Denník N

Blog N: SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládnou neziskovou organizáciou s celoštátnou pôsobnosťou, ktorej cieľom je podporovať výskum a inovácie na Slovensku. Aktivity SOVVA sa zameriavajú na päť oblastí:
• Výskumné a inovačné politiky
• Analýzy a hodnotenia
• Popularizácia vedy
• Prepájanie vedy a spoločnosti
• Spolupráca medzi akademickými inštitúciami a priemyslom

Najnovšie články autora