Denník N

Blog N: Eva Sládeková

„Každodenný život je ako obyčajné písmeno, ako slová, ktorým nerozumieme. Ako vety, ktoré skrývajú v sebe tajomstvo. Nedokážeme sa vždy dostať do hĺbky. Čítanie Slova, ktoré je zapísané ľudskými slovami, nám pripomína naše prežívanie každodennosti, v ktorej je nám ťažko preniknúť do mystéria, do tajomstva Boha, ktorý sa zjavuje „tu a teraz“ a pomáha nám čítať (vnímať) našu každodennosť Jeho očami až do úžasu a očarenia.“ (K. Wons SDS)

Najnovšie články autora