Denník N

Adriana Šinková

  • Študuje prekladateľstvo a tlmočníctvo na Univerzite Komenského v Bratislave.
  • V Denníku N začala ako stážistka v decembri 2022, od júla 2023 stážuje v ekonomickej redakcii.
  • Venuje sa aj literárnej tvorbe, za svoju poéziu a eseje získala viacero ocenení.

Najnovšie články autora