na riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka otvoreným listom.  V ňom ho 71 občianskych aktivistov, vedcov, umelcov a ďalších mienkotvorných osobností, združených v tomto neformálnom spoločenstve dôrazne žiada, aby zmenil svoje nedávne rozhodnutie zrušiť televíznu reláciu Reportéri.

Signatári listu pripomínajú, že táto relácia sa okrem iného zaoberá aj problematikou ochrany prírody, krajiny a životného prostredia, teda témami, ktoré predstavujú prioritný okruh záujmu ochranárskeho snemu. Konštatujú tiež, že napriek minimálnemu personálnemu a kapacitnému zabezpečeniu robia tvorcovia a tvorkyne Reportérov kvalitnú a celospoločensky mimoriadnu záslužnú investigatívnu žurnalistiku. A to je práve žáner, ktorý na Slovensku v súčasnosti potrebujeme ako soľ.

Sú presvedčení, že pozitíva, ktoré relácia Reportéri prináša, sú mnohonásobne väčšie ako problémy a prípadné nedostatky, ktoré tvorcom relácie riaditeľ RTVS vyčíta. O obľúbenosti, sledovanosti a význame relácie podľa nich svedčí aj jej divácky ohlas a verejné uznanie, ktorého sa jej dostáva. A to napriek skutočnosti, že relácia má nevýhodný (príliš neskorý) vysielací čas. Odporúčajú preto Rezníkovi, aby prípadné formálne nedostatky odstránil posilnením tvorivého tímu relácie a vytvorením lepších podmienok v rámci ním riadenej inštitúcie a aby vyhradil pre Reportérov priaznivejší vysielací čas.

Ako sa ďalej uvádza v otvorenom liste, pri každom spore sa autori a autorky Reportérov snažia dať priestor obom stranám. To, že relácia vyvoláva odpor tých, na prešľapy ktorých poukazuje, je celkom pochopiteľné a je to len dôkazom jej celospoločenskej užitočnosti.

Návrh zlúčiť Reportérov s inak taktiež kvalitnou reláciou Občan za dverami považuje Slovenský ochranársky snem za nešťastný, keďže ide o dva odlišné žánre. Kým Reportéri odkrývajú celospoločenské problémy a systémové zlyhania, Občan za dverami sa venuje diskriminácii a šikanovaniu jednotlivcov.

V závere listu jeho signatárky a signatári, medzi ktorými nechýbajú mená ako Erik Baláž, Zuzana Čaputová, Michal Deraj, Daniel Pastirčák, Viera Dubačová, Ľubica Lacinová, Zuzana Kronerová, Ján Lacika, Fero Guldan, Zuzana Homolová, Samuel Smetana, Boris Strečanský, Juraj Nvota, Peter Klučka, Ján Kadlečík, Zuzana Hudeková, Marcel Zajac, Martina Barancová, Daniel Lešinský, Fedor Gömöry, Karol Fröhlich, Anna Zemanová, Ľuba Kolková, Mária Kozová, Vladimír Ira, Elena Fatulová, Marin Hojsík, Jaromír Šíbl, Ján Topercer, Soňa Párnická, Ľubica Trubíniová, Branislav Líška, Richard Medal, Juraj Mesík, Lucia Štasselová, Marcel Uhrin, Juraj Rizman, Katarína Šimončičová, Tomáš Peciar, Tomáš Derka či Peter Tatár, riaditeľa RTVS upozorňujú, že verejnoprávna televízia a rozhlas nepatria oligarchom, politikom, politickým stranám, ale ani vedeniu RTVS. Patria nám všetkým: koncesionárom, občanom a občiankam Slovenska.

 

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Komentáre

Teraz najčítanejšie