Blog N: Adam Solčanský

Som obyčajný študent bilingválneho gymnázia v Žiline, ktorý sa zaujíma o ľudí. Paradoxne ich moc nemusím, pretože nám často ukazujú, akí by sme nemali byť. Naše hodnoty, názory a schopnosti sú tak jedinečné, úžasné a zároveň tak primitívne, že niekedy nechápem, ako sme mohli dostať sondu na Mars.

Blogy

|