Blog N: Daniel Kerekes

Vyštudoval som volebné štúdiá, politický marketing a podnikový manažment. V súčasnosti pôsobím ako doktorand na Katedre politológie Masarykovej univerzity a ako freelancer v POLITICALCONSULTING.SK. Predmetom môjho záujmu sú predovšetkým voľby, ale tiež marketing a PR.

Blogy

|