Denník N

Daniel Kerekes

Volebný a dátový analytik Denníka N.

Na Masarykovej univerzite v Brne vyštudoval podnikovú ekonomiku a politológiu so špecializáciou na volebné štúdiá a politický marketing. Následne pokračoval v doktorskej ašpirantúre, kde sa špecializoval na volebnú geografiu, analýzu volieb a volebné právo. Je autorom alebo spoluautorom niekoľkých vedeckých publikácií a členom Mensy.

V Denníku N je od septembra 2019, kde sa venuje analytickej a dátovej žurnalistike. Predtým ho zamestnávala konzultačná a analytická činnosť na voľnej nohe, okúsil však aj prácu PR špecialistu vo varšavskej pobočke Westwingu či prácu politického konzultanta v agentúre Restartup.

Popri práci v Denníku N sa venuje medzinárodnému volebnému pozorovateľstvu a externe prednáša v predmetoch zameraných na voľby a volebnú geografiu.

Najnovšie články autora