Denník N

Elena Letňanová

Elena Letňanová (1942) – renomovaná slovenská klaviristka, publicistka a univerzitná pedagogička. Pochádza z Bratislavy z hudobníckej rodiny. Po počiatočných štúdiách na Fakulte architektúry STU a absolutóriu na VŠMU v Bratislave študovala postgraduálne dva roky vo Varšave na Hudobnej univerzite Fryderyka Chopina. Jej sľubná kariéra koncertnej klaviristky, ktorú začala ako laureátka Chopinovej súťaže v Mariánskych Lázňach, bola násilne prerušená Slovkoncertom z politických dôvodov, keď sa ako líderka historického pochodu na počesť Jana Palacha dostala spolu s Dr. Milanom Šimečkom, Václavom Havlom a inými disidentmi na čiernu listinu. Od r. 1972 mala na 13 rokov zakázanú koncertnú činnosť. Po krátkom pôsobení na Katedre hudby PF UK v Nitre od roku 1968 do februára 1970 vystúpila po období čistiek a tzv. sebakritík zo zamestnania. V r. 1974 mohla po záruke prof. Eugenom Suchoňom pôsobiť na Katedre muzikológie FF UK v Bratislave do augusta 1984. V roku 1984 emigrovala do Talianska a o pol roka nato do USA, kde sa jej kariéra obnovila. V rokoch 1987 – 1992 pôsobila ako vedúca Katedry klávesových nástrojov na University of Dayton v Ohiu. Po roku 1992 sa vrátila na Slovensko a učila rok na LF UK anglický jazyk. V rokoch 1995 – 1998 pôsobila na VŠMU a Fakulte architektúry STU v Bratislave. Od roku 2001 prednáša v anglickom jazyku dejiny techniky na Strojárskej fakulte STU v Bratislave.

Najnovšie články autora