Denník N

Blog N: Albert Vrzgula

Volám sa Albert Vrzgula, mám 22 rokov a som študentom Masarykovej Univerzity v Brne a študujem medzinárodný program International Relations and European Politics.

Ostatný vývoj udalostí vo svete ale aj doma na Slovensku ma povzbudil v tom, založiť si blog, v ktorom budem mať možnosť vyjadrovať svoje myšlienky a pocity na aktuálne udalosti doma aj vo svete.

Beriem to ako spôsob upratať si myšlienky, poukázať na udalosti, ktoré sú z môjho pohľadu zaujímavé a zároveň si precvičiť moju slovenčinu a písanie v nej.

Na začiatok by som len dodal, že som ešte stále len študentom, a napriek tomu že medzinárodná, európska a slovenská politika ma zaujímajú a dlhodobo sledujem udalosti a vývoj na týchto úrovniach politiky –  nemám moje štúdium ešte dokončené a nie som (zatiaľ) odborníkom na tieto témy.

Teda postrehy, myšlienky a argumenty, ktoré budem predstavovať v mojich textoch nie sú odborné alebo vedecké. Pokiaľ to bude vhodné budem prikladať aj relevantné vedecké články alebo analýzy, z ktorých väčšina mojich myšlienok plynie. Takisto musím dodať, že myšlienky a argumenty, ktoré budem zverejňovať nie sú oficiálnymi postojmi Masarykovej Univerzity.

Najnovšie články autora