Denník N

Blog N: Bilgym

Každého žiaka vzdelávame a vychovávame k tvorivému a kritickému mysleniu, k zodpovednosti voči sebe, druhým a svetu, a k schopnosti tvoriť komunity, v duchu kresťanských biblických hodnôt.

Najnovšie články autora