Denník N

Alexandra Tamásová

Absolventka katedry dejín a teórie umenia na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave (2009), kde absolvovala pod vedením prof. PhDr. Zory Rusinovej, PhD. aj doktorandské štúdium (dizertačná práca s názvom Existenciálne hranice tela, 2012). Text práce bol publikovaný knižne v roku 2013 (vydavateľ Galéria Cypriána Majerníka).

Pracuje v Slovenskej národnej galérii na pozícii asistentky Zbierok moderného a súčasného umenia. Zaoberá sa súčasným umením a fenoménom outsider art. Príležitostne sa venuje kurátorstvu výstav, príprave odborných prednášok, publikuje odborné články a recenzie v rôznych domácich periodikách.

Najnovšie články autora