Denník N

Zatúlaný psík Gombík, ktorého majite¾ odvrhol, rozpráva o živote na ulici a pomáha deom i dospelým pochopi, ako sa èlovek ocitne bez domova a èo všetko musí urobi, aby sa z ulice dostal. Taká je prvá ilustrovaná rozprávková kniha o bezdomovectve, ktorú dnes v Bratislave gombíkmi pokrstili deti spolu s ¾uïmi bez domova. Aj tí ju totiž pomáhali písa a oddnes ju budú ponúka predajcovia Nota bene v 17 slovenských mestách. Knihu vytlaèili v náklade 8000 kusov a ilustrovala ju výtvarníèka Daniela Olejníková. Krst bol prvým podujatím v rámci Mesiaca bez domova, mestského festivalu, ktorý sa dnes zaèína v Bratislave a ktorým chcú neziskové organizácie a obèianske združenia upozorni na problém bezdomovectva na Slovensku. Na snímke autorka knihy Zuzana Csontosová (v¾avo) a moderátor Dado Nagy poèas krstu prvej rozprávkovej knihy o bezdomovcoch s názvom Zatúlaný gombík v priestoroch Nota bene na Karpatskej ulici v Bratislave 13. novembra 2014. FOTO TASR – Štefan Puškáš

Dado Nagy

Najnovšie články autora