Denník N

Blog N: ACEC

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) je mimovládna organizácia, ktorá realizovala desiatky projektov úspešných v národných aj medzinárodných súvislostiach. Už pätnásť rokov uskutočňujeme projekty orientované na podporu medzinárodnej kultúrnej výmeny, upevňovanie a zlepšovanie komunikácie, medziľudských vzťahov, sociálnu oblasť a vzdelávanie. Projekty ACEC uskutočňujeme v mnohých mestách po celom svete – v New Yorku, vo Washingtone, D.C., v Betleheme, Berlíne, vo Varšave, v Bruseli, Paríži, Belehrade, vo Viedni, v Constanzi, Ulmerfelde, Tournai, Prahe, Brne, Sarajeve, Minsku, vo Vitebsku a, samozrejme, aj v Bratislave, Košiciach a ďalších mestách na Slovensku. Viaceré z projektov, ako napr. Mesiac slovenskej kultúry v New Yorku, Sme na jednej lodi, Vitaj porozumenie, Urobme TO!, Nezakrývajme si oči, Slovenská sezóna vo Varšave, Biely pozdrav pre Bielorusko, Slovensko – Európa v malom, V4 mojimi očami, Zdravé komunity a Roma Spirit, zarezonovali na Slovensku aj v krajinách realizácie svoju myšlienkou, rozsahom a kvalitou. Neoddeliteľnou súčasťou aktivít Asociácie je vzdelávacia činnosť pre sociálne vylúčené skupiny. Vzdelávacie aktivity Asociácie sa od roku 2002 sústreďujú na obyvateľov rómskych osád na východnom Slovensku. V súčasnosti ACEC vzdeláva prevažne obyvateľov osád v projektoch Zdravé komunity a Spoločne za lepšie zdravie, prostredníctvom ktorých v súčasnosti pracuje 193 asistentov a koordinátorov osvety zdravia v 174 lokalitách. Poslaním ACEC je budovať porozumenie, prehlbovať vzdelávanie a vytvárať priestor pre ďalšie pokračovanie vzájomnej komunikácie. Pri napĺňaní svojho poslania spolupracujeme s partnerskými mimovládnymi organizáciami, inštitúciami a spoločnosťami doma a vo svete.

Najnovšie články autora