Denník N

CTZN

ctzn.sk je Platforma o ľuďoch a mestách – kritická online platforma pre architektúru a urbanizmus, environmentálne témy, participatívne procesy a udržateľný rozvoj. Vznikla na pevných základoch živej platformy WhatCity? a presunula sa do online priestoru, kde ponúka stály a trvalý priestor pre dôležité témy a projekty.

Vďaka spojeniu občianskych iniciatív, odborníkov a autorít prináša komplexný pohľad na mesto a jeho architektúru. Riešime témy udržateľnosti, komunít, inkluzivity a odolnosti s cieľom približovať rozvoj mesta jeho obyvateľom.

Najnovšie články autora